Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 985/2016

Nr. 985/2016 18. nóvember 2016

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 425/2016, um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum, með síðari breytingum.

1. gr.

Við 5. gr. reglnanna bætist ný málsgrein, sem verður 2. mgr., svohljóðandi: 

Seðlabanki Íslands telst ekki eigandi rafrænt skráðra verðbréfa á umsýslureikningi. Umsýslureikningum fylgir ekki atkvæðisréttur á hluthafafundum. 

2. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. reglnanna: 

  1. Á eftir orðunum „Við flutning rafrænt skráðra verðbréfa“ í 1. mgr. kemur: skv. 1. mgr. 5. gr. laga um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum,
  2. Við greinina bætist ný málsgrein, sem verður 4. mgr., svohljóðandi:
       Ef vörsluaðili reiðir sig á upplýsingar frá þriðja aðila, sbr. heimild í 16. gr. laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, er fullnægjandi að vörsluaðilinn veiti Seðlabankanum yfirlýsingu þess efnis sem kemur þá í stað yfirlýsingar skv. 1. mgr. 

3. gr. 

Ákvæði 8. gr. reglnanna fellur brott. 

4. gr. 

Á eftir 13. gr. reglnanna kemur ný grein sem verður 14. gr., svohljóðandi, og breytist númeraröð annarra greina samkvæmt því: 

Framkvæmd vörslu á umsýslureikningum. 

Seðlabanki Íslands tekur við greiðslum fyrir hönd vörsluaðila frá einstökum útgefendum rafrænt skráðra verðbréfa, þ. á m. arðgreiðslum, óski vörsluaðili þess. 

Seðlabanki Íslands heldur rafrænt skráðum verðbréfum á umsýslureikningum aðgreindum frá eignum sínum. Hið sama á við um greiðslur í tengslum við slík verðbréf skv. 1. mgr. 

5. gr. 

Samþykki ráðherra. 

Reglur þessar hafa verið samþykktar af fjármála- og efnahagsráðherra og er samþykkið birt sem fylgiskjal með reglunum. 

6. gr. 

Gildistaka o.fl. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 25. gr. laga um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum, nr. 37/2016, taka þegar gildi. 

Reykjavík, 18. nóvember 2016. 

Seðlabanki Íslands,

  Arnór Sighvatsson Guðmundur Sigbergsson,
  aðstoðarseðlabankastjóri. starfandi frkvstj. gjaldeyriseftirlits.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 18. nóvember 2016