Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1330/2011

Nr. 1330/2011 30. desember 2011
AUGLÝSING
um gjaldskrá fyrir kvörðunarþjónustu Neytendastofu.

1. gr.

Gjald fyrir kvarðanir mælitækja sem Neytendastofa annast í dagvinnutíma er sem hér segir:

   1.1. Kvarðanir:

1.100 Lóð í flokki M1 og sambærileg - Faggilt kvörðun

1.1001

Grunnverð fyrir vottorð

18.000 kr.

1.1002

Verð á lóð undir 30 kg

6.500 kr.

1.1003

Verð á 30 kg lóði og yfir

13.000 kr.

1.1004

Verð á stillingu lóðs

4.000 kr.

1.101 Lóð í flokki F1 og sambærileg - Faggilt kvörðun

1.1011

Grunnverð fyrir vottorð

20.000 kr.

1.1012

Verð á lóð

8.000 kr.

1.102 Vogir - Faggilt kvörðun

1.1021

0 kg < m < 15 kg

24.000 kr.

1.1022

15 kg ≤ m < 80 kg

30.000 kr.

1.1023

80 kg ≤ m < 500 kg

48.000 kr.

1.103 Hitamælar með nema og glerhitamælar - Faggilt kvörðun

1.1031

Allt að 6 mælipunktar (-30°C ≤ t ≤ 240°C)

26.000 kr.

1.1032

Aukamælipunktar > 240°C

26.000 kr.

1.1033

Aukamælipunktar < -30°C

15.000 kr.

1.1034

Aukamælipunktur

4.000 kr.

1.104 Hitamælar með IR nema

1.1041

Allt að 6 mælipunktar (-30°C ≤ t ≤ 240°C)

21.000 kr.

1.1042

Aukamælipunktar < -30°C eða

11.000 kr.

1.1043

Aukamælipunktur

3.000 kr.

1.105 Fjölmælar

1.1051

Mæling á allt að 5 mælisviðum

21.000 kr.

1.1052

Gjald fyrir hvert mælisvið umfram 5

4.000 kr.

1.1053

Kvörðunarbúnaður með allt að 10 mælisviðum

35.000 kr.

1.106 Átakssköft

1.1061

Mæling á allt að 3 mælipunktum rang- eða réttsælis

21.000 kr.

1.1062

Aukamælipunktur

3.000 kr.

1.1063

Mæling á allt að 6 punktum rang- og réttsælis

26.000 kr.

1.1064

Mæligrunnur á allt að 12 punktum rétt- og rangsælis

40.000 kr.

1.107 Þrýstimælar

1.1071

Mæling á allt að 6 mælipunktum

21.000 kr.

1.1072

Aukamælipunktur

3.000 kr.

1.108 Lengd – að 1 metra

1.1081

Mæling á allt að 5 mælipunktum

21.000 kr.

1.1082

Aukamælipunktur

3.000 kr.

1.109 Önnur mælitæki

1.1091

Mæling á allt að 6 mælipunktum

24.000 kr.

1.1092

Aukamælipunktur

4.000 kr.

1.110 Nýtt mælitæki

1.111

Tæki án leiðbeininga eða tilgreindra prófunarstærða - aukagjald

15.000 kr.

2. gr.

Gjald til Neytendastofu vegna kvörðunarþjónustu og útseldrar ráðgjafar- og sérfræðiþjónustu er sem hér segir:

   2.1. Vinna sérfræðings:

2.10

Sérfræðingur I á klst.

14.500 kr.

2.11

Sérfræðingur II á klst.

8.500 kr.

3. gr.

Gjald til Neytendastofu vegna löggildingar er sem hér segir:

   3.1. Löggilding:

3.10

Vogarlóð í flokki M1, 5, 10 og 20 kg

10.000 kr.

3.11

Stilling lóðs fyrir löggildingu

6.000 kr.

3.12

Kvarðar fyrir álnavöru, 50 eða 100 cm

4.000 kr.

4. gr.

Stofnuninni er heimilt að innheimta gjald vegna ferða­kostnaðar við kvarðanir og aðra þjónustu miðað við útlagðan kostnað (fargjöld) og/eða akstur samkvæmt taxta ferða­kostnaðar ríkisins.

5. gr.

Neytendastofu er heimilt að vinna eftir verksamningi eða gera föst verktilboð vegna sérfræðiráðgjafar, þjónusturannsókna eða kvarðana og skal þá stuðst við taxta sbr. 1. og 2. gr. gjaldskrárinnar.

6. gr.

Neytendastofu er heimilt að veita aðstoð og hafa milligöngu um kvörðun mælitækja erlendis s.s. að taka á móti mælitækjum og senda til kvörðunar erlendis. Verkbeiðandi skal greiða sendingarkostnað og reikning frá hinum erlenda aðila auk kostnaðar skv. 2.-4. gr. eftir því sem við getur átt.

7. gr.

Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá miðast við neysluvísitölu í janúar 2012 og skulu breytast árlega til samræmis við breytingar á þeirri vísitölu. Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 30. gr. laga nr. 91/2006, um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn og öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur brott gjaldskrá Löggildingarstofu fyrir löggildingar, prófanir og kvarðanir nr. 243/1998.

Innanríkisráðuneytinu, 30. desember 2011.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

B deild - Útgáfud.: 13. janúar 2012