Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 470/2020

Nr. 470/2020 22. maí 2020

AUGLÝSING
um takmörkun á samkomum vegna farsóttar.

1. gr.

Ákvörðun og markmið.

Með vísan til 2. mgr. 12. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997 hefur heilbrigðisráðherra ákveðið, að feng­inni tillögu sóttvarnalæknis og í samráði við ríkisstjórnina, að setja á tímabundna takmörkun á sam­komum eftir því sem hér greinir.

Markmið takmörkunarinnar er að hægja eins og unnt er á útbreiðslu COVID-19 sjúkdómsins.

 

2. gr.

Gildissvið.

Takmörkun á samkomum tekur gildi 25. maí 2020 kl. 00.00 og gildir til 21. júní 2020 kl. 23.59.

Stjórnvöld endurmeta þörf á takmörkuninni eftir því sem efni standa til, þ.e. hvort unnt sé að aflétta henni fyrr eða hvort þörf sé á að framlengja gildistíma hennar.

Takmörkun á samkomum tekur til landsins alls.

 

3. gr.

Fjöldatakmörkun.

Í takmörkun á samkomum felst að fjöldasamkomur eru óheimilar á gildistíma þessarar aug­lýsingar. Með fjöldasamkomum er átt við þegar fleiri en 200 einstaklingar koma saman, hvort sem er í opinberum rýmum eða einkarýmum. Er þá m.a. vísað til:

 1. Ráðstefna, málþinga, útifunda o.þ.h.
 2. Kennslu, fyrirlestra og prófahalds, sbr. þó 1. mgr. 8. gr.
 3. Skemmtana, svo sem tónleika, leiksýninga, bíósýninga, íþróttaviðburða og einka­samkvæma.
 4. Kirkjuathafna hvers konar, svo sem vegna útfara, giftinga og ferminga, og annarra trúar­samkoma.
 5. Annarra sambærilegra viðburða með fleiri en 200 einstaklingum.

Enn fremur skal tryggt á öllum vinnustöðum og í allri starfsemi að ekki séu á sama tíma fleiri en 200 einstaklingar inni í sama rými, svo sem á veitingastöðum, kaffihúsum, í mötuneytum og versl­unum öðrum en matvöruverslunum og lyfjabúðum. Þessar takmarkanir eiga einnig við um almenn­ings­samgöngur og aðra sambærilega starfsemi.

 

4. gr.

Nálægðartakmörkun.

Allir einstaklingar eru hvattir til að viðhalda tveggja metra fjarlægð í samskiptum við aðra eftir því sem aðstæður leyfa.

Í rýmum sem gert er ráð fyrir að almenningur eigi aðgang að, hvort sem er án skilyrða eða að upp­fylltum skilyrðum, svo sem með greiðslu aðgangsgjalds eða vegna vinnusambands, skal leitast við að bjóða einstaklingum að halda 2 metra fjarlægð frá öðrum eins og kostur er. Þar sem veitt er lög­bundin þjónusta eða almenningur á ekki kost á öðru en að mæta skal vera unnt að tryggja þeim sem það kjósa að halda tveggja metra fjarlægð frá öðrum. Undir rými í þessum skilningi falla m.a.:

 1. Verslanir.
 2. Veitingastaðir.
 3. Sund- og baðstaðir.
 4. Líkamsræktarstöðvar.
 5. Íþróttamannvirki.
 6. Heilbrigðisstofnanir.
 7. Móttaka stofnana og fyrirtækja.
 8. Vinnustaðir sem eðli starfseminnar vegna krefjast ekki mikillar nálægðar.
 9. Almenningssamgöngur.
 10. Leikhús, bíósalir, tónleikasalir o.þ.h.
 11. Húsnæði skóla og annarra mennta- og menningarstofnana.

Í 2. mgr. felst m.a. að verslanir gæti að því að í biðröðum sé unnt að halda umræddri fjarlægð, að vinnurými séu skipulögð þannig að unnt að sé að halda umræddri fjarlægð, að veitingastaðir og sambærileg starfsemi geri ráð fyrir að unnt sé að bjóða nokkrum viðskiptavinum að sitja í umræddri fjarlægð frá öðrum og að leikhús og bíósalir bjóði upp á a.m.k. nokkur sæti sem eru í umræddri fjar­lægð.

Ákvæði 2. og 3. mgr. eiga ekki við um starfsemi þar sem eðli málsins samkvæmt er krafist snert­ingar eða meiri nálægðar en 2 metra, svo sem við veitingu heilbrigðisþjónustu, starfsemi hár­greiðslu­stofa og sambærilegrar starfsemi og íþróttaiðkunar.

 

5. gr.

Takmarkanir á starfsemi vegna sérstakrar smithættu.

Veitingastaðir þar sem heimilaðar eru áfengisveitingar og spilasalir skulu ekki hafa opið lengur en til kl. 23.00 alla daga vikunnar.

Sund- og baðstöðum sem og líkamsræktarstöðvum er heimilt að hafa opið. Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. um fjöldatakmörkun má gestafjöldi á sund- og baðstöðum sem og líkamsræktarstöðvum aldrei vera meiri en helmingur af leyfilegum hámarksfjölda gesta samkvæmt starfsleyfi. Sé hámarksfjöldi gesta ekki skráður í starfsleyfi skal miða gestafjölda við helming þess fjölda sem fataskiptirými gerir ráð fyrir. Börn fædd árið 2015 og síðar eru ekki talin með í gestafjölda. Sóttvarnalæknir gefur út nánari leiðbeiningar um sund- og baðstaði vegna COVID-19 og fyrir líkamsræktarstöðvar. Ákvæði þetta tekur einnig til baðstaða í náttúrunni eftir því sem við á.

 

6. gr.

Þrif og sótthreinsun almenningsrýma.

Í öllum verslunum, opinberum byggingum og á öðrum stöðum innandyra þar sem umgangur fólks er nokkur skal þrífa eins oft og unnt er, sérstaklega algenga snertifleti.

Við alla innganga skal tryggja aðgang að sótthreinsandi vökva fyrir hendur og eins víða um rými og talin er þörf á, m.a. við afgreiðslukassa í verslunum.

 

7. gr.

Takmörkun gildissviðs.

Ákvæði 3. og 4. gr. auglýsingar þessarar taka ekki til nemenda í starfsemi leik- og grunnskóla þannig að þar sé hægt að halda óskertri vistun og kennslu. Sama á við um starfsemi dagforeldra, frístundaheimila, félagsmiðstöðva og aðra lögbundna þjónustu á leik- og grunnskólastigi. Í því felst að ekki eru takmarkanir á því hversu margir nemendur geti verið saman komnir eða nálægð þeirra í framangreindri starfsemi, þ.m.t. í frímínútum og mötuneyti. Öðrum en nemendum ber í framan­greindri starfsemi að fara eftir ákvæðum auglýsingarinnar eins og unnt er.

Með sama hætti og í 1. mgr. taka ákvæði 3. og 4. gr. auglýsingarinnar ekki til íþrótta- og æsku­lýðsstarfs barna á leik- og grunnskólaaldri. Um fjölda og nálægð annarra en barna á umræddum aldri fer eftir almennum reglum auglýsingarinnar.

Auglýsingin tekur hvorki til alþjóðaflugvalla og -hafna né til loftfara og skipa.

 

8. gr.

Undanþágur.

Ráðherra getur veitt undanþágu frá takmörkun á samkomum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins eða til verndar lífi eða heilsu manna eða dýra.

Sóttvarnalæknir getur veitt undanþágu frá sóttkví vegna samfélagslega ómissandi innviða sem mega ekki stöðvast vegna lífsbjargandi starfsemi, svo sem raforku, fjarskipta, samgangna, heil­brigðis­starfsemi, löggæslu, sjúkraflutninga og slökkviliða.

Allar undanþágur sem veittar hafa verið vegna takmarkana á samkomum og sóttkví halda gildi sínu.

 

9. gr.

Gildistaka.

Auglýsing þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997, tekur gildi eftir því sem mælt er fyrir um í 2. gr. Frá sama tíma fellur úr gildi auglýsing nr. 360/2020, um takmörkun á samkomum vegna farsóttar, með síðari breytingum.

 

Heilbrigðisráðuneytinu, 22. maí 2020.

 

Svandís Svavarsdóttir.

Ásthildur Knútsdóttir.


B deild - Útgáfud.: 22. maí 2020