Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 580/2011

Nr. 580/2011 24. maí 2011
REGLUGERÐ
um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 859/2009, er varðar visthönnun vöru sem notar orku.

1. gr.

Eftirfarandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB), sem vísað er til í 10. lið í IV. kafla II. viðauka og í 33. lið í IV. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2011, frá 11. febrúar 2011, um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af framangreindum viðaukum samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 859/2009 frá 18. september 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 244/2009 að því er varðar kröfur varðandi vist­hönnun með tilliti til útfjólublárrar geislunar óstefnuvirkra ljósapera til heimilis­nota.

2. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 859/2009 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 20/2011, 7. apríl 2011, bls. 216.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2011 er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 19/2011, 7. apríl 2011, bls. 5.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 13. gr. laga nr. 42/2009, um visthönnun vöru sem notar orku, öðlast þegar gildi.

Iðnaðarráðuneytinu, 24. maí 2011.

F. h. r.

Kristján Skarphéðinsson.

Þórður Reynisson.

B deild - Útgáfud.: 8. júní 2011