Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 171/2011

Nr. 171/2011 24. febrúar 2011
AUGLÝSING
(V) um staðfestingu reglna sveitarfélaga um úthlutun byggðakvóta.

1. gr.

Með vísan til 2. og 3. gr. reglugerðar nr. 999 frá 17. desember 2010 um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2010/2011 staðfestir ráðuneytið sérstök skilyrði vegna úthlutunar aflaheimilda í eftirfarandi sveitarfélögum:

Ísafjarðarbær.

Ákvæði reglugerðar nr. 999 frá 17. desember 2010 gilda um úthlutun byggðakvóta fisk­veiðiársins 2010/2011 fyrir byggðarlögin Þingeyri, Suðureyri og Hnífsdal í Ísafjarðar­bæ með eftirfarandi viðauka/breytingum:

a)

a-liður 1. gr. breytist þannig: Hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni, sbr. 4. gr. laga nr. 116/2006 eða frístundaveiðileyfi skv. 2. tl. 4. mgr. 6. gr. sömu laga, við lok umsóknarfrests.

b)

Ákvæði 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar breytist og verður: ... miðað við land­aðan afla í þorskígildum talið, innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. sept­ember 2009 til 31. ágúst 2010 ... o.s.frv.

Stykkishólmsbær.

Ákvæði reglugerðar nr. 999 frá 17. desember 2010 gilda um úthlutun byggðakvóta Stykkishólms með eftirfarandi viðauka/breytingum á 1. málsl. 1. mgr. 4. gr.:

a)

125 þorskígildistonnum skal úthlutað til þeirra fiskiskipa sem misstu aflaheimild vegna skelveiðibanns á Breiðafirði. Einungis fiskiskipum þeirra aðila sem orðið hafa fyrir samdrætti af þessum orsökum, verði úthlutað aflamarki samkvæmt þessum lið. Það eru bátar sem hafa aflahlutdeild í hörpuskel í Breiðafirði þann 1. september 2010 og stunduðu skelveiðar í Breiðafirði á tveimur síðustu skelvertíðum fyrir veiðibannið. Byggðakvótanum verði úthlutað í hlutfalli við aflahlutdeild í hörpuskel í Breiðafirði þann 1. september 2010. Nú á útgerðin aðra báta en hlutdeildin er á og skal Fiskistofa þá, að beiðni útgerðar, úthluta byggðakvótanum á þá, svo framarlega sem eigandi skipanna hafi verið sami lögaðilinn þann 1. desember 2010.

b)

15 þorskígildistonnum skal úthlutað vegna samdráttar í veiðum á úthafsrækju í Stykkishólmi. Einungis bátum þeirra aðila sem fengu úthlutað aflamarki í úthafsrækju fiskveiðiárið 2004/2005, en urðu fyrir skerðingu vegna ákvæða í reglugerð nr. 273/2005, verði úthlutað miðað við aflahlutdeild eins og hún var í upphafi þess fiskveiðiárs. Í umsókn skal geta sérstaklega ef sótt er um samkvæmt þessum lið.

c)

110 þorskígildistonnum skal úthlutað í hlutfalli við afla í kvótabundnum botnfiski á fiskveiðiárinu 2009/2010 í þorskígildum, sem keyrður var beint til vinnslu í Stykkishólmi, og/eða lönduðum afla í kvótabundnum botnfiski í Stykkishólms­höfn. Aðeins þeir bátar sem lönduðu eða fluttu samtals 20 þorsk­ígildistonn eða meira, samkvæmt ofansögðu, á fiskveiðiárinu 2009/2010 fá úthlutað sam­kvæmt þessum lið.

d)

Bátar geta fallið undir alla ofangreinda liði að uppfylltum skilyrðum.

Súðavíkurhreppur.

Ákvæði reglugerðar nr. 999 frá 17. desember 2010 gilda um úthlutun byggðakvóta fiskveiðiársins 2010/2011 fyrir Súðavíkurhrepp með eftirfarandi viðauka/breytingum:

a)

a-liður 1. gr. breytist þannig: Hafa leyfi til veiða í atvinnuskyni, sbr. 4. gr. laga nr. 116/2006 eða frístundaveiðileyfi skv. 2. tl. 4. mgr. 6. gr. sömu laga, við lok umsóknarfrests.

2. gr.

Auglýsing þessi, sem birt er samkvæmt heimild í 5. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 24. febrúar 2011.

F. h. r.

Arndís Á. Steinþórsdóttir.

Hinrik Greipsson.

B deild - Útgáfud.: 24. febrúar 2011