Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1634/2023

Nr. 1634/2023 13. desember 2023

GJALDSKRÁ
Sveitarfélagsins Voga fyrir skipulags- og byggingarmál og tengd þjónustugjöld.

1. gr.

Almennt.

Við útgáfu byggingarleyfa og vegna annarrar þjónustu sem umhverfis- og skipulagssvið Sveitar­félagsins Voga veitir skal greiða þau gjöld sem gjaldskrá þessi kveður á um. Gjaldtakan er byggð á heimild í 50., 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og skipulagslögum nr. 123/2010.

Samkvæmt gjaldskrá þessari skal aðili sem óskar eftir breytingu á aðal- og/eða deiliskipulagi greiða þann kostnað sem breytingin hefur í för með sér. Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna nýrra uppdrátta, breytinga á uppdráttum, auglýsinga og kynninga vegna málsins.

Ef kostnaður vegna vinnu skipulagsfulltrúa eða aðkeyptrar vinnu er verulega umfram viðmið­unar­gjald, vegna umfangs verksins, er heimilt að leggja á viðbótargjald samkvæmt reikningi.

 

2. gr.

Byggingarleyfisgjöld.

Greiða skal byggingarleyfisgjald fyrir útgáfu á byggingarleyfi sem bæjarstjórn hefur veitt. Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er útgáfa byggingarleyfis, ein yfirferð aðaluppdrátta, útmæling fyrir greftri, útmæling og hæðarsetning fyrir uppslætti og útsetning lóðar, lögbundið byggingareftirlit og úttektir, útgáfa fokheldisvottorðs og útgáfa lokaúttektarvottorðs.

Byggingarleyfisgjald er ákveðið hlutfall byggingarkostnaðar pr. fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis­húss eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987.

Upphæð byggingarleyfisgjalds skal vera:

a) Af íbúðarhúsnæði:      
  Einbýlishús pr. lóð 100% kr. 290.526
  Par-, rað-, tvíbýlis- og keðjuhús pr. íbúð 85% kr. 246.947
  Fjölbýlishús pr. íbúð 50% kr. 145.263
b) Af atvinnu- og þjónustuhúsum og stofnunum:      
  Gólfflötur allt að 500 m² 100% kr. 290.526
  Gólfflötur á bilinu 500-1.000 m² 200% kr. 581.052
  Gólfflötur á bilinu 1.000-2.000 m² 300% kr. 871.578
  Gólfflötur yfir 2.000 m² 400% kr. 1.162.104
c) Af öðrum húsum og hvers konar viðbyggingum, bílgeymslum, gripahúsum:      
  Gólfflötur allt að 40 m² 40% kr. 116.210
  Gólfflötur 40-100 m² 60% kr. 174.316
  Af viðbyggingum stærri en 100 m² greiðist fullt byggingarleyfisgjald, sbr. liði a og b.      
d) Annað:      
  Af minni háttar breytingum á útliti og innra skipulagi húsa án stækkunar og endurnýjun utanhúsklæðningar 10% kr. 29.053
  Af meiri háttar breytingum á útliti og innra skipulagi húsa án stækkunar, s.s. meiri háttar breyting á veggjum, lögnum o.fl. 50% kr.  145.263

 

3. gr.

Gjöld vegna framkvæmdaleyfa.

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða gjald fyrir veitingu framkvæmdaleyfa vegna þeirra framkvæmda sem afla þarf framkvæmdaleyfis fyrir. Gjaldið má ekki vera hærri upphæð en nemur kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfisins auk kostnaðar við tilheyrandi eftirlit með framkvæmd­um.

Innifalinn í framkvæmdaleyfisgjaldi er kostnaður sveitarfélagsins vegna útgáfu og undirbúnings leyfisveitingar auk kostnaðar við eina ferð vegna eftirlits.

Framkvæmdaleyfi - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 100% kr. 207.943
Framkvæmdaleyfi aðrar framkvæmdir 50% kr. 103.972
Eftirlit umfram eina ferð sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi 20% kr. 41.589
Afgreiðslugjald 10% kr. 20.794

 

4. gr.

Gjöld vegna skipulagsvinnu.

Samkvæmt samþykkt þessari skal greiða gjald fyrir skipulagsvinnu. Innifalinn er kostnaður sveitar­félagsins vegna útgáfu og undirbúnings skipulags.

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga:      
Afgreiðslugjald. 10% kr. 29.053
Breytingar á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr. aðkeypt vinna skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. 100% kr. 290.526
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. 50% kr. 145.263
       
Kostnaður vegna deiliskipulags:      
Afgreiðslugjald 10% kr. 29.053
Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr. aðkeypt vinna skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr. 75% kr. 217.895
       
Verulegar breytingar:      
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr. aðkeypt vinna skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. óverul. br. sbr. 1. mgr.
43. gr.
75% kr. 217.895
       
Óverulegar breytingar:      
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr. v.
óverul. br.
50% kr. 145.263
Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. óverul. br. sbr. 2. mgr.
43. gr.
30% kr. 87.158
Umsýslu- og auglýsingakostnaður v. óverul. br. sbr. 3. mgr.
43. gr.
15% kr. 43.579
Grenndarkynning, sbr. 44. gr. 15% kr. 43.579

Greitt er fyrir hvern þann lið hér að ofan sem sveitarfélagið þarf að vinna við fullnaðar­afgreiðslu. Framkvæmdaleyfis- og skipulagsgjöld hér að ofan innifela kostnað við umfjöllun sveitar­félagsins auk auglýsinga um kynningu skipulagsins og gildistöku.

Landeigandi eða framkvæmdaaðili getur óskað eftir því við sveitarstjórn að gerð sé tillaga að deiliskipulagi eða breytingu á deiliskipulagi á hans kostnað. Um ferli slíks deiliskipulags fer skv. 40. og 41. gr. skipulagslaga.

 

5. gr.

Gjaldskrá afgreiðslu- og þjónustugjöld.

Greiða skal fyrir þjónustu og leyfisveitingu sem byggingarfulltrúi veitir umfram þá sem inni­falin er í byggingarleyfisgjaldi. Afgreiðslu- og þjónustugjöld eru ákveðið hlutfall byggingar­kostn­aðar pr. fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlishúss eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikn­ingum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987.

Upphæð afgreiðslu- og þjónustugjalda skal vera:

Hver endurskoðun aðaluppdrátta 10% Kr. 29.053
Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytinga 10% Kr. 29.053
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt 10% Kr. 29.053
Stofnun lóðar 10% Kr. 29.053
Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun 10% Kr. 29.053
Fyrir breytingu á lóðarsamningi 10% Kr. 29.053
Fyrir breytingu á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs 10% Kr. 29.053
Gjald f. útkall þegar verk reynist ekki úttektarhæft 20% Kr. 58.106
Afgreiðsla stöðuleyfis, árgjald greiðist einu sinni á ári* 20% Kr. 58.106

Fyrir hverja aukaútsetningu lóðar/húss; pr. mælingu, aðkeypt vinna skv. reikningi. * Byggingarfulltrúi hefur heimild til að innheimta gjald, vegna stöðuleyfis, hafi ekki verið sótt formlega um stöðurleyfi eða það ekki verið endurnýjað á tilskildum tíma. 

6. gr.

Gjalddagi og lögveð.

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skulu greidd innan eins mánaðar frá dagsetningu tilkynn­ingar­bréfs bæjaryfirvalda.

Leyfis- og þjónustugjöld endurgreiðast ekki þótt leyfi til framkvæmda falli úr gildi eða sé fellt úr gildi. Þó skulu þjónustugjöld endurgreidd verði ekki af framkvæmdum á gildistíma byggingar­leyfis.

Byggingarleyfisgjöld ásamt gjöldum fyrir úttekt og mælingar eru ákvörðuð og gjaldfalla við útgáfu byggingarleyfis. Önnur gjöld gjaldfalla við afhendingu tilheyrandi gagna.

 

7. gr.

Sveitarfélaginu er heimilt að innheimta önnur þjónustugjöld en mælt er fyrir um í gjaldskrá þessari, sbr. IX. kafla laga um mannvirki nr. 160/2010, enda nemi þau ekki hærri fjárhæð en kostnaði við að veita þjónustuna.

 

8. gr.

Verðlagsbreytingar.

Grunnstofn er ákveðið hlutfall byggingarkostnaðar fermetra í vísitöluhúsi eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987 um vísitölu bygg­ingar­kostnaðar. Verðgrunnur 1. desember vísitöluhúss 2023 er kr. 290.526 og byggingar­vísitala 116,4 stig (2023M11).

 

9. gr.

Gildistaka o.fl.

Gjaldskrá þessi, sem öðlast þegar gildi, var samþykkt af bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga 13. desember 2023, með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Jafnframt fellur úr gildi samþykkt um gatnagerðargjald, stofngjald vatnsveitu og frá­veitu, framkvæmdaleyfis- og byggingarleyfisgjöld, afgreiðslu- og þjónustugjöld í Sveitarfélaginu Vogum nr. 951/2017.

 

Samþykkt á 214. fundi bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Voga, 13. desember 2023.

 

Gunnar Axel Axelsson bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 2. janúar 2024