Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 574/2012

Nr. 574/2012 4. júlí 2012

AUGLÝSING
um bann við markaðssetningu vöru sem inniheldur dímetýlfúmarat (DMF).

1. gr.

Á grundvelli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 118/2010 frá 10. nóvember 2010 tekur gildi þegar í stað ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2009/251/EB frá 17. mars 2009 þar sem þess er krafist að aðildarríkin sjái til þess að vörur, sem innihalda sæfiefnið dímetýlfúmarat (DMF) séu ekki settar á markað eða boðnar fram. Dímetýlfúmarat er yfirleitt í litlum pokum sem eru festir innan í húsgögn eða settir í kassa utan um vöruna til að vernda hana gegn myglu, einkum við flutning milli landa. DMF getur komist í gegnum föt og á húð neytenda og valdið þar sársaukafullum snertihúðbólgum einnig bruna, kláða og jafnvel í sumum tilvikum öndunarvandamálum. Undir þessum kringumstæðum er þess krafist að EES-ríkin sjái til þess að engar vörur sem innihalda dímetýlfúmarat með þessum hætti séu settar þar á markað til að koma í veg fyrir þá alvarlegu áhættu sem þessar vörur geta haft fyrir neytendur. Þar til að endanlegt bann tekur gildi er framangreind ákvörðun endurnýjuð til eins árs í senn, sbr. ákvörðun nr. 2010/153/EB frá 11. mars 2010, 2011/135/EB frá 1. mars 2011 og 2012/48/EB frá 26. janúar 2012.

Framangreind ákvörðun nr. 2009/215/EB, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun I og öðrum ákvæðum samningsins, sbr. lög um Evrópska efna­hagssvæðið nr. 2/1993, með áorðnum breytingum hefur því gildi hér á landi.

2. gr.

Ákvörðun nr. 2009/251/EB var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 118/2010 sem er birt í EES-viðbæti nr. 12 (18. árgangur) þann 3. mars 2011 á bls. 16. Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðirnar, sem vísað er að öðru leyti til í 1. gr., eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB. Grunn­gerðin er ákvörðun nr. 2009/251/EB, sem birt er sem fylgiskjal með auglýsingu þessari.

3. gr.

Um viðurlög og önnur réttarúrræði Neytendastofu í tilefni af brotum og sem unnt er að beita gegn brotum á reglum sem banna notkun DMF samkvæmt ákvæðum þessarar auglýsingar fer nánar eftir ákvæðum IV. og V. kafla laga nr. 134/1995, um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu.

4. gr.

Auglýsing þessi um bann við markaðssetningu vöru sem inniheldur dímetýlfúmarat, innleiðir ákvörðun 2009/251/EB, sem ákvarðanir 2010/153/EB, 2011/135/EB og 2012/48/EB um sama efni framlengja, og er sett með hliðsjón af 21. gr., sbr. 10. gr. laga nr. 134/1995, um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, og með stoð í 18. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. einnig 2. ml. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 15/2005 um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað. Auglýsingin öðlast þegar gildi. Í samræmi við ákvarðanir framkvæmdastjórnar ESB um framlengingu á banni gegn notkun á dímetýlfúmarati er bann þetta framlengt árlega með sérstakri auglýsingu til innleiðingar á ákvörðun framkvæmdastjórnar ESB um framlengingu á banninu.

Neytendastofu, 4. júlí 2012.

Tryggvi Axelsson.

Matthildur Sveinsdóttir.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 5. júlí 2012