Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 846/2013

Nr. 846/2013 9. september 2013
REGLUR
um breytingu á reglum nr. 263/2010 um framgang og ótímabundna ráðningu akademískra starfsmanna við Háskóla Íslands.

1. gr.

Í stað orðanna „geta veitt umsögn“ í 4. málsl. 3. mgr. 3. gr. kemur: samþykkt hafa að veita umsögn.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr.:

a) Á eftir 1. mgr. bætist við ný málsgrein, 2. mgr., svohljóðandi:

Rektor er heimilt að skipa sérstaka dómnefnd við mat á umsækjanda um framgang, mæli sérstök rök fyrir því. Um sérstakar dómnefndir gildir að háskólaráð tilnefnir tvo nefndarmenn og deild sú eða stofnun sem starfið er við hinn þriðja og skal hann jafn­framt vera formaður nefndarinnar.

b) 3. málsl. 4. mgr. fellur brott.

c) Í stað dagsetningarinnar „1. mars“ í lok 7. mgr. kemur: 1. maí.

3. gr.

Í stað dagsetningarinnar „30. apríl“ í lokamálsgrein 5. gr. kemur: 1. júní.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr.:

a) Á eftir d-lið 1. tölul. 2. mgr. bætist við nýr stafliður, e-liður, svohljóðandi:

A10.5 (einkaleyfi).

b) Á eftir 5. málsl. 1. tölul. 3. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi:

Sérstaklega skal líta til virkni í rannsóknum síðustu fimm ár áður en umsókn um fram­gang var lögð fram.

c) Neðst í upptalningu á flokkum rannsóknahluta matskerfis í töflu 3 bætist við orðið: Einka­leyfi.

5. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar sam­kvæmt heimild í 4. gr., 15. gr. og 17. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Reglurnar öðlast þegar gildi.

Háskóla Íslands, 9. september 2013.

Kristín Ingólfsdóttir.

Þórður Kristinsson.

B deild - Útgáfud.: 24. september 2013