Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 32/2009

Nr. 32/2009 7. janúar 2009
REGLUGERÐ
um breyting á reglugerð nr. 562/2001, um samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila.

1. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 1. gr.:

  1. 2. mgr. orðast svo:

Viðskiptaráðherra skipar samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila til fjögurra ára í senn eftir tilnefningum eftirlitsskyldra aðila. Í nefndinni eiga sæti þrír menn tilnefndir af Samtökum fjármálafyrirtækja, einn tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða og einn maður tilnefndur sameiginlega af öðrum eftirlitsskyldum aðilum.

  1. 3. mgr. fellur brott.

2. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 4. gr.:

  1. Í stað orðanna „15. september“ í 2. mgr. kemur: 1. júlí.
  2. Í stað orðanna „15. ágúst“ í 3. mgr. kemur: 1. júní.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 7. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og 9. gr. laga nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og öðlast hún þegar gildi.

Viðskiptaráðuneytinu, 7. janúar 2009.

Björgvin G. Sigurðsson.

Jónína S. Lárusdóttir.

B deild - Útgáfud.: 21. janúar 2009