Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 162/2023

Nr. 162/2023 6. febrúar 2023

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 52. gr. reglnanna:

  1. Í stað orðanna „10. maí“ í 2. málsl. 1. mgr. koma orðin: 12. maí.
  2. Orðin „og 1. desember“ í 3. málsl. 2. mgr. falla brott.
  3. Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þrátt fyrir ákvæði hér að framan um jólaleyfi er heimilt að hafa sjúkrapróf og endurtökupróf á tímabilinu 19. til 22. desember og 3. janúar.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 56. gr. reglnanna:

  1. 1. málsl. 3. mgr. orðast svo: Almenn próf eru haldin í allt að tólf daga á tímabilinu 23. nóvember til 13. desember og á tímabilinu 15. apríl til 12. maí eftir nánari ákvörðun deilda í samráði við prófstjóra.
  2. 3. málsl. 3. mgr. orðast svo: Sjúkrapróf og endurtökupróf eru haldin í allt að sjö daga í kjölfar almennra próftímabila í desember og maí samkvæmt nánari ákvörðun prófstjóra.
  3. 4. málsl. 3. mgr. orðast svo: Í undantekningartilvikum er deildum heimilt, með samþykki próf­stjóra og samþykki stjórnar viðkomandi fræðasviðs, að ákveða að sjúkra- og endurtöku­próf einstakra námskeiða á haustmisseri fari ekki fram í kjölfar almenns próftímabils haust­misseris heldur í kjölfar almenns próftímabils á vormisseri. Ákvörðun um það liggi fyrir við upphaf kennslu á haustmisseri.
  4. 1. málsl. 5. mgr. orðast svo: Auglýsa skal próftöflu almennra prófa með tveggja mánaða fyrir­vara.
  5. Á eftir orðinu „sjúkrapróf“ í 2. málsl. 5. mgr. koma orðin: og endurtökupróf.

 

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 57. gr. reglnanna:

  1. 1. málsl. 2. mgr. orðast svo: Deildum er heimilt, að höfðu samráði við prófstjóra og með sam­­þykki stjórnar viðkomandi fræðasviðs, að halda sjúkrapróf og endurtökupróf vegna desember­prófa í allt að sjö daga í kjölfar almennra prófa í desember ár hvert.
  2. 3. málsl. 2. mgr. orðast svo: Jafnframt er heimilt að halda sjúkrapróf og endurtökupróf vegna vormisseris í allt að sjö daga í maí og byrjun júní, samkvæmt nánari ákvörðun próf­stjóra.

 

4. gr.

Í stað orðanna „menntastefnur og námskrárfræði“ í 121. gr. reglnanna koma orðin: mennta­stefnur og matsfræði.

 

5. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar í samræmi við lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast gildi frá og með 1. júlí 2023.

 

Háskóla Íslands, 6. febrúar 2023.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 20. febrúar 2023