Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 938/2016

Nr. 938/2016 27. október 2016

GJALDSKRÁ
fyrir hundahald í Garðabæ, Hafnarfirði og Kópavogi.

1. gr.

Af hundum í Garðabæ, Hafnarfjarðarkaupstað og Kópavogsbæ skal Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, sem ætlað er að standi undir kostnaði við framkvæmd heilbrigðissamþykktar um hundahald, sbr. 15. gr. samþykktar nr. 154/2000 um hundahald í ofangreindum sveitarfélögum.

2. gr.

Við umsókn um skráningu hunds skal innheimta gjald sem hér segir:

  Skráningargjald kr. 14.500
  Skráningargjald eftir útrunnin frest kr. 18.000

Auk þess skal innheimta eftirlitsgjald í réttu hlutfalli við þá mánuði sem eftir eru af árinu.

  Bráðabirgðaskráning kr. 7.250

Auk þess skal innheimta eftirlitsgjald í réttu hlutfalli við þá mánuði sem bráðabirgðaskráning gildir.

3. gr.

Af skráðum hundum skal innheimta árlegt eftirlitsgjald sem hér segir:

  Einn hundur kr. 12.800

4. gr.

Við afhendingu handsamaðs hunds ber að innheimta gjald sem hér segir:

  Afhending kr. 26.000
  Fyrsta afhending skráðs hunds ef eftirlitsgjald og    
  vottorð er í skilum við handsömun kr. 13.000

Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi hunds. Óskráða hunda má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu.

5. gr.

Gjalddagi samkvæmt 3. gr. er 1. febrúar og eindagi 1. mars. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga auk áfallins innheimtukostnaðar. Um innheimtu gjalda fer sam­kvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum. Gjöld skv. gjaldskránni má innheimta með fjárnámi.

Við afskráningu hunds ber að endurgreiða árlega eftirlitsgjaldið í réttu hlutfalli við þá mánuði sem eftir eru af árinu þegar gengið hefur verið frá afskráningu.

6. gr.

Hafi leyfishafi lokið námskeiði í hundauppeldi viðurkenndu af Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, er heilbrigðisnefnd heimilt, að fenginni umsókn, að lækka gjöld skv. 3. gr. gjald­skrár þessarar um allt að helming, frá þeim tíma sem fullnægjandi gögn voru lögð fram, enda mæli ekki önnur atriði á móti því sbr. samþykkt um hundahald nr. 154/2000. Skilyrt er að gjöld sam­kvæmt gjaldskrá þessari séu ekki í vanskilum.

7. gr.

Heilbrigðisnefnd er heimilt að fella niður eða lækka gjöld skv. 3. gr. gjaldskrár þessarar af leið­sögu­hundum blindra, leitar- eða björgunarhundum. Ber að sækja um slíka lækkun eða niður­fellingu gjalda sérstaklega til heilbrigðisnefndar.

8. gr.

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Garðabæjar 20. október 2016, bæjarstjórn Hafnarfjarðar­kaupstaðar 26. október 2016 og bæjarstjórn Kópavogsbæjar 25. október 2016, stað­festist hér með með vísun til ákvæða 12. gr. og 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og meng­unar­varnir, til þess að öðlast þegar gildi. Um leið fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1215/2011 fyrir hunda­hald á Álftanesi, í Garðabæ, Hafnarfirði og Kópavogi, með síðari breytingum.

Garðabæ, 27. október 2016.

F.h. heilbrigðisnefndar,

Guðmundur H. Einarsson framkvæmdastjóri.


B deild - Útgáfud.: 10. nóvember 2016