Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 876/2012

Nr. 876/2012 12. október 2012

AUGLÝSING
um breytingu á reglum rnr. 408/2007, um aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna.

1. gr.

Við 2. gr. reglnanna bætist nýr stafliður, f-liður, svohljóðandi:

  1. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/74/ESB frá 29. júlí 2011 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB um tilteknar aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna úr tveimur efnum í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum.

2. gr.

Við 3. gr. reglnanna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og ESB-gerðin, sem vísað er til í f-lið 2. gr., eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB (ákvörðunin í 19. árgangi, hefti nr. 54 (27. september 2012), bls. 884). ESB-gerðin er jafnframt birt sem fylgiskjal með reglum þessum.

3. gr.

Framangreindar breytingar, sem innleiða tilskipun 2011/74/ESB, eru settar með heimild í 18. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Neytendastofu, 12. október 2012.

Tryggvi Axelsson.

Þórunn Anna Árnadóttir.


B deild - Útgáfud.: 26. október 2012