Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1173/2008

Nr. 1173/2008 10. desember 2008
REGLUGERÐ
um sjómælingar og sjókortagerð Landhelgisgæslu Íslands og menntun sjókortagerðarfólks.

1. gr.

Gildissvið.

Með reglugerð þessari er kveðið á um eftir hvaða reglum sjómælingasvið Landhelgis­gæslu Íslands skal starfa og kveðið á um rit og kort sem stofnunin gefur út og hæfisskilyrði, menntun og starfsreynslu sjómælinga- og sjókortagerðarfólks. Einnig er kveðið á um starfsleyfi til starfsmanna sem uppfylla kröfur reglugerðarinnar og heimild þeirra til að halda réttindanámskeið í faginu.

2. gr.

Verkefni.

Landhelgisgæsla Íslands, sjómælingasvið, skal stuðla að öruggum siglingum innan íslensku efnahagslögsögunnar með því að uppfylla skyldur íslenska ríkisins á sviði sjó­mælinga samkvæmt alþjóðasamningi um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS) og jafnframt uppfylla kröfur Alþjóðasjómælingastofnunarinnar (IHO) til sjómælinga og sjókorta­gerðar.

Landhelgisgæslan ber ábyrgð á útgáfu íslenskra sjókorta samkvæmt skuldbindingum íslenska ríkisins skv. alþjóðasamningnum um öryggi mannslífa á hafinu.1 Þá sér Land­helgisgæslan um milliríkjasamstarf fyrir Íslands hönd á sviði sjómælinga og sjókorta­gerðar. Íslensk sjókort eru gefin út undir heitinu „Sjómælingar Íslands“.

Landhelgisgæslan skal:

  1. Sjá um sjómælingar (dýptarmælingar) meðfram strönd Íslands, utan hafna og innan íslenskrar efnahagslögsögu eftir því sem nauðsynlegt er talið á hverjum tíma.
  2. Annast gerð og útgáfu prentaðra og rafrænna sjókorta yfir hafsvæðið umhverfis Ísland, þ.e. aðsiglingakorta, strandsiglingakorta og yfirsiglingakorta. Jafnframt að uppfæra og endurnýja kortin eftir því sem þörf krefur.
  3. Gefa út tilkynningar til sjófarenda og önnur upplýsingarit og sjóferðagögn, s.s. sjávarfallatöflur, leiðsögubók (-bækur) fyrir sjómenn við Ísland, upplýsingarit um tákn og skammstafanir í sjókortum og kortaskrá.
  4. Safna gögnum sem tengjast sjómælingum og sjókortagerð og varðveita þau.
  5. Vera dómsmálaráðuneyti til ráðuneytis á fagsviðum sem stofnunin starfar á sam­kvæmt reglugerð þessari varðandi stefnumótun á sviði sjómælinga og opin­berrar sjókortagerðar.

                            
1 Sjá fylgiskjal.

3. gr.

Skipulag.

Sjómælingasvið Landhelgisgæslunnar skiptist í tvær deildir; mælingadeild og kortadeild. Mælingadeild annast sjómælingar, athuganir á sjávarföllum, yfirborðsstraumum og land­mælingar ef þörf krefur ásamt úrvinnslu gagna.

Kortadeild sér um gerð og útgáfu sjókorta auk útgáfu annarra sjóferðagagna.

4. gr.

Hæfisskilyrði, menntun og starfsreynsla starfsmanna sjómælingasviðs.

Sjómælingasvið skal hafa í þjónustu sinni sérþjálfað starfslið, tæki og búnað sem nauðsyn­leg eru fyrir framkvæmd þeirra verkefna sem getið er í 2. gr. II. kafla.

Starfsréttindi starfsmanna sjómælingasviðs skulu taka mið af kröfum Alþjóðasjómælinga­stofnunarinnar (IHO), Alþjóðasamtökum mælingamanna (FIG) og Alþjóðakorta­gerðar­sambandsins (ICA) sem settar eru fram í eftirtöldum ritum Alþjóðasjómælinga­stofnunar­innar:

Útg. M-5: „Standards of Competence for Hydrographic Surveyors“.

Útg. M-8: „Standards of Competence for Nautical Cartographers“.

Útg. S-47: „Courses in Hydrography and Nautical Cartography“.

Sjómælingamaður skal hafa lokið 3. stigi skipstjórnarmenntunar. Byrjandi skal starfa undir stjórn fullgilds sjómælingamanns að lágmarki í eitt ár. Til að hljóta starfsréttindi sem sjómælingamaður skal viðkomandi ljúka námi hjá viðurkenndum aðila í sjó­mælingum (Hydrographic Surveying).

Byrjandi í sjókortagerð skal vinna undir stjórn fullgilds sjókortagerðarmanns að lágmarki í eitt ár. Til að hljóta réttindi skal viðkomandi ljúka námi hjá viðurkenndum aðila í sjó­korta­gerð (Nautical Cartography). Eftir nám skal viðkomandi starfa undir eftirliti fullgilds sjókortagerðarmanns í eitt ár.

5. gr.

Starfsleyfi.

Landhelgisgæsla Íslands gefur út starfsleyfi til starfsmanna sem uppfylla kröfur reglu­gerðar þessarar um menntun og starfsreynslu sjómælinga- og sjókortagerðarmanna og veitir þeim heimild til að halda réttindanámskeið í faginu þegar tilefni gefst til. 

6. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 17. gr. laga um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. desember 2008.

Björn Bjarnason.

Skúli Þór Gunnsteinsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)

B deild - Útgáfud.: 23. desember 2008