Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1317/2020

Nr. 1317/2020 30. nóvember 2020

GJALDSKRÁ
Hitaveitu Egilsstaða og Fella ehf. (HEF) – Vatnsveita Múlaþings.

1. gr.

Gildissvið.

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Múlaþings, sem liggja við vegi eða opin svæði þar sem vatnsæðar í eigu sveitarfélagsins liggja, skal greiða vatnsgjald árlega.

 

2. gr.

Vatnsgjald.

Vatnsgjald samanstendur af fastagjaldi fyrir hverja matseiningu og gjaldi fyrir hvern fermetra samkvæmt fasteignamati. Bílskúrar og sambærilegt húsnæði er undanþegið fastagjaldi. Vatnsgjald fer aldrei yfir 0,5% af fasteignamati.

 

3. gr.

Fjárhæð vatnsgjalds.

Af öllum fasteignum sem eru gjaldskyldar skal greiða vatnsgjald sem nemur 261 kr. á fermetra skv. fasteignamati og fast gjald 9.190 kr. á matseiningu. Árlegt vatnsgjald af sumar­húsum/frístunda­húsum skal þó að lágmarki vera 28.790 kr. Á gjaldaliði leggst ekki virðisaukaskattur.

 

4. gr.

Gjalddagar vatnsgjalds.

Gjalddagar vatnsgjalds skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn Múlaþings ákveður fyrir fasteigna­gjöld og skal innheimtu vatnsgjalds hagað á sama hátt og innheimtu fasteignagjalda.

 

5. gr.

Notkunargjald.

Auk vatnsgjalds skulu fyrirtæki og aðrir, er nota kalt vatn til annars en heimilisþarfa, greiða notkunargjald. Notkunargjald skal innheimt skv. rúmmetramæli sem HEF leggur til og eru gjald­dagar 5. hvers mánaðar. Notkunargjald vatns um mæli í fastri leigu kaupanda skal vera 33 kr. pr. rúm­metra og frá Urriðavatnsveitu 25 kr. pr. rúmmetra.

Notkunargjald í lausasölu og til hafna fyrir vatn til skipa við bryggju er 280 kr. pr. rúmmetra.

 

6. gr.

Mælaleiga.

Leiga rúmmetramæla er eftirfarandi:

Stærð mælis Mælaleiga kr. pr. dag
15 mm  39
20 mm  40
25 mm  52
32 mm  59
50 mm  87
80 mm 226
100 mm og stærri 238

 

7. gr.

Heimæðar.

Gjöld fyrir heimæðar miðast við að ídráttarrör fyrir heimlagnir hafi verið lagt frá tengistað HEF við lóðarmörk að tengistað í inntaksrými mannvirkis og að lega og frágangur ídráttarrörs hafi verið tekinn út og samþykktur af HEF.

Þvermál inntaks: ≤ 32 mm 40 mm 63 mm 50 mm 75 mm
Heimæðargjald – þéttbýli* kr. 265.000 379.000 561.000 824.000 1.092.000
Heimæðargjald – dreifbýli kr. 528.000 Um verð sverari heimæða skal samið sérstaklega.

* Skipulagt þéttbýli í Múlaþingi.

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks auka­gjalds, eða gera lóðar- eða landeiganda að greiða heimæðina skv. kostnaði, þetta á einnig við ef nauðsyn­legt reynist að fleyga eða sprengja klöpp eða frost er í jörðu.

 

8. gr.

Verðlagning.

Stjórn HEF tekur ákvörðun um vatnsgjald samkvæmt 3. gr í lok hvers árs, fyrir gerð fjár­hags­áætlunar næsta árs. Önnur gjöld í gjaldskrá þessari miðast við byggingavísitölu og breytast sam­kvæmt henni á sex mánaða fresti (1. janúar og 1. júlí). Gjöld vatnsveitunnar bera ekki virðisauka­skatt.

 

9. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi er samin og samþykkt af stjórn Hitaveitu Egilsstaða og Fella ehf. 30. nóvember 2020 samkvæmt 10. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004, sem tóku gildi 7. maí 2004, staðfestist hér með til að taka gildi 1. janúar 2021 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt falla úr gildi eldri gjaldskrár vatnsveitna HEF, Djúpavogs, Seyðisfjarðar og Borgar­fjarðar eystri.

 

Múlaþingi, 30. nóvember 2020.

 

Aðalsteinn Þórhallsson framkvæmdastjóri HEF.


B deild - Útgáfud.: 22. desember 2020