Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 288/2015

Nr. 288/2015 26. mars 2015
REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara og brottfellingu reglugerðar nr. 734/2014 um breytingar á þeirri reglugerð.

1. gr.

Gildissvið.

2. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um starfrækslu flutningaflugs með flugvélum og þyrlum, þ.m.t. skoðanir á hlaði á loftförum flugrekenda sem eru undir öryggiseftirliti annars ríkis þegar þau lenda á flugvelli á Íslandi, og starfrækslu flugvéla, þyrlna, loftbelgja og sviffluga sem eru ekki rekin í ábataskyni.

Í reglugerðinni er mælt fyrir um skilyrði fyrir því að gefa út, viðhalda, breyta, takmarka, fella tímabundið úr gildi eða afturkalla skírteini flugrekenda, sem stunda flutningaflug, sem nota loftför sem talin eru upp í b- og c-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008.

Reglugerð þessi á ekki við um flugrekstur sem fellur undir gildissvið a-liðar 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008.

2. gr.

Innleiðing.

Við 6. gr. reglugerðarinnar bætist 2. töluliður, svohljóðandi:

  1. Reglugerð (ESB) nr. 800/2013 frá 14. ágúst 2013 um breytingar á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 um tæknikröfur og stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26 frá 14. febrúar 2014, birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 23 frá 10. apríl 2014, bls. 696.

3. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 85. gr. a, sbr. 145. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi reglu­gerð nr. 734/2014 um breytingu á reglugerð nr. 237/2014 um tæknikröfur og stjórn­sýslu­reglur í tengslum við starfrækslu loftfara.

Ákvæði III. viðauka varðandi almannaflug flókinna vélknúinna flugvéla og þyrlna, koma ekki til framkvæmda fyrr en 25. ágúst 2016. Ákvæði V., VI., og VII. viðauka varðandi almanna­flug flugvéla, þyrlna, svifflugvéla og loftbelgja, koma ekki til framkvæmda fyrr en 25. ágúst 2016.

Innanríkisráðuneytinu, 26. mars 2015.

F. h. r.

Sigurbergur Björnsson.

Gunnar Örn Indriðason.

B deild - Útgáfud.: 27. mars 2015