Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1241/2019

Nr. 1241/2019 17. desember 2019

GJALDSKRÁ
Þjóðskrár Íslands.

I. KAFLI

1. gr.

Öll afhending, miðlun og notkun upplýsinga úr skrám Þjóðskrár Íslands er leyfisskyld og háð sam­þykki stofnunarinnar.

II. KAFLI

Gjald fyrir afnot matsfjárhæða og matskerfa og skráningu nýrra fasteigna.

2. gr.

Gjald fyrir afnot af fasteignamati og kerfi til álagningar fasteignaskatta.

Sveitarfélög skulu greiða gjald fyrir afnot af fasteignamati og kerfi til álagningar fasteignaskatta og fasteignagjalda. Skal gjaldið nema 0,0060% af heildarfasteignamati í viðkomandi sveitarfélagi 31. desember ár hvert. Gjaldið skal innheimt árlega í janúarmánuði.

3. gr.

Gjald fyrir afnot af brunabótamati og kerfi því viðkomandi.

Vátryggingafélög skulu greiða gjald fyrir afnot af brunabótamati og kerfi því viðkomandi. Skal gjaldið nema 0,00021% af brunabótamati allra húseigna sem eru tryggðar hjá viðkomandi vátrygg­ingafélagi í lok hvers mánaðar. Gjaldið skal innheimt mánaðarlega.

4. gr.

Gjald fyrir stofnun fasteignar.

Gjald fyrir stofnun nýrrar fasteignar í fasteignaskrá kr. 34.000

III. KAFLI

Gjald fyrir upplýsingar úr fasteignaskrá og þinglýsingahluta.

5. gr.

Samsetning gjalds.

Auk gjalds fyrir aðgang að upplýsingum skv. ákvæðinu í 6. gr. skal greiða einingaverð, sbr. 7., 8. og 9. gr.

6. gr.

Aðgangur að upplýsingum úr fasteignaskrá.

Gjald fyrir aðgang að upplýsingum úr fasteignaskrá er sem hér segir:

Mánaðarlegt þjónustugjald vefþjónustu og vefuppflettingar kr. 4.000
Stofngjald vefþjónustu kr. 66.500
Stofngjald gagnaveitu kr. 224.300
Gjald fyrir breytingar rafrænna skilríkja kr. 6.700

7. gr.

Einingaverð úr fasteignaskrá.

Greiða skal einingaverð fyrir upplýsingar úr hverju svæði í fasteignaskrá. Svæðin eru:

  1. mannvirkja- og lóðasvæði,
  2. matssvæði,
  3. eigendasvæði.

Einingaverð er miðað við fjölda fasteigna sem óskað er upplýsinga um og tekur mið af fjölda svæða fyrir hverja fasteign. Miðað er við notkun á einu almanaksári og reiknast afsláttur þegar til­teknum fjölda fasteigna er náð.

Fjöldi fasteigna: Eitt svæði Tvö svæði Þrjú svæði
1 - 70.000 kr. 23 kr. 46 kr. 69
70.001 - 140.000 kr. 20 kr. 40 kr. 60
Fleiri en 140.000 kr. 17 kr. 34 kr. 51

Önnur einingaverð fyrir upplýsingar úr fasteignaskrá eru sem hér segir:

Yfirlitsmynd (yfirlit heitis) kr. 69
Eigendasaga fasteignar kr. 69
Breytingasaga fasteignar kr. 69

8. gr.

Einingaverð úr þinglýsingarhluta.

a) Veðbandayfirlit:
  Gjald fyrir rafrænar fyrirspurnir úr þinglýsingarhluta er samkvæmt 24. gr. laga nr. 6/2001.
b) Rafræn veðbandavöktun:
  Mánaðargjald fyrir rafræna vöktun á breytingum á veðbandayfirliti eignar er miðað við fjölda eigna í vöktun á hverju almanaksári:
Fjöldi eigna í vöktun Verð fyrir hverja eign
1 - 100 kr.  71
101 - 1.000 kr.  47
1.001 - 10.000 kr.  39
10.001 - 20.000 kr.  31
Fleiri en 20.000 kr.  23
c) Rafræn endurrit skjala:
Skjalalisti (listi yfir rafræn endurrit skjala í þinglýsingarhluta): kr. 69
Gjald fyrir rafrænt endurrit skjals í þinglýsingarhluta: kr. 284
   

9. gr.

Einingaverð úr verðskráningargrunnum.

Gjald fyrir upplýsingar um hverja fasteign úr verðskráningargrunnum Þjóðskrár Íslands:

Einingaverð úr kaupskrá kr. 113
Einingaverð úr leiguskrá kr. 113

10. gr.

Grunnupplýsingar úr staðfanga- og landeignahluta fasteignaskrár.

Grunnupplýsingar úr staðfangahluta fasteignaskrár eru án endurgjalds, en til grunnupplýsinga teljast hnitpunktar, heiti og auðkennisnúmer. Grunnupplýsingar úr landeignahluta fasteignaskrár eru án endurgjalds, en til grunnupplýsinga teljast landeignanúmer, skráð stærð, ef hún er til staðar, og hnitsett eignarmörk landeigna, ef þau eru til staðar.

IV. KAFLI

Gjald fyrir upplýsingar úr þjóðskrá.

11. gr.

Samsetning gjalds.

Auk gjalds fyrir aðgang að upplýsingum skv. 12. gr. skal greiða einingaverð og árgjald eftir því sem við á sbr. 13. og 15. gr.

12. gr.

Aðgangur að upplýsingum úr þjóðskrá.

Greiða skal árgjald fyrir afhendingu upplýsinga úr þjóðskrá:

    Gjald fyrir starfsstöð, kr. Gjald fyrir
útibú, kr.
I. Grunnskrá þjóðskrár:    
    Grunnskrá 113.100   28.900 
    Grunnskrá með viðbótarupplýsingum A 136.000   28.900 
    Grunnskrá með viðbótarupplýsingum B 226.500   28.900 
II. Aðrar skrár þjóðskrár:  
    Horfinnaskrá 1 28.900 25.900 
    Horfinnaskrá 2 43.100 25.900 
    Horfinnaskrá 3 107.500   25.900 
    Utangarðsskrá 1 14.500  7.400
    Utangarðsskrá 2 24.400  7.400
         

Grunngjald er greitt fyrir aðalstarfsstöð og auk þess útibúsgjald fyrir hverja starfsstöð sé notandi með fleiri starfsstöðvar. Aðili sem er með rekstur innan skilgreindrar starfsstöðvar á annarri kenni­tölu en þeirrar starfsstöðvar skal greiða útibúsgjald.

13. gr.

Aðgangur að upplýsingum úr þjóðskrá í vefþjónustu eða uppflettikerfum.

Gjald fyrir aðgang að upplýsingum úr þjóðskrá í lokuðu uppflettikerfi, vefþjónustu, vefgátt, eða sambærilegu viðmóti er sem hér segir:

Einingaverð er samkvæmt 15. gr.

Mánaðarlegt þjónustugjald kr. 4.000
Stofngjald vefþjónustu kr. 66.500

14. gr.

Úrtök og vinnslur úr þjóðskrá.

Vinnsla úrtaks úr þjóðskrá er háð leyfi Þjóðskrár Íslands. Gjald fyrir rafræn afnot af nafnaskrá þjóðskrár til vinnslu úrtaksgagna og til póstdreifingar er sem hér segir:

Einingaverð er samkvæmt 15. gr.

Upphafsgjald (innifalið allt að 500 nöfn) kr. 10.400
Stofngjald vefþjónustu kr. 66.500

Afsláttur er veittur eftir stærð úrtaks og reiknast þegar tiltekinni stærð úrtaks er náð, sbr. eftir­farandi töflu, en ekki er greitt einingaverð fyrir fleiri en 100.000 einstaklinga.

  Upphafsgjald,
kr.
Grunnskrá,
kr.
Viðbót A,
kr.
Upphafsgjald (innifalið allt að 500 nöfn) 10.700    
Einingaverð 501 - 10.000   9,3 14,0  
Einingaverð 10.001 - 30.000   5,3 7,7
Einingaverð 30.001 - 50.000   4,3 6,3
Einingaverð 50.001 - 100.000   3,3 4,9

15. gr.

Einingaverð fyrir upplýsingar.

Einingaverð fyrir upplýsingar úr þjóðskrá er sem hér segir:

Einingaverð fyrir upplýsingar úr grunnskrá kr. 10
Einingaverð fyrir upplýsingar úr grunnskrá ásamt viðbótarupplýsingum A kr. 14
Einingaverð fyrir upplýsingar úr grunnskrá ásamt viðbótarupplýsingum B kr. 18
Einingaverð fyrir upplýsingar úr horfinnaskrá kr. 14
Einingaverð fyrir upplýsingar úr utangarðsskrá kr. 14

V. KAFLI

Ýmis ákvæði.

16. gr.

Sérvinnslur.

Gjald fyrir sérvinnslur úr skrám Þjóðskrár Íslands er sem hér segir:

Einingaverð upplýsinga úr fasteignaskrá samkvæmt III. kafla.

Einingaverð upplýsinga úr þjóðskrá samkvæmt IV. kafla.

Einingaverð fyrir staðfestingu á upplýsingum    
úr þinglýsingarhluta um tiltekna eign kr. 91
Límmiðagjald/línugjald pr. stk./línu á sérvinnslum á pdf-formi kr. 10
Byrjunargjald sérvinnslu (innifalið 2 klst. vinna sérfræðings) kr. 40.000

Vinna umfram 2 klst. er greidd samkvæmt 17. gr.

Sé óskað eftir endurteknum sérvinnslum skal gera um það skriflegan samning við stofnunina þar sem fjöldi afhendinga á 12 mánaða tímabili er ákveðinn. Afsláttur er veittur eftir fjölda afhend­inga á tímabilinu sem hér segir en greitt er fyrir hverja afhendingu.

Fjöldi afhendinga á almanaksári Afsláttur af reiknuðu gjaldi afhendingar
1 afhending á ári 100% gjald fyrir 1. afhendingu
2-4 afhendingar á ári 25% afsláttur af gjaldi fyrir 2.-4. afhendingu
Fleiri en 5 afhendingar 50% afsláttur af gjaldi fyrir afhendingar umfram 5

17. gr.

Tímavinna.

Tímagjald almenns starfsmanns pr. klst. kr. 9.400
Tímagjald sérfræðingur pr. klst. kr. 13.700

Fyrir útkall eftir almennan opnunartíma er innheimt að lágmarki 4 tímar á taxta almenns starfs­manns.

18. gr.

Vottorð, uppfletting og ljósrit.

Gjald fyrir vottorð, uppflettingu í skrám, ljósrit o.fl. er sem hér segir:

Vottorð sem krefjast sérvinnslu:

Tímagjald samkvæmt 16. og 17. gr.

Einföld vottorð úr þjóðskrá kr. 1.300
Ítarleg vottorð úr þjóðskrá kr. 2.700
Stök uppfletting í þjóðskrá kr. 700
Vottorð úr fasteignaskrá kr. 700
Afhending lista úr fasteignaskrá kr. 700
Ljósrit pr. bls. kr. 20
Staðfest ljósrit úr skrám kr. 700
  Einingaverð 1 - 99 kr. 245
  Einingaverð 100 - 499 kr.  210
  Einingaverð 500 - 999 kr. 175
  Einingaverð > 1.000 kr.  125
Einingaverð fyrir staka uppflettingu forsjárupplýsinga kr. 20
Einingaverð fyrir staka uppflettingu um vensl einstaklinga kr. 20

Eignastöðuvottorð:

Fyrir hverja kennitölu kr. 3.000
Viðbótargjald fyrir hverja færslu kr. 44

Rafræn afhending vottorða:

A)  Eignastöðuvottorð:    
      Fyrir hverja kennitölu kr. 650
B)  Stimpilgjald skjala vegna fasteigna í byggingu:    
      Vottorð fyrir áætlað fasteignamat fyrir fasteignir í byggingu kr. 690

19. gr.

Skilríki.

Nafnskírteini kr. 4.500

20. gr.

Miðlun upplýsinga úr skrám Þjóðskrár Íslands.

Miðlun upplýsinga úr skrám Þjóðskrár Íslands er óheimil nema fyrir liggi samningur um miðlun. Með miðlun upplýsinga er átt við miðlun til þriðja aðila hvort sem hún fer fram gegn gjaldi (endursala) eða ekki. Auk árgjalds er greitt fyrir upplýsingarnar samkvæmt III., IV. og V. kafla eftir því sem við á.

Árgjald miðlara: kr. 333.800

21. gr.

Vinnsla með persónuupplýsingar úr skrám Þjóðskrár Íslands.

Vinnsla með persónuupplýsingar úr skrám Þjóðskrár Íslands fyrir hönd þriðja aðila er óheimil nema fyrir liggi samningur um slíka vinnslu. Átt er við hvers kyns tölfræðivinnslu, úrtaksvinnslu eða aðra vinnslu fyrir þriðja aðila hvort sem hún fer fram gegn gjaldi (endursala) eða ekki. Auk árgjalds er greitt fyrir upplýsingarnar samkvæmt III., IV. og V. kafla eftir því sem við á.

Árgjald vinnsluaðila kr. 49.000

22. gr.

Undanþágur frá gjaldskrá.

Þjóðskrá Íslands er heimilt að veita eftirtöldum aðilum afslátt eða undanþágur frá gjaldtöku:

a) Námsmönnum sem upplýsingar þurfa vegna verkefna í þágu náms.
b) Opinberum aðilum sem halda skrár á landsvísu og upplýsingar eða vinnsla er hluti af gagnkvæmum upplýsingasamskiptum.
c) Fjölmiðlum ef upplýsingar varða heildarfjölda eða summutölur úr skrám.
d) Skráningaraðilum sem annast skráningu í skrár Þjóðskrár Íslands.
e) Miðlurum Þjóðskrár Íslands 10% afslátt af gjöldum vegna endursölu upplýsinga sem taldar eru upp í 7. gr. og staflið c) og forsjárupplýsingar skv. 18. gr.

23. gr.

Lagaheimild og gildistaka.

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 24. gr. laga, nr. 6/2001, um skráningu og mat fasteigna, með síðari breytingum, 6. mgr. 1. gr. laga, nr. 25/1965, um útgáfu og notkun nafnskírteina, með síðari breyt­ingum, 3. mgr. 19. gr. laga nr. 54/1962, um þjóðskrá og almannaskráningu, með síðari breyt­ingum og 3. mgr. bráðabirgðaákvæðis V við sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 og öðlast gildi við birt­ingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 11/2018 um sama efni.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 17. desember 2019.

Sigurður Ingi Jóhannsson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


B deild - Útgáfud.: 30. desember 2019