Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1311/2019

Nr. 1311/2019 12. desember 2019

GJALDSKRÁ
fyrir byggingarleyfis-, framkvæmda-, skipulags- og þjónustugjöld í Dalabyggð.

1. gr.

Almenn ákvæði.

1.1 Við útgáfu byggingarleyfis, framkvæmdaleyfis eða vegna annarrar þjónustu sem skipulags- og byggingarfulltrúi veitir, skal greiða þau gjöld sem gjaldskrá þessi kveður á um.
1.2 Tekjum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá þessari skal varið til að standa undir hluta kostnaðar sveitarfélagsins vegna þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa við lóðarhafa og byggingar­aðila.

2. gr.

Byggingarleyfisgjald.

Fyrir byggingarleyfi.

2.1 Íbúðarhúsnæði:    
  Neðangreind gjöld miðast við eina yfirferð aðaluppdrátta. Þá er innifalið í gjaldinu byggingar­leyfis­gjald,gjald vegna útmælingar og hæðarsetningar, byggingareftirlits, lögbundinna úttekta, fokheldisvottorðs og vottorðs vegna lokaúttektar.    
  Einbýlishús kr. 167.131
  Parhús, tvíbýlishús eða raðhús á einni hæð kr. 140.743 pr. íbúð
  Raðhús á fleiri en einni hæð eða fjölbýlishús með þremur íbúðum kr. 119.856 pr. íbúð
  Fjölbýlishús, tvær hæðir, með fjórum íbúðum eða fleiri kr. 101.573 pr. íbúð
  Fjölbýlishús, þrjár hæðir og hærri með fjórum íbúðum eða fleiri kr.   86.080 pr. íbúð
2.2 Atvinnu- og þjónustuhús og stofnanir:    
  Gjöld miðast við eina yfirferð aðaluppdrátta. Þá er innifalið byggingarleyfisgjald, gjald vegna útmælingar og hæðarsetningar, byggingareftirlits, lögbundinna úttekta, fokheldisvottorðs og vottorðs vegna lokaúttektar.    
  Atvinnu- og þjónustuhúsnæði, stofnanir, einnig sama húsnæði    
  með íbúðum, gólfflötur allt að 500 m² kr. 167.131
  Atvinnu- og þjónustuhúsnæði, stofnanir, einnig sama    
  húsnæði með íbúðum, gólfflötur stærri en 500 m² kr. 225.627
2.3 Ýmis hús og hvers konar viðbyggingar:    
  Gjöld miðast við eina yfirferð aðaluppdrátta. Þá er innifalið byggingarleyfisgjald, gjald vegna útmælingar og hæðarsetningar, byggingareftirlits, lögbundinna úttekta, fokheldisvottorðs og vottorðs vegna lokaúttektar.    
  Frístundahús stærri en 50 m² kr. 167.131
  Smáhýsi allt að 10 m² kr.   12.567
  Smáhýsi frá 10 m² að 25 m² (aukahús við frístunda- og íbúðarhús) kr.   41.783
  Frístundahús 25-50 m² kr.   83.556
  Sólstofur, garðhús, bílgeymslur fyrir mest 2 bíla og    
  viðbyggingar allt að 20 m² kr.   41.783
  Viðbyggingar 20-100 m² kr.   83.566
  Byggingarleyfisgjöld af viðbyggingum sem eru minni en 100 m² kr.   83.566
  Byggingarleyfisgjöld af viðbyggingum sem eru stærri en 100 m²    
  skulu vera þau sömu og byggingarleyfisgjöld af því húsnæði    
  sem byggt er við.    
  Vélageymslur/korngeymslur allt að 300 m² (ef stærra en 300 m²,    
  gildir sama gjald og um væri að ræða atvinnuhúsnæði) kr.   94.284
  Fjárhús, fjós og hesthús og/eða sambærileg hús allt að 300 m²    
  (ef stærra en 300 m², gildir sama gjald og um væri að    
  ræða atvinnuhúsnæði) kr.   94.284
  Gróðurhús allt að 300 m² (ef stærra en 300 m², gildir sama    
  gjald og um væri að ræða atvinnuhúsnæði) kr.   94.284
  Gjald vegna húsa s.s. sumarhúsa sem flutt eru inn á svæði    
  Dalabyggðar fullbúin og sett á tilbúnar undirstöður kr.   83.566

3. gr.

Þjónustugjöld.

3.1 Vegna annarrar þjónustu sem skipulags- og byggingarfulltrúi veitir skal greiða gjöld sem hér segir:
  3.1.1 Afgreiðslugjald kr.   11.436
  3.1.2 Endurskoðun aðaluppdrátta kr.   14.389
  3.1.4 Áfangaúttekt/stöðuúttekt, skýrsla kr.   37.071
  3.1.5 Úttekt vegna meistaraskipta kr.   37.071
  3.1.6 Úttekt vegna byggingarstjóraskipta kr.   37.071
  3.1.7 Útttekt vegna rekstrarleyfis kr.   37.071
  3.1.8 Húsaleiguúttektir á íbúðarhúsnæði kr.   37.071
  3.1.9 Húsaleiguúttektir á atvinnuhúsnæði kr.   37.071
  3.1.10 Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, 1-5 fastanúmer í húsi kr.   34.821
  3.1.11 Viðbót vegna eignaskiptayfirlýsingar, hvert fnr. > 5 kr.     4.775
  3.1.12 Tímabundin stöðuleyfi kr.   22.620
  3.1.13 Staðfestingargjald vegna lóðarúthlutunar, óendurkræft kr.   29.028
  3.1.14 Breyting og gerð á nýjum lóðarleigusamningi kr.   41.217
  3.1.15 Breyting á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs kr.   22.620
  3.1.16 Aukaúttekt kr.   13.070
  3.1.17 Aukamæling á útsetningu húss kr.   64.088
  3.1.18 GPS mæling/lóðaruppdráttur (4-6 punktar) kr.   56.548

Útprentun á gögnum, teikningum eða öðrum tilheyrandi skjölum (svart/hvítt):

A-4 = kr. 51
A-3 = kr. 108
A-2 = kr. 377
A-1 = kr. 628

Útprentun á deiliskipulagsuppdráttum o.fl. í lit:

A-4 = kr. 189
A-3 = kr. 315
A-2 = kr. 628
A-1 = kr. 1.257

4. gr.

Framkvæmdaleyfisgjald og gjald fyrir skipulagsvinnu.

4.1 Fyrir framkvæmdaleyfi og skipulagsvinnu ákveður sveitarstjórn gjald eftir umfangi fram­kvæmdar sem hér segir:
  Að meginreglu skal sá sem óskar eftir nýju deiliskipulagi eða breytingu á gildandi aðal- eða deiliskipulagi greiða þann kostnað sem verkið hefur í för með sér.
  Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna nýrra uppdrátta, breytinga á uppdrátt­um, auglýsinga og kynninga vegna málsins.
4.2 Umhverfis- og skipulagsnefnd getur ákveðið að falla frá gjaldtöku ef skipulagsvinna á vegum er yfirstandandi eða fyrirhuguð á svæðinu eða skipulagsáætlun þarfnast breytinga af öðrum ástæðum, enda hafi það ekki í för með sér viðbótarkostnað fyrir sveitarfélagið.
4.3 Ef kostnaður vegna vinnu skipulagsfulltrúa eða aðkeyptrar vinnu er verulega umfram viðmið­unargjald vegna umfangs verksins er heimilt að leggja á til viðbótar tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa sem er 11.310 kr./klst. eða gjald skv. reikningi.
   
  Kostnaður vegna skipulagsvinnu.
4.4 Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga:
  Afgreiðslugjald   kr.   11.436
  Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr. skipulagslaga, krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst.   11.310
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr.   kr. 339.288
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr.   kr. 226.193
4.5 Kostnaður vegna nýs deiliskipulags:
  Afgreiðslugjald   kr.   11.436
  Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr., krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst.   11.310
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr.   kr. 150.795
4.6 Kostnaður vegna verulegra breytinga á deiliskipulagi:
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr., krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst.   11.310
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna verulegra breytinga, sbr. 1. mgr. 43. gr.   kr. 150.795
4.7 Kostnaður vegna óverulegra breytinga á deiliskipulagi:
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr., krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst.   11.310
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna óverulegra breytinga, sbr. 2. mgr. 43. gr.   kr.   50.256
4.8 Kostnaður vegna grenndarkynningar:
  Grenndarkynning   kr.   50.256
  Grenndarkynning, minniháttar   kr.   21.991
   
  Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis.
4.9 Skipulags- og byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta við útgáfu framkvæmdaleyfis og leggur á gjöld vegna þeirra við útgáfu leyfisins.
4.10 Framkvæmdaleyfisgjald skal ekki vera hærra en sem nemur kostnaði sveitarfélagsins við undirbúning leyfisins og eftirlit sem skylt er að framkvæma.
4.11 Vegna aðkeyptrar vinnu við framkvæmdaleyfi sem nauðsynleg er vegna útgáfu þess skal inn­heimta sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.
4.12 Þegar úrskurður um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 er nauð­syn­legur vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þeirrar vinnu hluti af útlögðum kostnaði þess við útgáfu framkvæmdaleyfisins.
4.13 Fyrir framkvæmdaleyfi skal greiða gjöld sem hér segir:
  Afgreiðslugjald   kr.   11.436
  Framkvæmdaleyfi - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst.   11.310
  Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir, krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst.   11.310
  Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi   kr.   11.436
  Umsýsla og yfirferð gagna   kr.   17.593
  Afgreiðslugjald vegna sérhverrar úttektar   kr.   11.436
  Áfangaúttekt   kr.   45.364

5. gr.

Gjalddagi, lögveð.

5.1 Gjalddagi afgreiðslugjalda er við afgreiðslu umsókna.
5.2 Gjalddagi leyfisgjalda er við útgáfu leyfis.
5.3 Gjalddagi þjónustugjalda er við afhendingu gagna eða veitingu leyfis.
5.4 Afgreiðslugjöld eru ekki endurkræf þótt umsókn sé synjað, byggingarleyfi falli úr gildi eða umsókn sé dregin til baka. Leyfis- og þjónustugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru ekki endurkræf þótt ekki verði af framkvæmd. Þó skulu áætluð þjónustugjöld endurgreidd verði ekki af framkvæmdum á gildistíma byggingarleyfis.
5.5 Heimilt er að gera skriflegan samning um greiðslur. Byggingar- og framkvæmda­leyfis­gjöldum fylgir lögveð í viðkomandi fasteign og gjaldfallin gjöld má innheimta með fjárnámi.

6. gr.

Verðlagsbreytingar.

Gjöld skv. gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í desember 2019 sem er 146,4 stig og breytist 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni.

7. gr.

Gildistaka o.fl.

7.1 Gjaldskrá þessi, sem er samþykkt í sveitarstjórn Dalabyggðar þann 12. desember 2019 er sett með heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og öðlast þegar gildi.

7.2 Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 158/2013 fyrir byggingarleyfis-, þjónustu- og fram­kvæmda­leyfisgjöld í Dalabyggð.

Dalabyggð, 12. desember 2019.

Kristján Sturluson sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 6. janúar 2020