Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 909/2014

Nr. 909/2014 3. október 2014
GJALDSKRÁ
fyrir afgreiðslu umsókna, leyfisveitingar og þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúaembættis Hvalfjarðarsveitar.

1. gr.

Almenn ákvæði.

1.1.

Vegna byggingarleyfis, framkvæmdaleyfis eða vegna annarrar þjónustu sem skipu­lags- og byggingarfulltrúi veitir, skal greiða þau gjöld sem gjaldskrá þessi kveður á um.

1.2.

Tekjum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá þessari skal varið til að standa undir hluta kostnaðar vegna þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa við viðskiptavini sveitar­félagsins.

2. gr.

Skilgreiningar.

2.1.

Afgreiðslugjald: Gjald sem greiðist við móttöku umsóknar um byggingarleyfi, framkvæmdaleyfi, skipulag eða skipulagsbreytingu. Í gjaldinu felst kostnaður sveitar­félagsins við móttöku og yfirferð erindisins.

2.2.

Úttektargjald: Gjald sem greiðist vegna úttektar byggingarfulltrúa á fram­kvæmda­stað.

2.3.

Umsýslu- og auglýsingakostnaður: Kostnaður sem fellur til innan sveitarfélagsins við afgreiðslu umsóknar, birtingu auglýsinga, póstkostnaðar og annarrar umsýslu.

2.4.

Auka yfirferð: Yfirferð breyttra skipulagsgagna þar sem umsókn og móttaka gagna hefur áður átt sér stað.

3. gr.

Byggingarleyfisgjald.

3.1.

Byggingarleyfisgjöld eru fyrir veitta þjónustu og verkefni byggingarfulltrúa, meðal annars við undirbúning og útgáfu byggingarleyfis, stöðuleyfis, útmælingu, eftirlit, yfirferð hönnunargagna og vottorð sem byggingarfulltrúi lætur í té. Gjöld miðast við eina yfirferð aðaluppdrátta.

3.2.

Fyrir byggingarleyfi skal greiða gjöld sem hér segir:

 

Afgreiðslugjald

9.900 kr.

 

Gjald fyrir hvern m² í nýbyggingu eða viðbyggingu

300 kr.

 

Yfirferð aðaluppdrátta

15.200 kr.

 

Úttektargjald

9.900 kr.

 

Áfangaúttekt/stöðuúttekt, skýrsla

39.300 kr.

 

Fokheldisvottorð fyrir frístundahús

6.900 kr.

 

Fokheldisvottorð fyrir íbúðarhúsnæði

13.600 kr.

 

Fokheldisvottorð fyrir önnur hús

27.200 kr.

 

Lokaúttektarvottorð fyrir frístundahús

13.700 kr.

 

Lokaúttektarvottorð fyrir íbúðarhúsnæði

27.500 kr.

 

Lokaúttektarvottorð fyrir önnur hús

55.000 kr.

 

Úttekt vegna meistaraskipta

39.300 kr.

 

Úttekt vegna byggingarstjóraskipta

39.300 kr.

 

Gjald fyrir útkall þegar verk reynist ekki úttektarhæft

9.900 kr.

 

Mæling lóðar

68.500 kr.

 

Mæling fyrir húsi á lóð

59.500 kr.

 

Aukamæling á útsetningu húss

59.500 kr.

 

Stöðuleyfi til hálfs árs, fyrir hverja einingu

20.000 kr.

 

Framlenging á stöðuleyfi til hálfs árs, fyrir hverja einingu

25.000 kr.

 

Umsýsla vegna stofnunar lóðar eða breytingar á lóð

15.200 kr.

 

Húsaleiguúttektir á íbúðarhúsnæði, hvert fastanúmer

39.300 kr.

 

Húsaleiguúttektir á atvinnuhúsnæði, hvert fastanúmer

55.000 kr.

 

Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, 1-5 fastanúmer í húsi

19.900 kr.

 

Viðbót vegna eignaskiptayfirlýsinga, hvert fastanr. umfram 5 í húsi

5.000 kr.

3.3.

Fermetragjald skv. gr. 3.2. reiknast af brúttóflatarmáli skv. lokunarflokki A skv. gr. 4.4. í ÍST50.

3.4.

Stöðuleyfi til hálfs árs er miðað við hverja einingu, þar sem ein eining getur til dæmis verið einn gámur af mörgum í vinnubúðum. Álögð gjöld skv. 51. gr. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 um veitingu stöðuleyfis og skulu greidd áður en leyfi er gefið út.

3.5.

Byggingarleyfisgjald samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða fyrir útgáfu bygg­ingarleyfis.

3.6.

Skipulags- og byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta við útgáfu bygg­ingar­leyfis og leggur á gjöld vegna þeirra við útgáfu byggingarleyfis.

3.7.

Fyrir yfirferð nýrra eða breyttra hönnunargagna eftir útgáfu byggingarleyfis greiðast 9.900 kr. til 98.600 kr. eftir umfangi.

3.8.

Vegna aðkeyptrar vinnu við útgáfu byggingarleyfis verður innheimt sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.

4. gr.

Kostnaður vegna skipulagsvinnu.

4.1.

Að meginreglu skal sá sem óskar eftir nýju deiliskipulagi eða breytingu á gildandi aðal- eða deiliskipulagi greiða þann kostnað sem verkið hefur í för með sér. Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna nýrra uppdrátta, breytinga á upp­dráttum, auglýsinga og kynninga vegna málsins.

4.2.

Skipulagsnefnd getur ákveðið að falla frá gjaldtöku ef skipulagsvinna á vegum sveitarfélagsins er yfirstandandi eða fyrirhuguð á svæðinu eða skipulagsáætlun þarfnast breytinga af öðrum ástæðum, enda hafi það ekki í för með sér viðbótar­kostnað fyrir sveitarfélagið.

4.3.

Ef kostnaður vegna vinnu skipulagsfulltrúa eða aðkeyptrar vinnu er verulega umfram viðmiðunargjald vegna umfangs verksins er heimilt að leggja á til við­bótar tímagjald skipulagsfulltrúa sem er 9.800 kr./klst. eða gjald skv. reikningi.

4.4.

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga:

 

Afgreiðslugjald

    9.900 kr.

 

Auka yfirferð á breytingu aðalskipulagsuppdráttar, sbr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald

    9.800 kr./klst.

 

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

293.600 kr.

 

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

195.800 kr.

4.5.

Kostnaður vegna nýs deiliskipulags:

 

Afgreiðslugjald

    9.900 kr.

 

Auka yfirferð á nýrri deiliskipulagstillögu, sbr. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald

    9.800 kr./klst.

 

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

130.500 kr.

4.6.

Kostnaður vegna verulegra breytinga á deiliskipulagi:

 

Afgreiðslugjald
Auka yfirferð á breytingu deiliskipulagsuppdráttar, sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald

    9.900 kr./klst.

    9.800 kr./klst.

 

Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna verulegra breytinga, sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

130.500 kr.

4.7.

Kostnaður vegna óverulegra breytinga á deiliskipulagi:

 

Afgreiðslugjald

    9.900 kr.

 

Auka yfirferð á óverulegri breytingu deiliskipulagsuppdráttar, sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald

    9.800 kr./klst.

 

Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna óverulegra breytinga, sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

  43.500 kr.

4.8.

Kostnaður vegna grenndarkynningar:

 

Afgreiðslugjald

    9.900 kr.

 

Auka yfirferð á grenndarkynningargögnum, sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald
Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna grenndarkynningar, sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

    9.800 kr.

  43.500 kr.

4.9.

Kostnaður vegna meðmæla Skipulagsstofnunar:

 

Afgreiðslugjald

    9.900 kr.

 

Breyting á fylgigögnum erindis um ósk um meðmæli til Skipulagsstofnunar, sbr. 1. tl. bráðabirgðaákvæðis skipulagslaga nr. 123/2010, viðmiðunargjald

    9.800 kr./klst.

 

Umsýslu- og póstkostnaður vegna óska um meðmæli til Skipulagsstofnunar, sbr. 1. tl. bráðabirgðarákvæðis skipulagslaga nr. 123/2010

  43.500 kr.

4.10.

Afhending landupplýsinga

 

Umsýslukostnaður

    9.800 kr.

5. gr.

Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis.

5.1.

Skipulags- og byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta við útgáfu fram­kvæmda­leyfis og leggur á gjöld vegna þeirra við útgáfu leyfisins.

5.2.

Framkvæmdaleyfisgjald skal ekki vera hærra en sem nemur kostnaði sveitar­félagsins við undirbúning leyfisins og eftirlit sem skylt er að framkvæma.

5.3.

Vegna aðkeyptrar vinnu við framkvæmdaleyfi sem nauðsynleg er vegna útgáfu þess skal innheimta sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.

5.4.

Þegar úrskurður um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 er nauðsynlegur vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þeirrar vinnu hluti af útlögðum kostnaði þess við útgáfu framkvæmdaleyfisins.

5.5.

Fyrir framkvæmdaleyfi skal greiða gjöld sem hér segir:

 

Afgreiðslugjald

    9.900 kr.

 

Framkvæmdaleyfi - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald

    9.800 kr./klst.

 

Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir, krafið skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald

    9.800 kr./klst.

 

Umsýsla og yfirferð gagna

  15.200 kr.

 

Afgreiðslugjald vegna sérhverrar úttektar

    9.900 kr.

 

Áfangaúttekt

  39.300 kr.

6. gr.

Gjalddagi, lögveð.

6.1.

Gjalddagi afgreiðslugjalds er við móttöku umsókna.

6.2.

Gjalddagi þjónustugjalda er við afhendingu gagna eða afgreiðslu erindis.

6.3.

Byggingarleyfisgjöld skv. 3. gr. skal greiða fyrir útgáfu byggingarleyfis.

6.4.

Gjöld skv. 4. gr. falla í gjalddaga þegar sveitarstjórn hefur samþykkt erindi umsækjanda um að láta hefja vinnu við nýtt deiliskipulag, breytingu á gildandi aðal- eða deiliskipulagi eða grenndarkynningu.

6.5.

Framkvæmdaleyfisgjald skv. 5. gr. skal greiða fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis.

6.6.

Gjalddagi annarra leyfisgjalda er við útgáfu leyfis.

6.7.

Afgreiðslugjöld eru ekki endurkræf þótt umsókn sé synjað, leyfi falli úr gildi eða umsókn dregin til baka. Leyfis- og þjónustugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru ekki endurkræf þótt ekki verði af framkvæmd. Þó skulu áætluð þjónustugjöld endurgreidd verði ekki af framkvæmdum á gildistíma byggingarleyfis.

6.8.

Heimilt er að gera skriflegan samning um greiðslur.

6.9.

Gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð og gjaldfallin gjöld má innheimta með fjárnámi.

7. gr.

Verðlagsbreytingar.

7.1.

Gjöld skv. gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu með grunnvísitölu 120,5 stig í október 2014. Gjöldin taka mánaðarlega breytingum í samræmi við breyt­ingar á vísitölunni. Skipulags- og byggingarfulltrúi skal í upphafi hvers mán­aðar leggja fram endurskoðaðar fjárhæðir skv. gjaldskrá þessari, í samræmi við aug­lýs­ingar Hagstofu Íslands um hver byggingarvísitala er hverju sinni. Endur­skoð­aðar fjárhæðir gjalda skulu námundaðar í næsta heila hundrað, nema fer­metra­verð í 3.2 sem skal námundað í næsta heilan tug.

8. gr.

Gildistaka o.fl.

8.1.

Gjaldskrá þessi, sem er samþykkt af sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010 og skipulagslög nr. 123/2010, tekur gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.

8.2.

Með samþykkt gjaldskrár þessarar fellur úr gildi gjaldskrá nr. 971/2013.

Hvalfjarðarsveit, 3. október 2014.

Skúli Þórðarson sveitarstjóri.

B deild - Útgáfud.: 17. október 2014