Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 258/2013

Nr. 258/2013 5. mars 2013
AUGLÝSING
um heildarþyngd og ásþunga ökutækja á þjóðvegum.

Með tilvísun til 10. gr. reglugerðar um stærð og þyngd ökutækja, nr. 155/2007, hefur Vega­gerðin ákveðið mestu leyfilega heildarþyngd og leyfðan ásþunga ökutækja á þjóð­vegum sem hér segir:

A. Eftirtaldir þjóðvegir falla undir viðauka 1:

Vegur nr.

Heiti

Kafli

1

 

Hringvegur

Reykjavík – Arnarvatn í Mývatnssveit

   

Reykjavík – Reykjahlíð í Mývatnssveit

   

Arnarvatn – Reykjahlíð frá 15. október til 15. apríl

25

 

Þykkvabæjarvegur

 

26

 

Landvegur

 

250

 

Dímonarvegur

 

259

 

Bakkavegur

 

254

 

Landeyjahafnarvegur

 

255

 

Akureyjavegur

Hringvegur – Akureyjar

261

 

Fljótshlíðarvegur

 

264

 

Rangárvallavegur

Hringvegur við Hellu – Gunnarsholt

26

 

Sprengisandsleið

Þjórsárdalsvegur – Vatnsfellsvirkjun

30

 

Skeiðavegur

Hringvegur – Flúðir

31

 

Skálholtsvegur

Biskupstungnabraut – Laugarás

32

 

Þjórsárdalsvegur

 

34

 

Eyrarbakkavegur

 

35

 

Biskupstungnabraut

Hringvegur – Múli

36

 

Þingvallavegur

Hringvegur – Helgafellsmelar (náma)

37

 

Laugarvatnsvegur

Biskupstungnabraut hjá Svínavatni – Múli

38

 

Þorlákshafnarvegur

Ásamt ferjuleið til Vestmannaeyja

39

 

Þrengslavegur

 

304

 

Oddgeirshólavegur

Hringvegur við Hraungerði – Oddgeirshólar (náma)

305

 

Villingaholtsvegur

Hringvegur – Þjórsárver

340

 

Auðsholtsvegur

Skeiðavegur – Langholtsvegur

359

 

Bræðratunguvegur

 

374

 

Hvammsvegur

Hringvegur við Gljúfurá – Hvammur (náma)

40

 

Hafnarfjarðarvegur

 

41

 

Reykjanesbraut

 

42

 

Krýsuvíkurvegur

Reykjanesbraut – Vatnsskarð (náma)

43

 

Grindavíkurvegur

 

44

 

Hafnavegur

 

45

 

Garðskagavegur

 

47

 

Hvalfjarðarvegur

 

49

 

Nesbraut

 

411

 

Arnarnesvegur

 

413

 

Breiðholtsbraut

 

415

 

Álftanesvegur

 

416

 

Bessastaðavegur

 

421

 

Vogavegur

 

423

 

Miðnesheiðarvegur

 

424

 

Keflavíkurvegur

 

425

 

Nesvegur

 

427

 

Suðurstrandarvegur

 

429

 

Sandgerðisvegur

 

51

 

Akrafjallsvegur

 

50

 

Borgarfjarðarbraut

 

54

 

Snæfellsnesvegur

Hringvegur – Stykkishólmsvegur

56

 

Vatnaleið

 

58

 

Stykkishólmsvegur

Ásamt ferju til Brjánslækjar

508

 

Skorradalsvegur

Borgarfjarðarbraut – Vatnsendi

511

 

Hvanneyrarvegur

 

512

 

Lundarreykjadalsvegur

Borgarfjarðarbraut – Skálpastaðir

518

 

Hálsasveitarvegur

Borgarfjarðarbraut – Kaldadalsvegur

520

 

Dragavegur

Skorradalsvegur – Uxahryggjavegur

574

 

Útnesvegur

 

576

 

Framsveitarvegur

Snæfellsnesvegur – Spjör (náma)

59

 

Laxárdalsvegur

 

506

 

Grundartangavegur

 

509

 

Akranesvegur

 

533

 

Álftahreppsvegur

Snæfellsnesvegur – Þverholt

540

 

Hraunhreppsvegur

Snæfellsnesvegur – Fíflholt

60

 

Vestfjarðavegur

 

61

 

Djúpvegur

 

62

 

Barðastrandarvegur

Vestfjarðavegur – Patreksfjörður

63

 

Bíldudalsvegur

Patreksfjörður – Ketildalavegur

64

 

Flateyrarvegur

 

65

 

Súgandafjarðarvegur

 

68

 

Innstrandavegur

 

606

 

Karlseyjarvegur

 

607

 

Reykhólasveitarvegur

Vestfjarðavegur – Karlseyjarvegur

612

 

Örlygshafnarvegur

Barðastrandarvegur – Gjögrar

617

 

Tálknafjarðarvegur

Bíldudalsvegur – Stórilaugardalur

619

 

Ketildalavegur

Bíldudalsvegur – Bíldudalur

625

 

Valþjófsdalsvegur

 

627

 

Önundarfjarðarvegur

 

631

 

Flugvallarvegur Ísafirði

 

633

 

Mjóafjarðarvegur

 

640

 

Borðeyrarvegur

 

643

 

Strandavegur

Djúpvegur – Drangsnesvegur við Hálsgötugil

645

 

Drangsnesvegur

Strandavegur – Drangsnes um Selströnd

72

 

Hvammstangavegur

 

74

 

Skagastrandarvegur

 

75

 

Sauðárkróksbraut

 

76

 

Siglufjarðarvegur

 

77

 

Hofsósbraut

 

704

 

Miðfjarðarvegur

Hringvegur – Urriðaá (náma)

711

 

Vatnsnesvegur

Hvammstangi – Kárastaðir (náma)

715

 

Víðidalsvegur

Hringvegur – Víðidalstungunáma

   

Hringvegur – Litla-Ásgeirsá

722

 

Vatnsdalsvegur

Hringvegur – Bjarnastaðanáma

   

Hringvegur – Brúsastaðir

731

 

Svínvetningabraut

Hringvegur – Finnstunga (náma)

   

Hringvegur – Kleifar (náma)

734

 

Svartárdalsvegur

Hringvegur – Fjós (náma)

741

 

Neðribyggðarvegur

Skagastrandarvegur hjá Enni – Steypustöð

   

Skagastrandarvegur hjá Lækjardal – Sölvabakki

744

 

Þverárfjallsvegur

 

753

 

Vindheimavegur

Hringvegur – Vallholtsnáma

759

 

Kjálkavegur

Hringvegur – Tunguá (náma)

762

 

Sæmundarhlíðarvegur

Sauðárkróksbraut – Reynisstaðanáma

7047

 

Svertingsstaðavegur

Hringvegur – Svertingsstaðir (náma)

7230

 

Uppsalavegur

Hringvegur – Uppsalir (náma)

7596

 

Minni-Akravegur

Hringvegur – Dalsáreyrar

82

 

Ólafsfjarðarvegur

Hringvegur – Ólafsfjörður

83

 

Grenivíkurvegur

 

85

 

Norðausturvegur

Brú á Skjálfandafljóti – Hringvegur á Möðrudalsöræfum

   

Hringvegur – Hrafnsstaðir í Köldukinn

87

 

Kísilvegur

 

805

 

Svarfaðardalsvegur

Ólafsfjarðarvegur – Klaufabrekknakot

808

 

Árskógssandsvegur

 

809

 

Hauganesvegur

 

811

 

Hjalteyrarvegur

 

815

 

Hörgárdalsvegur

Ólafsfjarðarvegur – Litli-Dunhagi (náma)

816

 

Dagverðareyrarvegur

Hringvegur – Skipalón (náma)

817

 

Blómsturvallavegur

Hringvegur – Blómsturvellir (náma)

821

 

Eyjafjarðarbraut vestri

Hringvegur – Gullbrekka

823

 

Miðbraut

 

829

 

Eyjafjarðarbraut eystri

Hringvegur – Miðbraut

830

 

Svalbarðseyrarvegur

 

845

 

Aðaldalsvegur

 

846

 

Austurhlíðarvegur

Hringvegur – Laugafiskur (fyrirtæki)

848

 

Mývatnssveitarvegur

 

853

 

Hvammavegur

 

854

 

Staðarbraut

 

863

 

Kröfluvegur

 

870

 

Sléttuvegur

 

874

 

Raufarhafnarvegur

 

91

 

Hafnarvegur í Bakkafirði

 

92

 

Norðfjarðarvegur

 

93

 

Seyðisfjarðarvegur

 

94

 

Borgarfjarðarvegur

 

96

 

Suðurfjarðavegur

 

98

 

Djúpavogsvegur

 

99

 

Hafnarvegur

 

925

 

Hróarstunguvegur

Hringvegur við Jökulsá á Dal – Litli-Bakki

955

 

Vattarnesvegur

 

931

 

Upphéraðsvegur

Hringvegur við Úlfsstaði – Fljótsdalsvegur

933

 

Fljótsdalsvegur

Upphéraðsvegur við Hengifossá – Norðurdalsvegur

984

 

Hoffellsvegur

 

9340

 

Norðurdalsvegur

Fljótsdalsvegur – stöðvarhús

F910

 

Austurleið

Fljótsdalsvegur – Snæfellsleið

B. Aðrir þjóðvegir falla undir viðauka II.

Ákvæði auglýsingar þessarar öðlast þegar gildi. Frá sama tíma falla úr gildi auglýsingar nr. 905/2008 frá 1. september 2008 og 932/2010 frá 25. október 2010.

Vegagerðinni, 19. mars 2013.

Hreinn Haraldsson.

Jón Helgason.

B deild - Útgáfud.: 20. mars 2013