Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1007/2009

Nr. 1007/2009 16. desember 2009
REGLUGERÐ
um breyting á reglugerð um skipan og störf starfsgreinaráða nr. 711/2009.

1. gr.

Á eftir staflið g í 3. gr. kemur nýr stafliður, svohljóðandi: sjávarútvegs- og siglinga­greinum.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr.

 

1)

Í stað orðanna „einn tilnefndur“ á undan „af Samtökum atvinnulífsins“ í 7. mgr. kemur: tveir tilnefndir.

 

2)

Orðin „tilnefndur af Félagi skipstjórnarmanna“ í 7. mgr. falla brott.

 

3)

Á eftir 7. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:

  

Í starfsgreinaráði sjávarútvegs- og siglingagreina eiga sæti sjö fulltrúar, tveir tilnefndir af Alþýðusambandi Íslands, einn tilnefndur af Farmanna- og fiskimanna­sambandi Íslands og þrír tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins. Einn fulltrúi er tilnefndur sameiginlega af Félagi íslenskra framhaldsskóla og Kennara­sambandi Íslands.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 25. gr. laga um framhaldsskóla, nr. 92/2008 og öðlast þegar gildi.

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 16. desember 2009.

Katrín Jakobsdóttir.

Ásta Magnúsdóttir.

B deild - Útgáfud.: 21. desember 2009