Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 968/2010

Nr. 968/2010 29. nóvember 2010
REGLUGERÐ
um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2010 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða.

1. gr.

Jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða.

Stuðla skal að því að mismunandi örorkubyrði lífeyrissjóða verði jöfnuð eins og nánar greinir í reglugerð þessari. Til þess að ná því markmiði skal ríkissjóður veita árlegu fjárframlagi til lífeyrissjóða samkvæmt ákvæðum VI. kafla laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.

Í samræmi við VI. kafla laga nr. 113/1990, skal fjárframlag ríkissjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2010 nema 0,325% af gjaldstofni tryggingagjalds skv. III. kafla laga nr. 113/1990. Framlagið skal byggjast á upplýsingum ríkisreiknings um áætlaðan gjaldstofn tryggingagjalds næstliðins árs.

Fjármálaráðuneytið annast úthlutun og greiðslu framlags til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða samkvæmt reglugerð þessari.

2. gr.

Skipting framlagsins milli lífeyrissjóða.

Framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða skal skipt milli lífeyrissjóða með eftirfarandi hætti:

  1. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra lífeyris­sjóða á næstliðnu ári.
  2. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í skuldbindingum lífeyrissjóða til greiðslu örorku­lífeyris umfram 10% af heildarlífeyrisskuldbindingum sjóðanna í framtíðinni vegna væntanlegra iðgjalda miðað við tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða við lok næstliðins árs. Nú hefur lífeyrissjóður nýtt heimild samkvæmt lögum um skyldu­tryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, til þess að ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar lífeyris­réttinda í séreign og skal þá verðmæti iðgjaldsgreiðslna vegna réttinda sem aflað er í séreign talið til skuldbindinga sjóðsins í framtíðinni þegar fundin er hlutdeild sjóðsins skv. 1. málsl.
  3. Meðaltalshlutfall skv. 1. og 2. tölul. myndar hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða.

3. gr.

Úthlutun fjárframlags árið 2010.

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, skal fjárframlag til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2010 renna til lífeyrissjóða sem hafa starfsleyfi frá fjármálaráðherra, sbr. ákvæði laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Áætlaður gjaldstofn tryggingagjalds árið 2009 nemur samkvæmt ríkisreikningi 2009 samtals kr. 789.548.173.352 og er áætlað fjárframlag ársins 2010 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða því með vísan til 1. gr. samtals kr. 2.566.031.563 og skiptist það milli lífeyrissjóða sem hér segir:

Lífeyrissjóður

Fjárhæð kr.

Hlutfall

Almenni lífeyrissjóðurinn

36.335.007

1,416%

Eftirlaunasjóður FÍA

6.492.060

0,253%

Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar

1.077.733

0,042%

Eftirlaunasjóður Sláturfélags Suðurlands

872.451

0,034%

Eftirlaunasjóður starfsmanna Glitnis banka

25.660

0,001%

Eftirlaunasj. starfsm. Hafnarfjarðarkaupstaðar

1.590.940

0,062%

Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands

461.886

0,018%

Festa lífeyrissjóður

250.162.417

9,749%

Frjálsi lífeyrissjóðurinn

74.825.480

2,916%

Gildi lífeyrissjóður

934.446.054

36,416%

Íslenski lífeyrissjóðurinn

18.937.313

0,738%

Kjölur lífeyrissjóður

4.824.139

0,188%

Lífeyrissjóður Akraneskaupstaðar

2.232.447

0,087%

Lífeyrissjóður bankamanna - aldurs

16.371.281

0,638%

Lífeyrissjóður bankamanna - hlutfalls

12.162.990

0,474%

Lífeyrissjóður bænda

15.293.548

0,596%

Lífeyrissjóður Eimskipafélags Íslands

0

0,000%

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

17.936.561

0,699%

Lífeyrissjóður Neskaupstaðar

410.565

0,016%

Lífeyrissjóður Rangæinga

15.883.735

0,619%

Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar

2.104.146

0,082%

Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands hf.

1.898.863

0,074%

Lífeyrissjóður starfsm. Húsavíkurkaupstaðar

795.470

0,031%

Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar

2.206.787

0,086%

Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar

21.041.459

0,820%

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A

79.444.337

3,096%

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B

98.202.028

3,827%

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A

24.941.827

0,972%

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V

12.522.234

0,488%

Lífeyrissjóður starfsmanna Vestmannaeyjabæjar

1.180.375

0,046%

Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands

1.077.733

0,042%

Lífeyrissjóður verkfræðinga

5.029.422

0,196%

Lífeyrissjóður verslunarmanna

253.164.674

9,866%

Lífeyrissjóður Vestfirðinga

59.942.497

2,336%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja

73.568.125

2,867%

Lífeyrissjóðurinn Skjöldur

102.641

0,004%

Sameinaði lífeyrissjóðurinn

97.560.520

3,802%

Stafir lífeyrissjóður

73.696.426

2,872%

Stapi lífeyrissjóður

293.015.144

11,419%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

54.194.587

2,112%

Samtals

2.566.031.563

100,000%

Við greiðslu fjárframlags ársins 2011, í október 2011, skal endurreikna, og leiðrétta ef þörf er á, fjárframlag ársins 2010 á grundvelli endurskoðaðra upplýsinga um gjaldstofn trygginga­gjalds ársins 2009.

4. gr.

Leiðrétting fjárframlags ársins 2009.

Endurskoðaður gjaldstofn tryggingagjalds vegna ársins 2008 er kr. 867.513.928.643. Mismunur áætlaðs gjaldstofns tryggingagjalds ársins 2008 skv. 3. gr. reglugerðar nr. 1068/2009, um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2009 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða, og endurskoðaðs gjaldstofns tryggingagjalds vegna ársins 2008 er kr. 31.006.087.736 til hækkunar. Fjárframlag ríkissjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2009 nam 0,25% af gjaldstofni tryggingagjalds, sbr. lög nr. 177/2006, um breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald. Leiðrétting fjárframlags ársins 2009, frá því sem það var ákvarðað með reglugerð nr. 1068/2009, nemur því samtals kr. 77.515.219 og skiptist það milli lífeyrissjóða á samningssviði Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands sem hér segir:

Lífeyrissjóður

Fjárhæð kr.

Hlutfall

Eftirlaunasjóður Sláturfélags Suðurlands

34.882

0,045%

Festa lífeyrissjóður

9.022.771

11,640%

Gildi lífeyrissjóður

34.323.739

44,280%

Kjölur lífeyrissjóður

251.924

0,325%

Lífeyrissjóður Rangæinga

476.719

0,615%

Lífeyrissjóður verslunarmanna

10.747.485

13,865%

Lífeyrissjóður Vestfirðinga

2.255.693

2,910%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja

2.608.387

3,365%

Sameinaði lífeyrissjóðurinn

4.577.274

5,905%

Stafir lífeyrissjóður

2.790.548

3,600%

Stapi lífeyrissjóður

10.425.797

13,450%

Samtals

77.515.219

100,00%

5. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 22. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytinu, 29. nóvember 2010.

F. h. r.

Hafdís Ólafsdóttir.

Lilja Sturludóttir.

B deild - Útgáfud.: 13. desember 2010