Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 17/2022

Nr. 17/2022 14. janúar 2022

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 1200/2019, um viðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabanka Íslands.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. reglnanna:

  1. 1. málsl. 1. mgr. 10. gr. orðast svo: Seðlabankinn getur tekið við eftirfarandi tryggingum í við­skiptum við bankann:
  2. 6. tölul. 1. mgr. orðast svo: Sértryggð skuldabréf skv. lögum nr. 11/2008, um sértryggð skulda­bréf. Tryggingasafn sértryggðs skuldabréfs skal eingöngu samanstanda af skulda­bréfum tryggðum með veði í íbúðarhúsnæði hér á landi.
  3. Við 1. mgr. bætist nýr töluliður, sem verður 8. tölul., svohljóðandi: Einstaka veðbréf með veð í viðskiptabréfum, enda sé þar um að ræða veðgerning útgefinn af fjármálafyrirtæki (lána­stofnun), með sjálfsvörsluveði í skuldabréfum útgefnum af einstaklingum eða lög­aðilum sem tryggð eru með veði í fasteignum, til samræmis við 43. gr. laga nr. 75/1997 um samningsveð. Veðbréf með veði í viðskiptabréfum skal vera á stöðluðu samningsformi sem Seðlabankinn samþykkir og skal það að mati Seðlabankans vera tryggt með nægjanlega góð­um veðum, veita nægan aðgang að upplýsingum um stöðu og mat undirliggjandi trygg­inga á hverjum tíma, veita fullnægjandi réttarvernd og vera að öðru leyti nægjanleg trygging að mati bankans. Ákvæði 11. gr. og 12. gr. eiga við um veðbréf með veði í viðskiptabréfum eftir því sem við á.
  4. Við bætist ný málsgrein, sem verður 5. mgr., svohljóðandi: Seðlabankinn getur hvenær sem er hafnað tryggingu í viðskiptum við bankann.

 

2. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 1. mgr. 19. gr. og 2. mgr. 46. gr. laga um Seðlabanka Íslands, nr. 92/2019, taka þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 345/2020, um breytingu á reglum nr. 1200/2019 um viðskipti fjármálafyrirtækja við Seðlabanka Íslands. Reglur þessar öðlast þegar gildi.

 

Seðlabanka Íslands, 14. janúar 2022.

 

  Ásgeir Jónsson Rannveig Júníusdóttir
  seðlabankastjóri. framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 14. janúar 2022