Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 988/2007

Nr. 988/2007 17. október 2007
REGLUGERÐ
um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2007 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða.

1. gr.

Jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða.

Stuðla skal að því að mismunandi örorkubyrði lífeyrissjóða verði jöfnuð eins og nánar greinir í reglugerð þessari. Til að ná því markmiði skal ríkissjóður veita árlegu fjár­framlagi til lífeyrissjóða samkvæmt ákvæðum VI. kafla laga nr. 113/1990, um trygginga­gjald, með síðari breytingum.

Í samræmi við VI. kafla laga nr. 113/1990, skal fjárframlag ríkissjóðs til jöfnunar örorku­byrði lífeyrissjóða fyrir árið 2007 nema 0,15% af gjaldstofni tryggingagjalds skv. III. kafla laga nr. 113/1990. Framlagið skal greitt í október og byggjast á upplýsingum ríkis­reiknings um áætlaðan gjaldstofn tryggingagjalds næstliðins árs.

Fjármálaráðuneytið annast úthlutun og greiðslu framlags til jöfnunar örorkubyrði lífeyris­sjóða samkvæmt reglugerð þessari.

2. gr.

Skipting framlagsins milli lífeyrissjóða.

Framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða skal skipt milli lífeyrissjóða með eftirfarandi hætti:

  1. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra lífeyris­sjóða á næstliðnu ári.
  2. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í skuldbindingum lífeyrissjóða til greiðslu örorkulífeyris umfram 10% af heildar lífeyrisskuldbindingum sjóðanna í framtíðinni vegna væntanlegra iðgjalda miðað við tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða við lok næstliðins árs. Nú hefur lífeyrissjóður nýtt heimild samkvæmt lögum um skyldu­tryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, til þess að ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar lífeyris­réttinda í séreign og skal þá verðmæti iðgjaldsgreiðslna vegna réttinda sem aflað er í séreign talið til skuldbindinga sjóðsins í framtíðinni þegar fundin er hlut­deild sjóðsins skv. 1. málsl.
  3. Meðaltalshlutfall skv. 1. og 2. tölul. myndar hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða.

3. gr.

Úthlutun fjárframlags árið 2007.

Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 177/2006, um breytingu á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, skal fjárframlag til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2007 eingöngu renna til lífeyrissjóða á samningssviði Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands. Áætlaður gjaldstofn tryggingagjalds árið 2006 nemur sam­kvæmt ríkisreikningi 2006 samtals 638.747.286.848 kr. og er áætlað fjárframlag ársins 2007 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða því með vísan til 1. gr. samtals 958.120.930 kr. og skiptist það milli lífeyrissjóða á samningssviði Samtaka atvinnulífsins og Alþýðu­sambands Íslands sem hér segir:

Lífeyrissjóðir

Fjárhæð kr.

Hlutfall

Eftirlaunasjóður Sláturfélags Suðurlands

383.248

0,040%

Eftirlaunasjóður starfsmanna Olíuverslunar Íslands

191.624

0,020%

Festa, lífeyrissjóður

99.740.389

10,410%

Gildi, lífeyrissjóður

370.026.303

38,620%

Lífeyrissjóður Eimskipafélags Íslands hf.

1.389.275

0,145%

Lífeyrissjóður Austurlands

54.900.329

5,730%

Lífeyrissjóður Mjólkursamsölunnar

958.121

0,100%

Lífeyrissjóður Norðurlands

90.925.676

9,490%

Lífeyrissjóður Rangæinga

6.084.068

0,635%

Lífeyrissjóður starfsmanna Áburðarverksmiðju ríkisins

191.624

0,020%

Lífeyrissjóður verslunarmanna

179.312.332

18,715%

Lífeyrissjóður Vestfirðinga

29.366.406

3,065%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja

29.318.500

3,060%

Lífeyrissjóðurinn Skjöldur

47.906

0,005%

Sameinaði lífeyrissjóðurinn, aldursdeild

21.222.379

2,215%

Sameinaði lífeyrissjóðurinn, stigadeild

38.708.086

4,040%

Stafir, lífeyrissjóður

35.354.662

3,690%

Við greiðslu fjárframlags ársins 2008, í október 2008, skal endurreikna, og leiðrétta ef þörf er á, fjárframlag ársins 2007 á grundvelli endurskoðaðra upplýsinga um gjaldstofn tryggingagjalds ársins 2006.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 22. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytinu, 17. október 2007.

Árni M. Mathiesen.

Baldur Guðlaugsson.

B deild - Útgáfud.: 31. október 2007