Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1410/2021

Nr. 1410/2021 25. nóvember 2021

REGLUR
um skilgreiningar á og samræmingu viðbótareftirlits með samþjöppun áhættu og viðskiptum innan samstæðu.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um eftirlit með samþjöppun áhættu og viðskiptum innan samstæðu sam­kvæmt lögum nr. 61/2017, um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum.

 

2. gr.

Eftirlit með samþjöppun áhættu og viðskiptum innan samstæðu.

Reglur þessar eru settar til að innleiða reglugerð (ESB) 2015/2303 frá 28. júlí 2015. Skal ákvæðum hennar fylgt við eftirlit með samþjöppun áhættu, sbr. 21. gr. laga nr. 61/2017, og við eftir­lit með viðskiptum innan samsteypu, sbr. 22. gr. sömu laga.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerðar.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2303 frá 28. júlí 2015, um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina skilgreiningarnar á og samræma viðbótar­eftirlitið með samþjöppun áhættu og viðskiptum innan samstæðu, sem tekin var upp í EES-samning­inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2021 frá 5. febrúar 2021 (óbirt). Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 60 frá 16. september 2021, bls. 16-20.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 3. mgr. 32. gr. laga nr. 61/2017, um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, og 37. gr. laga nr. 100/2016, um vátryggingastarfsemi, öðlast þegar gildi.

 

Seðlabanka Íslands, 25. nóvember 2021.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Elmar Ásbjörnsson
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 9. desember 2021