Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 479/2020

Nr. 479/2020 8. maí 2020

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 155/2011 um val nemenda til náms í tannlæknisfræði og tannsmíði við tannlæknadeild Háskóla Íslands.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. reglnanna:

  1. 7. og 8. málsliður 1. mgr. undir staflið a, Kandídatsnám í tannlækningum, orðast svo: Þegar tveir eða fleiri nemendur hafa sömu meðaleinkunn og velja þarf á milli þeirra ræður forgangsröðun einkunna, þannig að sá nemandi sem hefur hæstu einkunn í fræðilegri form­fræði tanna heldur áfram námi. Ef tveir nemar hafa sömu einkunn í þeirri grein þá ræður hæsta einkunn í almennri líffræði, því næst hæsta einkunn í efnafræði, þá í vefjafræði og að síðustu hæsta einkunn í verklegri formfræði tanna.
  2. Í 1. málslið 1. mgr. undir staflið b, BS nám í tannsmíði, falla brott orðin „af bóknámsbraut“.
  3. 7. og 8. málsliður 1. mgr. undir staflið b orðast svo: Þegar tveir eða fleiri nemendur hafa sömu meðaleinkunn og velja þarf á milli þeirra ræður forgangsröðun einkunna, þannig að sá nemandi sem hefur hæstu einkunn í fræðilegri formfræði tanna heldur áfram námi. Ef tveir nemar hafa sömu einkunn í þeirri grein þá ræður hæsta einkunn í fagvitund starfsstéttar, því næst hæsta einkunn í almennri efnafræði, síðan hæsta einkunn í líffærafræði og að síðustu hæsta einkunn í verklegri formfræði tanna.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglnanna:

  1. Í upptalningu á námskeiðum og vægi þeirra undir staflið a, Kandídatsnám í tannlækningum, breytist einingafjöldi einstakra námskeiða sem hér segir: (i) Í stað „3e“ aftan við námskeiðs­heitið „Formfræði tanna, fræðileg“ kemur: 5e. (ii) Í stað „3e“ aftan við námskeiðsheitið „Vefjafræði“ kemur: 1e.
  2. Í upptalningu á námskeiðum og vægi þeirra undir staflið b, BS nám í tannsmíði, breytist einingafjöldi einstakra námskeiða sem hér segir: (i) Í stað „8e“ aftan við námskeiðsheitið „Efnafræði I“ kemur: 6e. (ii) Í stað „3e“ aftan við námskeiðs­heitið „Formfræði tanna, fræði­leg“ kemur: 5e.

 

3. gr.

Í stað orðanna „fyrir 10. janúar“ í 1. málslið 1. mgr. 4. gr. reglnanna kemur: fyrir jól.

 

4. gr.

Reglur þessar, sem háskólaráð Háskóla Íslands hefur samþykkt, að fenginni tillögu heilbrigðis­vísindasviðs, eru settar með heimild í 3. og 4. mgr. 18. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Reglurnar öðlast þegar gildi.

 

Háskóla Íslands, 8. maí 2020.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 26. maí 2020