Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 355/2017

Nr. 355/2017 7. apríl 2017

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 550/2010 um Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. reglnanna:

 1. Í lok 2. málsl. 1. mgr., á eftir orðinu „alþjóðamála“, bætist við orðið: friðarmála.
 2. 3. málsl. 1. mgr. orðast svo: Innan stofnunarinnar starfa Rannsóknasetur um smáríki, Rann­sókna­setur um norðurslóðir og Höfði, friðarsetur Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands, sbr. 3. gr.
 3. Á eftir 3. málsl. 1. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Forseti félagsvísindasviðs undir­býr samstarfssamninga um stofnunina við aðila utan Háskóla Íslands, sem rektor stað­festir.
 4. 2. mgr. fellur brott.

2. gr.

Í b. lið 1. mgr. 2. gr. reglnanna, á eftir orðinu „atvinnulífs“, bætast við orðin: frjálsra félaga­samtaka.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglnanna:

 1. 1. mgr. orðast svo:
    Rannsóknasetur um smáríki, Rannsóknasetur um norðurslóðir og Höfði, friðarsetur Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands eru faglega sjálfstæðar einingar sem starfa innan Alþjóða­málastofnunar.
 2. b. Í 3. málsl. 2. mgr., á undan orðunum „eftirlit með“, bætast við orðin: umsjón og.

4. gr.

Í stað tölunnar „9“ í 2. mgr. 4. gr. reglnanna kemur: 8.

5. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. reglnanna:

 1. 2. málsl. 1. mgr. orðast svo: Stjórn félagsvísindasviðs tilnefnir þrjá stjórnarmenn og stjórn hugvísindasviðs tvo.
 2. Á eftir 2. málsl. 1. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Forseti félagsvísindasviðs, að höfðu samráði við forseta hugvísindasviðs, skipar tvo stjórnarmenn án tilnefningar, m.a. frá samstarfsaðilum stofnunarinnar sem samningar hafa verið gerðir við, sbr. 1. gr.
 3. Á eftir núverandi 4. málsl. 1. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Stjórnin kýs sér formann úr hópi fulltrúa Háskóla Íslands.

6. gr.

Í stað orðanna „Félagsvísinda- og hugvísindasvið“ í upphafi 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. kemur: Félags­vísinda­svið og hugvísindasvið.

7. gr.

7. gr. reglnanna fellur brott og breytist tölusetning þeirra greina sem á eftir koma samkvæmt því.

8. gr.

4. málsl. 3. mgr. núverandi 9. gr. reglnanna fellur brott.

9. gr.

Í stað orðanna „félagsvísinda- og hugvísindasviðs“ í b. lið 1. mgr. núverandi 11. gr. reglnanna kemur: félagsvísindasviðs og hugvísindasviðs.

10. gr.

Reglur þessar, sem háskólaráð hefur sett að fenginni tillögu stjórna félagsvísindasviðs og hug­vísinda­sviðs og á grundvelli heimildar í 3. mgr. 11. gr. laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla, öðlast þegar gildi.

Háskóla Íslands, 7. apríl 2017.

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 26. apríl 2017