Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1597/2021

Nr. 1597/2021 9. desember 2021

GJALDSKRÁ
fráveitu Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

1. gr.

Almennt.

Sveitarfélagið Hornafjörður innheimtir stofngjald fráveitu, fráveitugjald og gjald fyrir hreinsun rotþróa í sveitarfélaginu skv. gjaldskrá þessari, sbr. III. kafla samþykktar um fráveitu í Sveitar­félag­inu Hornafirði nr. 669/2016.

 

2. gr.

Tengigjald fráveitu.

Eiganda eða rétthafa fasteignar sem tengst getur fráveitu Sveitarfélagsins Hornafjarðar ber að greiða gjald fyrir tengingu við fráveitukerfi sveitarfélagsins. Gjaldið skal innheimt við útgáfu bygg­ingarleyfis og skal vera eftirfarandi:

2.1. Fyrir hverja tengingu allt að 150 mm 90.000 kr.
2.2. Fyrir hverja tengingu yfir 150 mm 190.000 kr.

Innifalið í stofngjaldi er tengistútur sem nær inn fyrir lóðarmörk.

Tengigjald fráveitu tekur breytingum í samræmi við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar sem er 159,3 stig í desember 2021.

 

3. gr.

Fráveitugjald.

Fráveitugjald skal greitt af öllum húseignum sem tengjast fráveitukerfi sveitarfélagsins eða geta tengst því enda sé tenging fyrir hendi við mörk fasteignar.

Álagningarstofn fyrir fráveitugjald skal vera 0,335% af fasteignamati fasteignar í heild, sbr. 15. gr. laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009.

Fráveitugjald er innheimt með fasteignagjöldum.

 

4. gr.

Rotþróargjald.

Fyrir hvert íbúðar-, sumar- eða frístundahús innan marka sveitarfélagsins með eigin fráveitu, eða fráveitu sem ekki er tengd holræsakerfi í eigu sveitarfélagsins, skal greiða árlegt rotþróargjald, sbr. 5. mgr. 9. gr. samþykktar um fráveitu í Sveitarfélaginu Hornafirði nr. 669/2016.

Ársgjald fyrir tæmingu rotþróa tekur mið af raunkostnaði við tæmingu sem á sér stað þriðja hvert ár.

Stærð rotþróa Eining Ársgjald Raunkostnaður tæmingar
0 – 4.000 l Pr. rotþró 13.000 kr. 39.000 kr.
4.001 – 6.000 l Pr. rotþró 15.000 kr. 45.000 kr.
+6.000 l Pr. rúmmetra   6.400 kr.   6.400 kr.

Förgunargjald er samkvæmt gjaldskrá fyrir söfnunarstöð sorps á Höfn í Sveitarfélaginu Horna­firði.

Rotþróargjald miðast við að hreinsibíll þurfi ekki að nota lengri barka en 50 metra. Þurfi að nota lengri barka, allt að 100 metra, bætast við 11.200 kr.

Sé ekki unnt að tæma rotþró í reglubundinni yfirferð og því þurfi að fara aukaferð, skal hús­eigandi greiða endurkomugjald til viðbótar við önnur rotþróargjöld. Endurkomugjald er 50% álag á raun­gjald fyrir tæmingu miðað við stærð rotþróar.

Ef fleiri en eitt íbúðar-, sumar- eða frístundahús er tengt rotþró skal rotþróargjaldi deilt með jöfnum hætti á fasteignir, nema ef sýnt er fram á aðra eignar- eða notkunarskiptingu á þrónni.

 

5. gr.

Endurskoðun gjaldskrár.

Gjaldskrá þessa skal umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Hornafjarðar taka til endur­skoðunar við gerð fjárhagsáætlunar ár hvert.

 

6. gr.

Lögveðsréttur.

Fráveitugjaldi og tengigjaldi ásamt innheimtukostnaði og vöxtum fylgir lögveðsréttur í fast­eign­inni í tvö ár frá gjalddaga sbr. 3. mgr. 16. gr. laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009.

 

7. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 15. gr. laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009, með síðari breytingum, og 9. gr. reglugerðar um fráveitur sveitarfélaga nr. 982/2010 og öðlast gildi við birtingu.

Frá sama tíma falla úr gildi gjaldskrá fyrir hreinsun á rotþróm í Sveitarfélaginu Hornafirði frá 2008 og gjaldskrá embættis byggingar- og skipulagsfulltrúa Sveitarfélagsins Hornafjarðar nr. 291/2014 er varðar fráveitu.

 

Samþykkt í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar, 9. desember 2021.

 

Matthildur Ásmundardóttir bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 28. desember 2021