Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 295/2010

Nr. 295/2010 19. mars 2010
REGLUR
um heiti og merkingu textílvara.

1. gr.

Á grundvelli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2009 frá 29. maí 2009 skal tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/121/EB frá 14. janúar 2009 um textílheiti (endurútgefin) öðlast gildi hér á landi, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun I og öðrum ákvæðum samningsins, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993, með áorðnum breytingum.

2. gr.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðin, sem vísað er til í 1. gr., eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB (ákvörðunin í 16. árgangi, hefti nr. 47 (3. september 2009), bls. 10). EB-gerðin er jafnframt birt sem fylgiskjal með reglum þessum.

3. gr.

Brot gegn reglum þessum varða viðurlögum skv. 22. og 26. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

4. gr.

Reglur þessar, sem innleiða framangreinda tilskipun 2008/121/EB og eru settar með heimild í 18. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, öðlast gildi við birtingu. Jafnframt eru felldar úr gildi reglur nr. 380/2007, um heiti og merkingu textílvara.

Neytendastofu, 19. mars 2010.

Tryggvi Axelsson.

Hjördís Björk Hjaltadóttir.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)

B deild - Útgáfud.: 9. apríl 2010