Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1090/2021

Nr. 1090/2021 28. september 2021

GJALDSKRÁ
RARIK ohf. fyrir sölu á heitu vatni.

1.    Sala á heitu vatni.

Taxti Tegund Eining Án vsk Með 2% auðlinda­skatti Með 11% vsk Skýringar
Fjarvarmaveita Seyðisfirði
H1 Fastagjald Kr./ár 37.202 37.946 42.120 Íbúðarhús
Vatnsgjald Kr./m³ 102,72 104,77 116,30
Orkugjald Kr./kWh 7,49 7,64 8,48
H2 Fastagjald Kr./ár 37.202 37.946 42.120 Annað en íbúðar­hús, án niður­greiðslu
Vatnsgjald Kr./m³ 102,72 104,77 116,30
Orkugjald Kr./kWh 7,82 7,98 8,86
H23 Fastagjald Kr./ár 37.202 37.946 42.120 Stórnot/sundlaugar án niðurgreiðslu
  Vatnsgjald Kr./m³ 206,44 210,57 233,73
 
Höfn, hitaveita
H81 Fastagjald Kr./ár 35.944 34.917 38.758  
Orkugjald Kr./kWh 5,20 5,30 5,88  
 
Siglufjörður
HV4 Fastagjald Kr./ár 31.487 32.117 35.650  
Orkugjald Kr./kWh 3,67 3,75 4,16
 
Dalabyggð
HV6 Fastagjald Kr./ár 36.340 37.067 41.144 Hús í þéttbýli
Orkugjald Kr./kWh 4,24 4,33 4,80
H61 Fastagjald Kr./ár 22.210 22.654 25.146 Hús í dreifbýli
Hemilgjald Kr./l/mín/ár 44.422 45.310 50.295
H63 Fastagjald Kr./ár 22.210 22.654 25.146 Lögbýli, 25 kW
Hemilgjald Kr./ár 240.603 245.415 272.411
 
Blönduós/Skagaströnd
HV7 Fastagjald Kr./ár 36.340 37.067 41.144 Hús í þéttbýli við stofnlögn
Orkugjald Kr./kWh 4,24 4,33 4,80

 

Minnsta sölumagn um hemil er 3 l/mín.

 

2.    Niðurgreiðslur og virðisaukaskattur.

2.1  Niðurgreiðslur.

Orkustofnun hefur umsjón með niðurgreiðslum, sjá nánar á vef Orkustofnunar: www.os.is.

2.2  Virðisaukaskattur.

Virðisaukaskattur á húshitun er 11%. Virðisaukaskattur á tengigjöld til húshitunar er 11%, önnur tengigjöld bera 24% VSK. Virðisaukaskattur af þjónustu ræðst af veitutaxta.

2.3  Umhverfis og auðlindaskattur.

Skattur á smásöluverð af heitu vatni er 2%.

 

3.    Tengigjöld.

3.1  Tengigjöld í þéttbýli.

Tengigjald fyrir hverja 20 mm heimæð er 423.833 kr. án vsk.

Fyrir hverja mælagrind umfram eina greiðast 109.642 kr. án vsk.

3.2  Takmörkun.

RARIK er heimilt að takmarka aðgang að heitavatnskerfi ef orkuöflun gefur tilefni til.

3.3  Aukakostnaður.

Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna að kostnaður við lagningu heimtaugar verði meira en gildandi gjaldskrá segir til um samkvæmt lið 3.1 skal greiða þann áætlaða kostnað sem umfram er.

3.4  Tengigjöld í dreifbýli, frávik og breytingar.

Gjöld fyrir dreifbýli og við fullfrágengnar götur svo og aðrar stærðir heimæða í þéttbýli en um getur að ofan svo og fyrir breytingar greiðist samkvæmt skriflegu tilboði hverju sinni.

3.5  Endurtenging.

Sé veitu lokað um lengri tíma en 6 mánuði má búast við aftengingu heimæðar. Falli notkun um heimæð niður í að minnsta kosti 1 ár, telst heimæð aflögð og þarf að greiða fullt tengigjald hefjist notkun að nýju. Fyrir skemmri tíma greiðist fastagjald samkvæmt taxta H1 fyrir þann tíma sem liðinn er frá aftengingu auk endurtengingargjalds 37.249 kr. án vsk. Gjald fyrir lokun veitu þar sem grafa þarf niður á lögn 163.013 án vsk.

3.6  Annað.

Heimæðar eru í eigu RARIK en með greiðslu tengigjalda öðlast notandi afnotarétt. Tengigjöld skulu greidd áður en framkvæmd hefst.

 

4.    Þjónusta.

4.1  Vanskilainnheimta - VI100.

Gjald lagt á útsendingu innheimtubréfs samkvæmt 6. gr. reglugerðar nr. 37/2009, um hámarks­fjárhæð innheimtukostnaðar o.fl., með síðari breytingum.                                                        

4.2  Veitulokun VI200.                                                                               

      Án vsk.
Gjald fyrir lokun veitu á vinnutíma kr./lokun 15.465
Gjald fyrir opnun veitu á vinnutíma kr./opnun 0
Gjald fyrir opnun veitu utan vinnutíma kr./opnun 30.927
Innheimtugjald vegna vanskila:    
Gjald fyrir lokun veitu þar sem að grafa þarf niður á lögn kr. 163.013

4.3  Mælaálestrar VÞ100.

Reglubundnir álestrar kr./álestur 0
Aukaálestur starfsmanns veitu kr./álestur 6.442
Aukaálestur, sjálfsálestur notanda kr./álestur 0

4.4  Útkall VÞ300.

Útkall á vinnutíma kr./útkall 15.465
Útkall utan vinnutíma kr./útkall 30.927

4.5  Seðilgjald.

Seðilgjald kr./reikn. 207

 

5.    Almennar skýringar.

5.1  Innheimtugjald.

Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu, lagt á við útsendingu innheimtubréfs.

5.3  Lokunargjald.

Gjöld til greiðslu kostnaðar við að loka og opna fyrir afhendingu á heitu vatni.

5.4  Aukaálestrar.

Aukaálestrar skulu að jafnaði fengnir með sjálfsálestri notanda sem komið er til skila gegnum síma, skriflega eða með innslætti á heimasíðu RARIK.

5.5  Útkall.

Útkall vegna bilunar sem reynist vera í veitu (kerfi) notanda skal hann greiða samkvæmt gjaldskránni.

5.6  Greiðslumátagjöld.

Greiðslumáti er samheiti yfir það með hvaða hætti reikningur sem til verður í reikningskerfi er gerður greiðsluhæfur fyrir viðskiptavininn. Dæmi um greiðslumáta: beingreiðsla, boðgreiðsla, bankagreiðsla á greiðsluseðli, greiðsla í heimabanka, rafrænn greiðslumáti o.s.frv.

 

6.    Gildistaka og brottfall eldri gjaldskrár.

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af stjórn RARIK ohf., sbr. 6. gr. laga nr. 25/2006, staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58/1967, með síðari breytingum, til að taka gildi við birtingu í Stjórnartíðindum. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá RARIK ohf. sama efnis nr. 1446/2020.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 28. september 2021.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Benedikt Árnason.

Hreinn Hrafnkelsson.


B deild - Útgáfud.: 30. september 2021