Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 137/2013

Nr. 137/2013 27. desember 2013
LÖG
um breytingu á lögum um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, nr. 42/1903, lögum um sameignarfélög, nr. 50/2007, og lögum um fyrirtækjaskrá, nr. 17/2003 (flutningur firmaskrár frá sýslumönnum til fyrirtækjaskrár).

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

I. KAFLI
Breyting á lögum um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð, nr. 42/1903, með síðari breytingum.
1. gr.
    Í stað orðanna „Í öllum lögsagnarumdæmum á Íslandi skulu sýslumenn“ í 1. gr. laganna kemur: Fyrirtækjaskrá skal.

II. KAFLI
Breyting á lögum um sameignarfélög, nr. 50/2007.
2. gr.
    Í stað orðsins „sýslumaður“ í 2. mgr. 37. gr. laganna kemur: fyrirtækjaskrá.

3. gr.
    Eftirfarandi breytingar verða á 45. gr. laganna.
  a.    Í stað orðanna „Sýslumenn skrá“ í 1. mgr. kemur: Fyrirtækjaskrá skráir.   b.    Orðin „í umdæmi sýslumanns þar sem heimilisfang félagsins er“ í 2. og 4. mgr. falla brott.
  c.    Í stað orðsins „Sýslumaður“ í 6. mgr. kemur: Fyrirtækjaskrá.

III. KAFLI
Breyting á lögum um fyrirtækjaskrá, nr. 17/2003.
4. gr.
    Á eftir orðinu „samvinnufélög“ í 3. gr. laganna kemur: sameignarfélög, samlagsfélög, firmu eins manns.

IV. KAFLI
Gildistaka.
5. gr.
    Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2014.

Gjört á Bessastöðum, 27. desember 2013.

Ólafur Ragnar Grímsson.
(L. S.)

Ragnheiður Elín Árnadóttir.

A deild - Útgáfud.: 30. desember 2013