Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 676/2013

Nr. 676/2013 2. júlí 2013
REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 474/2007 um vernd skipa og hafnaraðstöðu, með síðari breytingum.

1. gr.

Við 4. gr. reglugerðarinnar bætist nýr stafliður, c-liður, er orðast svo:

c. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2009/83 frá 23. janúar 2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 725/2004 að því er varðar kerfi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar fyrir einkvæm auðkennisnúmer fyrirtækja og skráðra eigenda, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2009 frá 3. júlí 2009, sem birtist í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 56, 22. október 2009, bls. 13.

2. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 1. mgr. 13. gr. laga nr. 50/2004 um siglingavernd og 4. mgr. 1. gr. laga nr. 47/2003 um eftirlit með skipum og öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 2. júlí 2013.

Hanna Birna Kristjánsdóttir.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

B deild - Útgáfud.: 16. júlí 2013