Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 200/2012

Nr. 200/2012 14. febrúar 2012
GJALDSKRÁ
fyrir þjónustu Flugmálastjórnar Íslands.

1.

Útgáfa skírteina – einstaklingar.

 

1.1

Mat og vottun skv. föstu gjaldi.

Greiða skal fast gjald fyrir mat og/eða vottun, staðfestingu heimilda, endurnýjun og endurútgáfu vegna eftirtalinna gagna.

 

Ný útgáfa.

1.1.1

Flugnemaskírteini

7.320 kr.

1.1.2

Einkaflugmannsskírteini

7.320 kr.

1.1.3

Atvinnuflugmannsskírteini CPL(A)/IR og atvinnuflugmanns­skírteini 1. fl. (ATPL)

11.310 kr.

1.1.4

Flugvélstjóraskírteini (ICAO)

11.310 kr.

1.1.5

Skírteini fisflugmanns

7.320 kr.

1.1.6

Svifflugmannsskírteini

7.320 kr.

1.1.7

Skírteini stjórnanda frjáls loftbelgs

7.320 kr.

1.1.8

Flugvéltæknaskírteini (ICAO og Part 66)

11.310 kr.

1.1.9

Flugumferðarstjóraskírteini

11.310 kr.

1.1.10

Flugumsjónarmannsskírteini

11.310 kr.

 

Endurútgáfa skírteina.

1.1.20

Framlenging á gildistíma og endurútgáfa á glötuðum skírteinum

4.650 kr.

1.1.21

Framlenging á gildistíma og endurútgáfa á glötuðum skírteinum (flugnemi, einkaflugmaður, fis, svifflugmaður)

3.330 kr.

1.1.22

Endurnýjun á skírteinum sem fallin eru úr gildi

4.650 kr.

1.1.23

Endurnýjun á skírteinum sem fallin eru úr gildi (flugnemi, einkaflugmaður, fis, svifflugmaður)

3.330 kr.

1.1.24

Nýjar áritanir á einstjórnarloftför aðrar en tegundaáritanir

3.330 kr.

1.1.25

Nýjar tegundaáritanir á einstjórnarloftför, þ.m.t. kennaraáritanir fyrir tegund (CRI)

8.650 kr.

1.1.26

Nýjar tegundaáritanir á fjölstjórnarloftför, þ.m.t. kennaraáritanir (TRI) og kennaraheimildir SFI, MCCI

8.650 kr.

1.1.27

Nýjar áritanir flugumferðarstjóra

8.650 kr.

1.1.28

Nýjar áritanir flugvéltækna (Part 66)

8.650 kr.

1.1.29

Endurútgáfa vegna útrunninna áritana á einstjórnarloftför sem hafa verið útrunnar í meira en 6 mánuði (> 6 mán.)

3.330 kr.

1.1.30

Endurútgáfa vegna útrunninna áritana á fjölstjórnarloftför sem hafa verið útrunnar í meira en 6 mánuði (> 6 mán.)

4.650 kr.

1.1.31

Endurútgáfa vegna útrunninna áritana á fjölstjórnarloftför sem hafa verið útrunnar í meira en 12 mánuði (> 12 mán.)

8.650 kr.

1.1.32

Endurútgáfa á skírteini af öðrum ástæðum

4.650 kr.

 

Umbreyting í JAR – EASA skírteini.

1.1.40

Umbreyting á einkaflugmannsskírteini í JAR-FCL eða EASA skírteini

7.320 kr.

1.1.41

Umbreyting á atvinnuflugmannsskírteini (CPL eða ATPL) í JAR-FCL eða EASA skírteini

18.620 kr.

1.1.42

Umbreyting á flugvéltæknaskírteini (ICAO) í PART 66

18.620 kr.

1.1.43

Öflun gagna, staðfesting og útgáfa á íslensku JAA skírteini sem byggist á JAA skírteini sem er útgefið í öðru ríki

25.010 kr.

 

Fullgildingar.

1.1.50

Fullgilding á erlendu ICAO skírteini

21.290 kr.

 

Prófdómaraheimildir.

1.1.60

Prófdómaraheimildir TRE, SFE (fjölstjórnarloftför)

11.310 kr.

1.1.61

Prófdómaraheimildir FE, CRE, TRE (einstjórnarloftför)

11.310 kr.

1.1.62

Endurútgáfa (breyting, framlenging, endurnýjun)

7.320 kr.

 

Annað.

1.1.70

Fyrsta útgáfa á 1. fl. heilbrigðisvottorði

2.670 kr.

1.1.71

Formleg staðfesting á heimildum

Tímagjald sbr. gr. 2.1

 

1.2

Mat og vottun – tímagjald.

Í sérstökum tilvikum skal greiða fyrir mat og/eða vottun á gögnum sem fylgja umsókn um réttindi eða heimildir fyrir hverja klukkustund sem matið/vottunin tekur. Þetta á við í sérstökum tilvikum ef afla þarf auka gagna eða fá umfjöllun sérfræðinga umfram það sem hefðbundið er. Umsækjanda skal gerð grein fyrir væntanlegum kostnaði fyrirfram 10.210 kr./klst.

 

2.

Útgáfa starfsleyfa og skírteina – lögaðilar.

 

 

 

2.1

Mat á gögnum – vottun.

 

Greiða skal fyrir útgáfu starfsleyfa og skráningu vegna rekstrar, mat og/eða vottun á gögnum sem fylgja umsókn um réttindi eða heimildir fyrir hverja klukkustund sem matið/vottunin tekur. Einnig ef nauðsynlegt er að gera úttekt vegna matsins/vottunarinnar 10.210 kr./klst.

Heimilt skal að krefja umsækjanda um fyrirframgreiðslu vegna yfirferðar á gögnum, úttektum og allra samskipta meðan á mats- og/eða vottunarferli stendur, sbr. gr. 10.1.

Þessi liður tekur m.a. til útgáfu flugrekandaskírteinis, flugrekstrarleyfis, heimildar til tæknistjórnunar (Part M), yfirferðar fjárhagsgagna vegna flugrekstrarleyfis auk annarra gagna, heimilda til reksturs flugvalla og flugstöðva, skráningar lend­inga­staðar, útgáfu starfsleyfis fyrir flugleiðsöguþjónustu, viðhaldsstöðva og verk­stæða, heimildar til reksturs fluglæknaseturs, flugskóla, skóla fyrir flug­leiðsögu­þjónustu (flugumferðarþjónustu), skóla fyrir flugvéltækna og viðhalds­votta, reksturs flugprófunarþjónustu, reksturs þjálfunarbúnaðar (flughermar og flug­þjálfar), reksturs útleigu loftfara í atvinnuskyni o.fl.

2.1.5

Endurútgáfa skírteina, án endurnýjunar

5.110 kr.

 

 

3.

Útgáfa lofthæfiskírteina og hávaða- og mengunarvottorðs.

 

 

3.1

Greiða skal fyrir fyrstu útgáfu lofthæfiskírteinis vélknúinna loftfara:

3.1.1

Fyrir loftför allt að 2.700 kg

13.680 kr. + 9,36 kr./kg

3.1.2

Fyrir loftför 2.700-5.700 kg

20.400 kr. + 7,80 kr./kg

3.1.3

Fyrir loftför 5.701-50.000 kg

96.000 kr. + 8,40 kr./kg

3.1.4

Fyrir loftför yfir 50.000 kg

480.000 kr. + 4,80 kr./kg

Heimilt er að endurgreiða hlutfallslega gjald vegna fyrstu útgáfu loft­hæfi­skírteinis, ef skráning loftfars varir skemur en 12 mánuði. Endurgreiða skal 1/12 hluta gjaldsins fyrir hvern heilan mánuð sem loftfarið er skemur á skrá en 12 mánuði, þó þannig að lágmarksgjald sé 6/12 af fullu gjaldi.

3.2

Gjald fyrir útgáfu lofthæfiskírteinis til útflutnings er helmingur gjalds fyrir fyrstu útgáfu.

3.3

 

Gjald fyrir útgáfu tímabundins lofthæfiskírteinis sem gilda skal skemur en 30 daga (t.d. framlengingu lofthæfiskírteinis eða ferjuheimild) skal nema 3/12 af gjaldi fyrir fyrstu útgáfu lofthæfiskírteinis. Fyrir gildistíma umfram 30 daga skal gjaldið vera hlutfall af gjaldi fyrir fyrstu útgáfu lofthæfiskírteinis á hvern byrjaðan mánuð, þó minnst 3/12 af gjaldi skv. 3.1.

3.4

Gjald fyrir fyrstu útgáfu lofthæfiskírteinis loftfars sem ekki er vélknúið er 25% af gjaldi fyrir vélknúin loftför.

3.5

Nú er loftfar skráð erlendis fært á flugrekandaskírteini íslensks flugrekanda og skal þá greiða fyrir heimild eins og um fyrstu útgáfu lofthæfiskírteinis hér­lendis væri að ræða.

3.6

Fyrir útgáfu vottorðs til staðfestingar á lofthæfi skal greiða samkvæmt tímagjaldi, sbr. gr. 2.1.

3.7

Fyrir útgáfu hljóðstigsvottorðs skal greiða samkvæmt tíma­gjaldi, sbr. gr. 2.1.

 

4.

Skráning loftfars.

 

4.1

Skráning loftfars til almannaflugs

43.900 kr.

4.2

Skráning loftfars til flutningaflugs, verkflugs og ríkisflugs

87.830 kr.

4.3

Breyting á eldri skráningu (eigendaskipti, nafnabreyting o.fl.)

6.650 kr.

4.4

Breyting á skráningu loftfars í flutningaflugi og/eða loftfars í eigu erlendra aðila

Tímagjald sbr. gr. 2.1

4.5

Afskráning loftfars

Tímagjald sbr. gr. 2.1

4.6

Endurútgáfa lofthæfivottorðs/lofthæfistaðfestingavottorðs

Tímagjald sbr. gr. 2.1

 

5.

Árgjöld vegna framhaldsvottunar og eftirlits.

 

 

5.1

Loftför í einka- og kennsluflugi.

 

5.1.1

Greiða skal árgjald vegna eftirlits með loftförum í einkaflugi sem eru undir 2.700 kg

18.210 kr. + 12,45 kr./kg

5.1.2

Greiða skal árgjald vegna eftirlits með loftförum í einka- og kennsluflugi sem eru með flugtaksmassa jafnt og yfir 2.700 kg skv. gr. 5.2.

5.1.3

Árgjald fyrir eftirlit með svifflugvélum og heimasmíðuðum loftförum er 25% af árgjaldi skv. gr. 5.1.1.

5.1.4

Heimilt er að veita 75% afslátt af gjöldum vegna eftirlits með loftförum ætluðum til einka- og kennsluflugs ef loftfar er tekið úr notkun og lofthæfivottorð lagt inn til Flugmálastjórnar Íslands.

 

5.2

Loftför í flutninga- og verkflugi og ríkisflugi.

 

5.2.1

 

Árgjald fyrir flugrekendaskírteini og heimild til tæknistjórnunar (PART-M) þar með talið fyrir viðvarandi lofthæfi einstakra loftfara miðast við hámarks­flugtaksmassa þeirra loftfara sem flugrekandi er umráðandi yfir svo og fjölda þeirra. Árgjald fyrir hvert vélknúið loftfar er:

5.2.1.1

Fyrir loftför allt að 2.700 kg

53.280 kr. + 11,41 kr./kg

5.2.1.2

Fyrir loftför 2.700-5.700 kg

90.750 kr. + 9,51 kr./kg

5.2.1.3

Fyrir loftför 5.701-50.000 kg

292.740 kr. + 10,24 kr./kg

5.2.1.4

Fyrir loftför yfir 50.000 kg

848.930 kr. + 5,86 kr./kg

Framangreind árgjöld gilda einnig fyrir loftför með erlend skrásetningarnúmer sem eru starfrækt af íslenskum flugrekendum svo og fyrir loftför skrásett hérlendis í rekstri á erlendu flugrekendaskírteini.

 

 

5.3

Flugrekstrarleyfi.

 

5.3.1

Árgjald fyrir flugrekstrarleyfi þeirra sem eingöngu reka loftför með minna en 10 tonna hámarksflugtaksþunga og eða færri en 20 sæti

39.910 kr.

5.3.2

Árgjald fyrir flugrekstrarleyfi þeirra er reka loftför með meira en 10 tonna hámarksflugtaksþunga

79.840 kr.

5.3.3

Fyrir eftirlit með fjárhagsstöðu handhafa flugrekstrarleyfa skal innheimta skv. grein 2.1.

5.3.4

 

Komi í ljós að gögn vanti, að gögn eru ófullkomin eða þeim ábótavant, t.d. vanti áritun löggilts endurskoðanda á endurskoðaða ársreikninga o.fl., skal Flugmálastjórn heimilt að krefjast gjalds vegna yfirferðar þeirra í samræmi við gr. 2.1, sbr. gr. 10.3 í gjaldskrá þessari.

 

5.4

Viðhaldsstöðvar og verkstæði.

Árgjald fyrir eftirlit með rekstri viðhaldsstöðva og verkstæða er samkvæmt eftirfarandi töflu, en vottunarstarf vegna útgáfu fyrstu heimilda er samkvæmt grein 2.1.

Fjöldi ársverka í viðhaldsstöð

Minna en

3

56.880 kr.

Milli

3 og 5

142.220 kr.

Milli

5,1 og 10

284.420 kr.

Milli

10,1 og 20

711.050 kr.

Milli

20,1 og 36

1.137.690 kr.

Milli

36,1 og 50

2.275.370 kr.

Milli

50,1 og 100

3.413.060 kr.

Milli

100,1 og 150

4.550.750 kr.

Milli

150,1 og 300

6.826.130 kr.

Milli

300,1 og 500

9.101.510 kr.

Milli

500,1 og 600

11.376.880 kr.

Milli

600,1 og 750

14.221.110 kr.

Yfir

750,1

17.065.330 kr.


5.5


Flug- og þyrluvellir.

 

5.5.1

Flugvöllur í flokki I sem starfrækir blindlendingarkerfi í flokki II eða III

3.991.890 kr.

5.5.2

Flugvöllur í flokki I sem starfrækir blindlendingarkerfi í flokki I

3.326.580 kr.

5.5.3

Flugvöllur í flokki I án blindlendingarkerfa

2.661.260 kr.

5.5.4

Flugvöllur í flokki II

1.330.630 kr.

5.5.5

Flugvöllur í flokki II sem starfrækir blindlendingarkerfi

1.995.950 kr.

5.5.6

Þyrluvöllur

332.650 kr.

5.5.7

Hver flugbraut umfram eina (aths. eitt gjald er innheimt þótt lendingar/ flugtök séu úr báðum áttum)

665.320 kr.

 

5.6

Lendingarstaðir.

 

5.6.1

Árgjald fyrir skráðan lendingarstað

33.260 kr.

5.6.2

Árgjald fyrir skráðan lendingarstað með ljósabúnaði og/eða blindaðflugi

266.130 kr.

 

5.7

Flugstöðvar.

 

[Hér á að vera eyða]

 

 

5.8

Flugvernd.

 

 

Hvers konar samþykkt vegna flugverndar er samkvæmt tímagjaldi, sbr. 2.1.

 

Erlendir lögaðilar skulu samþykktir árlega en innlendir lögaðilar greiða árgjald fyrir samþykkt vegna flugverndar.

 

Árgjald fyrir eftirlit með flugvernd er:

 

5.8.1

Flugvöllur með millilandaflug

 

5.8.1.1

Brottfararfarþegar < 5.000

877.800 kr.

5.8.1.2

Brottfararfarþegar milli 5.000 og 10.000

2.000.000 kr.

5.8.1.3

Brottfararfarþegar milli 10.000 og 100.000

3.291.500 kr.

5.8.1.4

Brottfararfarþegar > 100.000

14.921.400 kr.

5.8.2

Viðurkenndur umboðsaðili

1.645.800 kr.

5.8.3

Flugrekandi sem ekki er viðurkenndur umboðsaðili

3.511.000 kr.

5.8.4

Birgjar loftfara

438.900 kr.

5.8.5

Flugvallarbirgjar

58.500 kr.

5.8.6

Þekktir sendendur

482.800 kr.

 

5.9

Flugskólar.

 

5.9.1

Skráður flugskóli sem kennir til einkaflugmannsprófs

39.910 kr.

5.9.2

Samþykktur flugskóli (FTO – allt að 3 námskeið)

119.750 kr.

5.9.3

Tegundaráritunarskóli (TRTO – allt að 3 námskeið)

119.750 kr.

5.9.4

Viðbótargjald fyrir hvert námskeið umfram þrjú (FTO/TRTO)

13.300 kr.

5.9.5

Vottun og viðurkenning á hvers konar breytingum, t.d. kennslu, þjálfun og búnaði

Tímagjald sbr. gr. 2.1

5.9.6

Flugskólar greiða tímagjald skv. gr. 2.1 vegna mats á fjárhag skv. reglugerð um flugskóla

 

5.9.7

Endurútgáfa á kennsluleyfum vegna breytinga

Tímagjald sbr. gr. 2.1

 

5.10

Fyrir eftirlit með þjálfunarbúnaði (rekstri flugherma og flugþjálfa) er greitt skv. tímagjaldi, sbr. gr. 2.1.

 

5.11

Skóli fyrir flugleiðsöguþjónustu (flugumferðarþjónustu).

 

Fyrir eftirlit með skóla fyrir flugleiðsöguþjónustu er greitt skv. tímagjaldi, sbr. gr. 2.1.

 

5.12

Skóli fyrir flugvéltækna (PART-147) og viðhaldsvotta.

 

Fyrir eftirlit með skóla fyrir flugvéltækna og viðhaldsvotta er greitt skv. tímagjaldi, sbr. gr. 2.1.

 

5.13

Starfsleyfi flugleiðsöguþjónustu.

 

5.13.1

Starfsleyfishafar sem sinna flugleiðsöguþjónustu skulu greiða fyrir 4 ársverk sérfræðinga Flugmálastjórnar Íslands. Kostnaður við ársverk skal reiknaður út frá tímagjaldi, sbr. gr. 2.1 og margfaldað með 1.720 klst. á ári. Skipting kostnaðar milli starfsleyfishafa er þessi:

Rekstrareining sem er eingöngu með veðurþjónustu greiði 4%.

Rekstrareining sem er eingöngu með fjarskipta-, leiðsögu- og kög­unar­þjónustu (CNS) greiði 16%.

Rekstrareining sem er með bæði fjarskipta-, leiðsögu- og kög­unar­þjónustu (CNS) og rekstrarstjórnun flugumferðar (ATS) greiði 30%.

Rekstrareining sem er með alla þætti flugleiðsögu (ANS) greiði 50%.

Ennfremur skal greiða fyrir alla aðkeypta sérfræðiþjónustu, sbr. gr. 10.3.

5.13.2

Fari vinna tengd flugleiðsöguþjónustu fram yfir 4 ársverk skal greiða tímagjald, sbr. gr. 2.1 til viðbótar gjaldi skv. gr. 5.13.1.

 

5.14

Flugprófunarþjónusta.

 

Eftirlit með flugprófunarþjónustu er samkvæmt tímagjaldi, sbr. gr. 2.1.

 

5.15

Fluglæknasetur.

 

[Hér á að vera eyða]

 

 

5.16

Flugklúbbar sem sæta eftirliti (fis/heimasmíði/svifflug).

 

[Hér á að vera eyða]

 

 

5.17

Námskeiðahald.

 

5.17.1

Gjald fyrir heimild til einstaks námskeiðhalds hjá flugrekanda

66.540 kr.

5.17.2

Gjald fyrir heimild til einstaks námskeiðshalds hjá viðhaldsaðila

66.540 kr.

 

5.18

Útleiga loftfara í atvinnuskyni.

 

Eftirlit með útleigu loftfara í atvinnuskyni er samkvæmt tímagjaldi, sbr. gr. 2.1. Nú er handhafi leyfis til útleigu loftfara í atvinnuskyni jafnframt með leyfi til flugreksturs eða með skráðan flugskóla og fellur þá gjaldið niður.

 

6.

Prófgjöld.

 

 

6.1

Bókleg próf sem haldin eru af Flugmálastjórn Íslands:

 

6.1.1

Bóklegt einkaflugmannspróf, fyrir hverja einstaka námsgrein

3.840 kr.

6.1.2

[Hér á að vera eyða]

 

6.1.3

Blindflugspróf

21.720 kr.

6.1.4

Flugumsjónarmannspróf

21.720 kr.

6.1.5

Flugrekstrarstjóra- og tæknistjórapróf

17.560 kr.

6.1.6

Fyrir hlutapróf og endurtekningu prófa í einstökum greinum greiðist fyrir hverja grein

5.430 kr.

6.1.7

Prófsýning

560 kr.

 

6.2

Verkleg próf.

 

Fyrir verkleg próf tekin hjá prófdómurum sem tilnefndir hafa verið eða staðfestir af Flugmálastjórn/flugöryggissviði. Próf­takar leggja sjálfir til loftför og greiða kostnað af próftök­unni til Flugmála­stjórnar.

 

6.2.1

Einkaflugmannspróf með flokksáritun (SEP)

41.960 kr.

6.2.2

Atvinnuflugmannspróf með flokksáritun (SEP)

33.580 kr.

6.2.3

Atvinnuflugmannspróf með flokksáritun fyrir fjölhreyflaflugvél (MEP)

46.160 kr.

6.2.4

Flokksáritunarpróf fyrir fjölhreyfla flugvél (MEP)

33.580 kr.

6.2.5

Flugkennarapróf

41.960 kr.

6.2.6

Blindflugspróf á eins- og fjölhreyflaflugvél

41.960 kr.

6.2.7

Fyrsta próf fyrir blindflugsáritun á fjölhreyflaflugvél (MEP/IR) fyrir handhafa SEP/IR)

33.580 kr.

6.2.8

Hæfnipróf / fjölhreyfla (MEP)

25.180 kr.

6.2.9

Hæfnipróf / fjölhreyfla + blindflug (MEP + IR)

25.180 kr.

6.2.10

Hæfnipróf / flugkennara (FI)

25.180 kr.

6.2.11

Hæfnipróf / blindflug (IR)

25.180 kr.

6.2.12

Hæfnipróf / einshreyfils (SEP)

25.180 kr.

6.2.13

Þyrla – Færnipróf: Atvinnuflugmannspróf / einkaflugmannspróf / blindflugspróf / kennarapróf

41.960 kr.

6.2.14

Þyrla – Ýmis hæfnipróf

25.180 kr.

 

6.3

Greiða ber fyrir eftirlitsmann í flughermi erlendis og hérlendis eftir því sem við á hverju sinni samkvæmt tímagjaldi, sbr. gr. 2.1 að hámarki 8 klst. á degi hverjum.

 

6.4

Próf vegna Part 66 skírteinis (SEP áritun – umbreyting úr ICAO skírteini).

30.640 kr.

7.

Ýmsar leyfisheimildir og vottanir.

 

7.1

Flugsýningar

 

7.2

Flugkeppni

 

7.3

Fallhlífastökk

 

7.4

Lágflug

 

7.5

Listflug

 

7.6

Flugeldasýning

 

7.7

Yfirferð vátryggingaskilmála

Tímagjald sbr. gr. 2.1

7.8

Yfirflug með takmarkað lofthæfiskírteini

19.960 kr.

7.8.1

Sé þörf á öflun gagna við afgreiðslu á umsókn um yfirflugsheimild skal greitt tímagjald fyrir þá vinnu, sbr. gr. 2.1

7.8.2

Fyrir loftfar sem lendir án þess að fyrir liggi yfirflugsheimild

39.910 kr.

7.8.3

Sé ítarlegrar úttektar og gagnaöflunar þörf skal greitt tímagjald fyrir þá vinnu, sbr. gr. 2.1

Tímagjald sbr. gr. 2.1

7.9

Lendingarheimild sem þarfnast sérstakrar yfirferðar og skoðunar af hendi Flugmálastjórnar

Tímagjald sbr. gr. 2.1

Átt er við loftför sem ekki er ljóst hvort uppfylli sam­bæri­legar flugöryggislegar kröfur og íslensk skráð loftför. Þetta á ekki við um loftför frá aðildar­ríkjum EES-samningsins.

 

7.10

Leigu- og áætlunarflugsheimildir sem þarfnast sér­stakrar yfirferðar og skoðunar af hendi Flug­mála­stjórnar.

Tímagjald sbr. gr. 2.1

Heimilt er að krefjast fyrirframgreiðslu vegna yfir­ferðar gagna og úttektar á flugöryggi, sbr. gr. 10.1.

 

Átt er við loftför sem ekki er ljóst hvort uppfylli sam­bæri­legar flugöryggislegar kröfur og íslensk skráð loftför, sbr. reglugerð nr. 185/1997 um leigu­flug til og frá Íslandi. Þetta á ekki við um loftför frá aðildar­ríkjum EES-samningsins.

 

Almennt er ekki tekið gjald fyrir liðina 7.1-7.6 enda sé um einstaka viðburði að ræða og ekki er þörf á að kalla eftir viðbótargögnum, votta gögn eða gera sérstakar úttektir. Ef þess er þörf er greitt tímagjald fyrir þá vinnu, sbr. gr. 2.1.

 

8.

Samhæfing og samstarf við erlend stjórnvöld.

 

Vegna samhæfingar eða samstarfs við erlend stjórnvöld í þágu eftirlitsskylds aðila, þ.m.t. vegna samningagerðar og framsals eftirlits, er greitt skv. föstu gjaldi á hverja unna klukkustund, sbr. gr. 2.1.

9.

Sérstök þjónusta sem óskað er.

 

Vegna sérstakrar þjónustu sem óskað er eftir vegna vottunar, viðurkenningar, samþykktar á lofthæfiástandi loftfars (e. Flight condition), prófunar eða veit­ingar heimilda, skv. föstu gjaldi á hverja unna klukkustund, sbr. gr. 2.1.

10.

Almenn ákvæði.

 

10.1

Fyrirframgreiðsla.

 

Fyrir hverja heimild sem reiknað er með að taki lengri tíma að votta en 20 klst. skal greiða Flugmálastjórn Íslands fyrirfram 150.000 kr. og síðan skal greiða mánaðarlega unnin tímafjölda. Greiðslu skal lokið áður en heimild er gefin út. Veita má undanþágu frá þessu ef viðkomandi hefur haft aðrar heimildir frá Flugmálastjórn samfellt sl. 3 ár og er skuldlaus við stofnunina.

Heimilt er að krefjast fyrirframgreiðslu vegna yfirferðar gagna og úttektar á flugöryggi, sbr. gr. 7.9 og 7.10.

 

10.2

Ferðakostnaður.

 

Þurfi eftirlits- og vottunarstarfsmenn Flugmálastjórnar að ferðast innanlands (utan höfuðborgarsvæðisins) eða erlendis, til að fylgjast með því að skilyrði heimildar séu fyrir hendi eða vegna útgáfu nýrra heimilda, greiðir handhafi heimildar fargjöld eftirlitsmanna og dagpeninga samkvæmt kjarasamningum starfsmanna ríkisins, enda sé ferðakostnaður og uppihald ekki innifalið í öðrum þjónustugjöldum. Heimilt er að innheimta vegna aksturs í samræmi við reglur sem gilda um akstursgjald ríkisstarfsmanna.

 

10.3

Útlagður kostnaður vegna sérfræðiþjónustu.

 

Flugmálastjórn er heimilt að endurkrefja umsækjanda um leyfi, heimildir og skírteini svo og handhafa þeirra um útlagðan kostnað vegna sérfræðiþjónustu, t.d. lögfræði-, læknis- og endurskoðunarþjónustu, sem stofnunin kaupir til yfirferðar og staðfestingar á gögnum, vottunar og úttekta eða vegna annars nauðsynlegs eftirlits sem varðar umsókn hans eða eftirlit með leyfi, heimild eða skírteini.

10.4

Þjónustu óskað.

 

Heimilt er að taka gjald fyrir þjónustu sem innt er af hendi fyrir eftirlitsskyldan aðila hafi viðkomandi bæði óskað eftir þjónustunni og samþykkt greiðslur fyrir hana.

 

10.5

Úttekt vegna frávika.

 

Ef fram kemur alvarlegt frávik við úttekt á eftirlitsskyldum aðila með heimild til reksturs, er heimilt að innheimta aukalega tímagjald, sbr. gr. 2.1 fyrir úttekt á leiðréttingunum.

 

11.

Greiðsla gjalda og gjalddagar.

 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari greiðast til Flugmálastjórnar Íslands og falla í gjalddaga við útgáfu skírteinis, heimildar eða vottorðs, nema annað sé tekið fram.

 

11.1

Gjöld sem skal staðgreiða.

 

a.

Gjöld samkvæmt gr. 3.1-3.7 (útgáfa lofthæfiskírteinis og hávaða- og mengunarvottorðs) skal staðgreiða.

b.

Gjöld samkvæmt eftirtöldum greinum skal staðgreiða:

 

1.1

(Mat og vottun skv. föstu gjaldi).

 

1.2

(Mat og vottun skv. tímagjaldi).

 

4.1-4.4

(Skráning loftfars).

 

5.17

(Námskeiðshald).

 

5.8.2-5.8.7

(Samþykki vegna flugverndar).

 

6.1-6.3

(Prófgjöld).

 

7

(Ýmsar heimildir).

 

9

(Sérstök þjónusta sem óskað er):

 
 

Handhafar starfsleyfa útgefinna af Flugmálastjórn njóta greiðslufrests, enda séu þeir í skilum við stofnunina. Þegar greiðslufrestur er veittur er uppgjörstímabil þrír mánuðir, þ.e. janúar – apríl – júlí – október. Gjalddagi er 15. dagur næsta mánaðar eftir lok uppgjörstímabils.

 

11.2

Gjalddagar vegna annarra gjalda en staðgreiðsluskyldra.

 

Uppgjörstímabil annarra gjalda en um getur í grein 11.1 er janúar – apríl – júlí – október.

Gjalddagi er 15. dagur næsta mánaðar eftir uppgjörstímabil.

Hér er um að ræða eftirtalin gjöld:

2

(Útgáfa starfsleyfa og skírteina – lögaðilar).

 

5.1-5.7 og

(Árleg eftirlitsgjöld).

 

5.9-5.16

 

5.8.1-5.8.2

(Samþykki vegna flugverndar).

 

5.17

(Árleg eftirlitsgjöld).

 

8

(Samhæfing og samstarf við erlend stjórnvöld).

 

10.5

(Úttekt vegna frávika).

 

 

11.3

Dráttarvextir.

 

Heimilt skal Flugmálastjórn að innheimta dráttarvexti á kröfu frá gjalddaga til greiðsludags í samræmi við ákvæði vaxtalaga.

 

12.

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 9. gr. laga nr. 100/2006 um Flugmálastjórn Íslands, sbr. l. gr. laga nr. 171/2006 og staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 661/2009 fyrir þjónustu Flugmálastjórnar Íslands.

Innanríkisráðuneytinu, 14. febrúar 2012.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

B deild - Útgáfud.: 29. febrúar 2012