Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1233/2013

Nr. 1233/2013 12. desember 2013
REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 86. gr.:
a. 5. málsliður 1. mgr., um nám til MSW-prófs, fellur niður.
b. 10. mgr., um MSW-próf, fellur niður.
c. Á eftir 15. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
Diplómanám í starfsendurhæfingu er sjálfstætt 60 eininga nám að loknu BA-prófi eða sambærilegu háskólaprófi. Nám þetta er hægt að fá metið inn í MA-nám í félagsráðgjöf, að uppfylltum inntökuskilyrðum.

2. gr.

Á eftir staflið e í upptalningu kennslugreina í 1. mgr. 92. gr. bætist við nýr stafliður, svohljóðandi: Til MA-prófs í vestnorrænum fræðum: stjórnun og sjálfbærni.

3. gr.

Við upptalningu kennslugreina í 1. málslið b-liðar 1. mgr. 115. gr., á eftir orðinu sagnfræði, bætist: hagnýt fornleifafræði.

4. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar á grundvelli laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast þegar gildi.

Háskóla Íslands, 12. desember 2013.

Kristín Ingólfsdóttir.

Þórður Kristinsson.

B deild - Útgáfud.: 3. janúar 2014