Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1061/2019

Nr. 1061/2019 13. nóvember 2019

AUGLÝSING
um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja.

1. gr.

Gildissvið.

Í samræmi við 16. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, með síðari breytingum og ákvæði Nice-samningsins frá 15. júní 1957 um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skráningar vöru­merkja, með síðari breytingum, gildir eftirfarandi flokkaskrá fyrir vörur og þjónustu vegna skrán­ingar vöru­merkja. Flokkaskráin er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari.

Flokkaskráin er í samræmi við 11. útgáfu alþjóðlegu skrárinnar um flokkun vöru og þjónustu við skráningu vörumerkja samkvæmt Nice-samningnum sem tók gildi 1. janúar 2017 og þær breyt­ingar sem átt hafa sér stað frá þeim tíma. Flokkaskráin er uppfærð með rafrænum hætti um hver áramót.

2. gr.

Breytingar þann 1. janúar 2020.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á íslenskri þýðingu á yfirskriftum flokkaskrárinnar frá og með 1. janúar 2020.

  1. Flokkur 10: Í stað „ætluð fötluðum“ kemur: ætluð fötluðum einstaklingum.
  2. Flokkur 37 orðast svo: Mannvirkjagerð; uppsetninga- og viðgerðarþjónusta; námu­vinnsla, olíu- og gasborun.
  3. Flokkur 38 orðast svo: Fjarskiptaþjónusta.
  4. Flokkur 40: Á eftir tilgreiningunni „Meðferð efna“ kemur: ; endurvinnsla úrgangs og sorps; lofthreinsun og meðhöndlun vatns; prentþjónusta; varðveisla matar og drykkjar.
  5. Flokkur 42: Í stað tilgreiningarinnar „rannsóknar- og greiningarþjónusta á sviði iðnaðar“ kemur: rannsóknar-, greiningar- og hönnunarþjónusta á sviði iðnaðar; gæðaeftirlit og sann­vott­unarþjónusta.
  6. Flokkur 44: Á eftir tilgreiningunni „þjónusta við landbúnað“ kemur: , lagareldi.

3. gr.

Leiðréttingar.

Eftirfarandi leiðréttingar verða á þýðingum í yfirskriftum eftirtalinna flokka:

  1. Flokkur 7: Á eftir orðinu „ekki“ á báðum stöðum kemur: í.

4. gr.

Nánari tilgreining á yfirskriftum flokka við endurnýjun vörumerkja.

Í samræmi við ákvörðun Hugverkastofunnar um þrengri túlkun á yfirskriftum flokkaskrárinnar frá 1. janúar 2014, er heimilt við fyrstu endurnýjun merkis eftir það tímamark að tilgreina nánar þá vöru og/eða þjónustu sem merki er skráð fyrir. Tilgreining skal vera í samræmi við þá útgáfu alþjóð­legu flokkaskrárinnar sem er í gildi hverju sinni. Útvíkkun á vernd er ekki heimil. Ef ekki er óskað eftir endurflokkun stendur vöru- og/eða þjónustulisti óbreyttur.

Við endurflokkun þá sem heimil er skv. 1. mgr. skal þess gætt að tilgreiningar séu skýrar og nákvæmar. Leitast skal við að velja einungis þær tilgreiningar sem varða starfsemi eiganda.

Það er á ábyrgð eigenda eða umboðsmanna þeirra að tilgreina nánar vöru og/eða þjónustu við endurnýjun í samræmi við ákvæði þetta. Telji Hugverkastofan tilgreiningar ekki fullnægj­andi er veittur frestur til að lagfæra umsóknina í samræmi við 2. mgr. 27. gr. laga nr. 45/1997 um vöru­merki.

5. gr.

Gildistaka og brottfall.

Auglýsing þessi gildir frá og með 1. janúar 2020. Við gildistöku auglýsingar þessarar fellur úr gildi auglýsing um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja nr. 1190/2018.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 13. nóvember 2019.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Sigrún Brynja Einarsdóttir.

Daði Ólafsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 29. nóvember 2019