Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Útg. dagur

  Nr. 27/2015
LÖG um breytingu á lögum um gjaldeyrismál, nr. 87/1992, með síðari breytingum (reglur um fjármagnshöft, afnám undanþágna o.fl.).
8.6.2015

  Nr. 122/2014
LÖG um breytingu á lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001, með síðari breytingum (eiginfjármarkmið og ráðstöfun hagnaðar).
30.12.2014

  Nr. 78/2014
LÖG um greiðslur yfir landamæri í evrum.
11.6.2014

  Nr. 66/2014
LÖG um fjármálastöðugleikaráð.
5.6.2014

  Nr. 38/2014
LÖG um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, með síðari breytingum (fyrning uppgjörskrafna).
26.5.2014

  Nr. 29/2014
LÖG um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (framlenging bráðabirgðaákvæðis).
7.4.2014

  Nr. 28/2014
LÖG um breyting á lögum nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, og lögum nr. 110/2007, um kauphallir (framkvæmd fyrirmæla, tilkynning um viðskipti o.fl.).
7.4.2014

  Nr. 140/2013
LÖG um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.).
30.12.2013

  Nr. 92/2013
LÖG um breytingu á lögum nr. 36/2001, um Seðlabanka Íslands, með síðari breytingum (varúðarreglur, aðgangur að upplýsingum o.fl.).
17.7.2013

  Nr. 85/2013
LÖG um breytingu á lögum um neytendalán (frestun gildistöku).
15.7.2013

  Nr. 48/2013
LÖG um breytingar á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007 (lýsingar, hæfir fjárfestar, undanþágur frá gerð lýsinga, meðferð innherjaupplýsinga).
10.4.2013

  Nr. 47/2013
LÖG um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, og lögum nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.
10.4.2013

  Nr. 33/2013
LÖG um neytendalán.
4.4.2013

  Nr. 12/2013
LÖG um breyting á lögum nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði (lykilupplýsingar, markaðssetning, samrunasjóðir, Evrópupassi og höfuðsjóðir og fylgisjóðir).
7.3.2013

  Nr. 159/2012
LÖG um breytingu á lögum nr. 90/1999, um öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi).
2.1.2013

  Nr. 155/2012
LÖG um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum.
2.1.2013

  Nr. 132/2012
LÖG um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 99/1999, með síðari breytingum (álagningarstofnar eftirlitsgjalds).
31.12.2012

  Nr. 79/2012
LÖG um breytingu á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, með síðari breytingum (innheimta iðgjalds).
4.7.2012

  Nr. 77/2012
LÖG um breyting á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum (sparisjóðir).
4.7.2012

  Nr. 72/2012
LÖG um breytingu á lögum um nauðungarsölu, lögum um aðför, lögum um meðferð einkamála, lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. (auglýsing nauðungarsölu, mál til heimtu bóta, gjafsókn, vörslusviptingar, úthlutun úr þrotabúi).
3.7.2012

  Nr. 41/2012
LÖG um breyting á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006, með síðari breytingum (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl.).
14.6.2012

  Nr. 21/2012
LÖG um breytingar á ýmsum lögum vegna nýrra laga um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011.
15.3.2012

  Nr. 17/2012
LÖG um breytingu á lögum um gjaldeyrismál, nr. 87/1992, með síðari breytingum.
13.3.2012

  Nr. 5/2012
LÖG um heimild fyrir ríkisstjórnina til að samþykkja hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á stofnskrá sjóðsins.
6.2.2012

  Nr. 182/2011
LÖG um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 99/1999, með síðari breytingum.
29.12.2011

  Nr. 174/2011
LÖG um breytingu á lögum nr. 107/2009, um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins.
29.12.2011

  Nr. 146/2011
LÖG um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum (varnarþing í riftunarmálum).
25.10.2011

  Nr. 128/2011
LÖG um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.
29.9.2011

  Nr. 127/2011
LÖG um breytingu á lögum um gjaldeyrismál, tollalögum og lögum um Seðlabanka Íslands.
29.9.2011

  Nr. 126/2011
LÖG um breytingar á ýmsum lögum vegna heildarendurskoðunar á lögum um Stjórnarráð Íslands.
29.9.2011

  Nr. 120/2011
LÖG um greiðsluþjónustu.
28.9.2011

  Nr. 119/2011
LÖG um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (eigið fé, stórar áhættur, verðbréfun o.fl.).
28.9.2011

  Nr. 89/2011
LÖG um brottfall laga nr. 96/2009, um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Íslands hf.
30.6.2011

  Nr. 78/2011
LÖG um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (slit, eftirlit og innleiðing).
28.6.2011

  Nr. 73/2011
LÖG um ráðstafanir í ríkisfjármálum (í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við undirritun kjarasamninga o.fl.).
27.6.2011

  Nr. 55/2011
LÖG um breyting á lögum nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, með síðari breytingum.
31.5.2011

  Nr. 32/2011
LÖG um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (fjárhagsleg endurskipulagning og slit).
13.4.2011

  Nr. 15/2011
LÖG um breytingu á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, með síðari breytingum.
2.3.2011

  Nr. 13/2011
LÖG um heimild til handa fjármálaráðherra til að staðfesta samninga, sem áritaðir voru í London 8. desember 2010, um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta til breska og hollenska ríkisins á kostnaði af greiðslu lágmarkstryggingar til innstæðueigenda í útibúum Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi og Hollandi og greiðslu eftirstöðva og vaxta af þeim skuldbindingum.
23.2.2011

  Nr. 162/2010
LÖG um breytingar á ýmsum lögum vegna sameiningar ráðuneyta, sbr. lög nr. 121/2010, um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, með síðari breytingum.
30.12.2010

  Nr. 155/2010
LÖG um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki.
29.12.2010

  Nr. 151/2010
LÖG um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins og lögum um umboðsmann skuldara.
28.12.2010

  Nr. 150/2010
LÖG um breyting á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 99/1999, með síðari breytingum.
28.12.2010

  Nr. 141/2010
LÖG um breyting á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, með síðari breytingum.
28.12.2010

  Nr. 132/2010
LÖG um breyting á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum.
16.11.2010

  Nr. 127/2010
LÖG um breytingu á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum.
11.10.2010

  Nr. 75/2010
LÖG um breyting á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum.
25.6.2010

  Nr. 67/2010
LÖG um heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi í tengslum við uppgjör vegna ráðstöfunar Fjármálaeftirlitsins á eignum og skuldum vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði.
23.6.2010

  Nr. 65/2010
LÖG um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög).
23.6.2010

  Nr. 15/2010
AUGLÝSING um að lög nr. 1/2010 séu fallin úr gildi.
18.3.2010

  Nr. 1/2010
LÖG um breytingu á lögum nr. 96/2009, um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Íslands hf.
6.1.2010

  Nr. 146/2009
LÖG um breytingu á lögum nr. 142/2008, um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða.
31.12.2009

  Nr. 139/2009
LÖG um breyting á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 99/1999, með síðari breytingum.
30.12.2009

  Nr. 125/2009
LÖG um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum.
29.12.2009

  Nr. 107/2009
LÖG um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins.
30.10.2009

  Nr. 98/2009
LÖG um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands.
7.9.2009

  Nr. 96/2009
LÖG um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Íslands hf.
2.9.2009

  Nr. 88/2009
LÖG um Bankasýslu ríkisins.
19.8.2009

  Nr. 76/2009
LÖG um breyting á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum.
15.7.2009

  Nr. 75/2009
LÖG um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja.
15.7.2009

  Nr. 74/2009
LÖG um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum.
13.7.2009

  Nr. 61/2009
LÖG um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum.
30.5.2009

  Nr. 44/2009
LÖG um breyting á lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum.
21.4.2009

  Nr. 32/2009
LÖG um ábyrgðarmenn.
3.4.2009

  Nr. 22/2009
LÖG um breyting á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, með síðari breytingum.
26.3.2009

  Nr. 20/2009
LÖG um breyting á lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998, og lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007.
26.3.2009

  Nr. 159/2008
LÖG um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, með síðari breytingum.
30.12.2008

  Nr. 153/2008
LÖG um breyting á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum.
30.12.2008

  Nr. 142/2008
LÖG um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða.
17.12.2008

  Nr. 134/2008
LÖG um breytingu á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, með síðari breytingum.
28.11.2008

  Nr. 129/2008
LÖG um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum.
14.11.2008

  Nr. 125/2008
LÖG um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl.
7.10.2008

  Nr. 96/2008
LÖG um breytingu á lögum er varða verðbréfaviðskipti.
23.6.2008

  Nr. 77/2008
LÖG um breyting á lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006.
18.6.2008

  Nr. 64/2008
LÖG um breytingu á lögum nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa.
11.6.2008

  Nr. 63/2008
LÖG um breytingu á lögum nr. 121/1994, um neytendalán, með síðari breytingum.
11.6.2008

  Nr. 60/2008
LÖG um heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008.
10.6.2008

  Nr. 35/2008
LÖG um breyting á lögum um sértryggð skuldabréf, nr. 11/2008.
15.5.2008

  Nr. 11/2008
LÖG um sértryggð skuldabréf.
19.3.2008

  Nr. 154/2007
LÖG um breyting á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum.
28.12.2007

  Nr. 150/2007
LÖG um fyrningu kröfuréttinda.
28.12.2007

  Nr. 144/2007
LÖG um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum.
28.12.2007

  Nr. 111/2007
LÖG um breytingar á lagaákvæðum um fjármálafyrirtæki o.fl.
28.6.2007

  Nr. 110/2007
LÖG um kauphallir.
28.6.2007

  Nr. 108/2007
LÖG um verðbréfaviðskipti.
27.6.2007

  Nr. 57/2007
LÖG um breytingar á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd.
2.4.2007

  Nr. 55/2007
LÖG um breytingar á lagaákvæðum um viðurlög við brotum á fjármálamarkaði.
2.4.2007

  Nr. 51/2007
LÖG um breyting á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, með síðari breytingum.
2.4.2007

  Nr. 170/2006
LÖG um breyting á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari breytingum.
29.12.2006

  Nr. 168/2006
LÖG um breytingu á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum.
29.12.2006

  Nr. 108/2006
LÖG um breytingu á ýmsum lögum vegna samnings milli ríkisstjórnar Íslands annars vegar og ríkisstjórnar Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar.
29.6.2006

  Nr. 94/2006
LÖG um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum.
29.6.2006

  Nr. 85/2006
LÖG um breytingu á lögum nr. 34/1998, um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, með síðari breytingum.
29.6.2006

  Nr. 67/2006
LÖG um breytingar á lagaákvæðum um fjármálaeftirlit.
23.6.2006

  Nr. 64/2006
LÖG um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
22.6.2006

  Nr. 50/2006
LÖG um breytingar á ýmsum lögum vegna flutnings á þjóðskrá og almannaskráningu frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis.
22.6.2006

  Nr. 130/2005
LÖG um breytingu á lögum nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, með síðari breytingum.
29.12.2005

  Nr. 82/2005
Lög um breytingu á lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum.
9.6.2005

  Nr. 66/2005
Lög um breyting á lögum um starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, nr. 34/1998, með síðari breytingum.
9.6.2005

  Nr. 46/2005
Lög um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir.
30.5.2005

1 2
  Til baka