Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1220/2011

Nr. 1220/2011 13. desember 2011
REGLUGERÐ
um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2011 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða.

1. gr.

Jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða.

Stuðla skal að því að mismunandi örorkubyrði lífeyrissjóða verði jöfnuð eins og nánar greinir í reglugerð þessari. Ríkissjóður veitir árlegu fjárframlagi til lífeyrissjóða til þess að ná því markmiði samkvæmt ákvæðum VI. kafla laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.

Í samræmi við VI. kafla laga nr. 113/1990, skal fjárframlag ríkissjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2011 nema 0,325% af gjaldstofni tryggingagjalds skv. III. kafla laga nr. 113/1990. Framlagið skal byggjast á upplýsingum ríkisreiknings um áætlaðan gjaldstofn tryggingagjalds næstliðins árs.

Fjármálaráðuneytið annast úthlutun og greiðslu framlags til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða samkvæmt reglugerð þessari.

2. gr.

Skipting framlagsins milli lífeyrissjóða.

Framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða skal skipt milli lífeyrissjóða með eftirfarandi hætti:

  1. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra lífeyris­sjóða á næstliðnu ári.
  2. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í skuldbindingum lífeyrissjóða til greiðslu örorkulífeyris umfram 10% af heildarlífeyrisskuldbindingum sjóðanna í framtíðinni vegna væntanlegra iðgjalda miðað við tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða við lok næstliðins árs. Nú hefur lífeyrissjóður nýtt heimild samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, til þess að ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar lífeyrisréttinda í séreign og skal þá verðmæti iðgjaldsgreiðslna vegna réttinda sem aflað er í séreign talið til skuldbindinga sjóðsins í framtíðinni þegar fundin er hlutdeild sjóðsins skv. 1. málsl.
  3. Meðaltalshlutfall skv. 1. og 2. tölul. myndar hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í fram­lagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða.

3. gr.

Úthlutun fjárframlags árið 2011.

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, skal fjárframlag til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2011 renna til lífeyrissjóða sem hafa starfsleyfi frá fjármálaráðherra, sbr. ákvæði laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Áætlaður gjaldstofn tryggingagjalds árið 2010 nemur samkvæmt ríkisreikningi 2010 samtals kr. 777.682.817.044 og er áætlað fjárframlag ársins 2010 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða því með vísan til 1. gr. samtals kr. 2.527.469.155 og skiptist það milli lífeyrissjóða sem hér segir:

Lífeyrissjóður

Fjárhæð kr.

Hlutfall

Almenni lífeyrissjóðurinn

32.806.550

1,298%

Eftirlaunasjóður FÍA

7.759.330

0,307%

Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar

808.790

0,032%

Eftirlaunasj. starfsm. Hafnarfjarðarkaupstaðar

1.491.207

0,059%

Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands

530.769

0,021%

Festa lífeyrissjóður

243.799.675

9,646%

Frjálsi lífeyrissjóðurinn

72.563.639

2,871%

Gildi lífeyrissjóður

908.675.711

35,952%

Íslenski lífeyrissjóðurinn

19.613.161

0,776%

Kjölur lífeyrissjóður

3.614.281

0,143%

Lífeyrissjóður Akraneskaupstaðar

2.047.250

0,081%

Lífeyrissjóður bankamanna - aldurs

19.082.392

0,755%

Lífeyrissjóður bankamanna - hlutfalls

14.558.222

0,576%

Lífeyrissjóður bænda

13.471.411

0,533%

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

20.876.895

0,826%

Lífeyrissjóður Neskaupstaðar

429.670

0,017%

Lífeyrissjóður Rangæinga

15.493.386

0,613%

Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar

2.502.194

0,099%

Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands hf.


1.516.481

0,060%

Lífeyrissjóður starfsm. Húsavíkurkaupstaðar

960.438

0,038%

Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar

2.552.744

0,101%

Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar

23.379.090

0,925%

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A

92.758.118

3,670%

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B

95.058.115

3,761%

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A

28.358.204

1,122%

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V

13.092.290

0,518%

Lífeyrissjóður starfsmanna Vestmannaeyjabæjar


1.263.735

0,050%

Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands

1.086.812

0,043%

Lífeyrissjóður verkfræðinga

3.639.556

0,144%

Lífeyrissjóður verslunarmanna

255.501.857

10,109%

Lífeyrissjóður Vestfirðinga

57.575.747

2,278%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja

69.480.127

2,749%

Sameinaði lífeyrissjóðurinn

90.483.396

3,580%

Stafir lífeyrissjóður

70.263.643

2,780%

Stapi lífeyrissjóður

288.358.956

11,409%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

52.015.315

2,058%

Samtals

2.527.469.155

100,000%

Við greiðslu fjárframlags ársins 2012, í október 2012, skal endurreikna, og leiðrétta ef þörf er á, fjárframlag ársins 2011 á grundvelli endurskoðaðra upplýsinga um gjaldstofn tryggingagjalds ársins 2010.

4. gr.

Leiðrétting fjárframlags ársins 2010.

Endurskoðaður gjaldstofn tryggingagjalds vegna ársins 2009 er 764.931.410.433. Mismunur áætlaðs gjaldstofns tryggingagjalds ársins 2009 skv. 3. gr. reglugerðar nr. 968/2010, um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2010 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða, og endurskoðaðs gjaldstofns tryggingagjalds vegna ársins 2009 er kr. 24.616.762.919 til lækkunar. Fjárframlag ríkissjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2010 nam 0,325% af gjaldstofni tryggingagjalds, sbr. lög nr. 177/2006, um breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald. Leiðrétting fjárframlags ársins 2010, frá því sem það var ákvarðað með reglugerð nr. 968/2010, nemur því samtals kr. 80.004.479, til lækkunar. Áætlað fjárframlag ársins 2011 eins og það er ákvarðað skv. 3. gr. lækkar um þær fjárhæðir sem tilgreindar eru í eftirfarandi töflu:

Lífeyrissjóður

Fjárhæð kr.

Hlutfall

Almenni lífeyrissjóðurinn

1.132.863

1,416%

Eftirlaunasjóður FÍA

202.411

0,253%

Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar

33.601

0,042%

Eftirlaunasjóður Sláturfélags Suðurlands, nú Söfnunarsjóður lífeyrisréttindi


27.201

0,034%

Eftirlaunasjóður starfsmanna Glitnis banka, nú Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda


800

0,001%

Eftirlaunasj. starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar


49.602

0,062%

Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands

14.400

0,018%

Festa lífeyrissjóður

7.799.636

9,749%

Frjálsi lífeyrissjóðurinn

2.332.930

2,916%

Gildi lífeyrissjóður

29.134.431

36,416%

Íslenski lífeyrissjóðurinn

590.433

0,738%

Kjölur lífeyrissjóður

150.408

0,188%

Lífeyrissjóður Akraneskaupstaðar

69.603

0,087%

Lífeyrissjóður bankamanna - aldurs

510.428

0,638%

Lífeyrissjóður bankamanna - hlutfalls

379.221

0,474%

Lífeyrissjóður bænda

476.826

0,596%

Lífeyrissjóður Eimskipafélags Íslands

0

0,000%

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

559.231

0,699%

Lífeyrissjóður Neskaupstaðar

12.800

0,016%

Lífeyrissjóður Rangæinga

495.227

0,619%

Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar

65.603

0,082%

Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands hf.


59.203

0,074%

Lífeyrissjóður starfsmanna Húsavíkurkaupstaðar


24.801

0,031%

Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar

68.803

0,086%

Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar


656.036

0,820%

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A

2.476.938

3,096%

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B

3.061.771

3,827%

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A

777.643

0,972%

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V

390.421

0,488%

Lífeyrissjóður starfsmanna Vestmannaeyjabæjar


36.802

0,046%

Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands

33.601

0,042%

Lífeyrissjóður verkfræðinga

156.808

0,196%

Lífeyrissjóður verslunarmanna

7.893.241

9,866%

Lífeyrissjóður Vestfirðinga

1.868.904

2,336%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja

2.293.728

2,867%

Lífeyrissjóðurinn Skjöldur,
nú Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda


3.200

0,004%

Sameinaði lífeyrissjóðurinn

3.041.770

3,802%

Stafir lífeyrissjóður

2.297.728

2,872%

Stapi lífeyrissjóður

9.135.711

11,419%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

1.689.694

2,112%

Samtals

80.004.479

100,000%

5. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 22. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytinu, 13. desember 2011.

F. h. r.

Hafdís Ólafsdóttir.

Lilja Sturludóttir.

B deild - Útgáfud.: 28. desember 2011