Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 225/2015

Nr. 225/2015 18. febrúar 2015
REGLUR
um breytingu á reglum nr. 971/2009 um árangurstengda tilfærslu starfsþátta í Háskóla Íslands.

1. gr.

1. málsl. 1. mgr. 1. gr. orðast svo:

Háskóli Íslands starfrækir sjóð til að fjármagna tímabundnar breytingar á starfsskyldum kennara við skólann sem ná afburða árangri í rannsóknum, sbr. reglur nr. 605/2006 um starfsskyldur kennara og sérfræðinga við Háskóla Íslands.

2. gr.

3. málsl. 1. mgr. 2. gr. orðast svo:

Ákvörðun stjórnar skal liggja fyrir um miðjan september og gildir hún fyrir næsta almanaks­ár.

3. gr.

4. gr. orðast svo:

Heimilt er að úthluta úr sjóðnum vegna starfsmanna sem uppfylla annað af eftirfarandi skilyrðum:

 1. Stigaleið. Kennarar með flest rannsóknastig á ári úr tilteknum flokkum matskerfis Háskóla Íslands (aflstig), sbr. 1. tl. 2. mgr. 6. gr. reglna um framgang og ótíma­bundna ráðningu akademískra starfsmanna við Háskóla Íslands nr. 263/2010. Miðað er við þriggja ára meðaltal. Stjórn sjóðsins er heimilt að minnka eða auka kröfur um rannsóknastig í samræmi við fjárhagslega stöðu sjóðsins hverju sinni.
 2. Tilnefningarleið. Forseta fræðasviðs er heimilt að gera tillögu um að einstakir kennarar hljóti tímabundna tilfærslu vinnuskyldu frá kennslu til rannsókna, sbr. 3. gr. Með hverri slíkri tillögu skal fylgja rökstuðningur frá forseta fræðasviðs í sam­ræmi við neðangreind sjónarmið:
  1. Kennari hefur hlotið óvenju háa styrki til rannsókna úr samkeppnissjóðum.
  2. Rit kennara hafa verið birt í virtustu tímaritum heims eða hjá virtustu for­lögum heims á viðkomandi fræðasviði.
  3. Rannsóknir kennara vekja óvenju mikla athygli.
  4. Kennari hefur hlotið eftirsótt verðlaun á fræðasviði sínu.
  5. Kennari hefur sýnt annan afburða árangur í rannsóknum sínum.
  6. Kennari þarf að verja umtalsverðum tíma í að undirbúa umsókn um styrk úr erlendum samkeppnissjóði.

Tilnefningar skulu berast sjóðnum fyrir 1. september ár hvert. Stjórn sjóðsins skal miða við að a.m.k. 80% úthlutunar hverju sinni sé vegna kennara sem uppfylla skilyrði 1. liðar 1. mgr. Miðað er við að hvert fræðasvið fái hlutdeild í heildarúthlutun eftir stigaleið í samræmi við fjölda akademískra starfsmanna sem eru með flest rannsóknastig m.v. meðaltal síðast­liðinna þriggja ára, þó þannig að tryggt verði að hvert fræðasvið háskólans fái a.m.k. 1/10 úthlutana ár hvert eftir stigaleið. Við val á kennurum sem fá tilfærslu vinnuskyldu frá kennslu til rannsókna innan hvers fræðasviðs er síðan byggt á fjölda aflstiga.

4. gr.

5. gr. orðast svo:

Tilfærsla vinnustunda frá kennslu til rannsókna getur að jafnaði verið fjórðungur kennslu­skyldu viðkomandi kennara. Stjórn sjóðsins er þó heimilt að ákveða annað hlutfall þegar sérstaklega stendur á. Fræðasviði er heimilt að nýta fé sem úthlutað hefur verið í þágu annarra kennara ef svigrúm er til þess. Kennari sem nýtur tilfærslu þarf að kenna meira en sem samsvarar helmingi af veittum kennsluafslætti auk nýrrar kennsluskyldu áður en yfirvinna vegna kennslu myndast.

5. gr.

Í stað orðanna „fjórðungi og helmingi kennsluskyldu“ í lok 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. kemur: fjórðungi kennsluskyldu.

6. gr.

Reglur þessar, sem háskólaráð Háskóla Íslands hefur samþykkt, eru settar samkvæmt heimild í 5. mgr. 15. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Reglurnar taka þegar gildi.

Háskóla Íslands, 18. febrúar 2015.

Kristín Ingólfsdóttir.

Þórður Kristinsson.

B deild - Útgáfud.: 5. mars 2015