Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1704/2022

Nr. 1704/2022 8. desember 2022

GJALDSKRÁ
skipulags- og byggingarmála í Mosfellsbæ vegna leyfisveitinga, umsýslu og þjónustu.

1. gr.

Fyrir útgáfu leyfa, úttektir, vottorð, skjalagerð, yfirlestur gagna, auglýsingar, kynningar og aðra umsýslu og þjónustu sem Mosfellsbær veitir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfisskyldra fram­kvæmda, deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, innheimtir Mosfellsbær í umboði bæjar­stjórnar gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

 

2. gr.

Fyrir neðangreindar úttektir og með tilvísun til 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 skal innheimta gjöld sem hér segir:

    kr.   
A) Úttekt vegna byggingarstjóraskipta, sbr. 30. gr. 25.000
B) Áfangaúttekt, sbr. 34. gr. 13.400
C) Lokaúttekt, sbr. 36. gr.  
  C1) 5 íbúðir eða færri og atvinnuhús undir 2.000 m² 25.000
  C2) 6-19 íbúðir og atvinnuhús 2.000 – 10.000 m² 37.400
  C3) Fleiri en 20 íbúðir og atvinnuhús stærra en 10.000 m² 49.900
D) Stöðuúttekt, öryggisúttekt, sbr. 35. gr. 25.000
E) Byggingarleyfi/byggingarheimild, sbr. 13. gr., afgreiðslugjald 14.100
F) Byggingarleyfi/byggingarheimild, sbr. 13. gr., gjald/m³ í húsi 136
G) Stöðuleyfi fyrir gáma og aðra lausamuni skv. gr. 2.6.1. byggingarreglugerðar nr. 112/2012 til eins árs 63.200
H) Tilkynningarskyldar framkvæmdir, yfirferð og afgreiðslugjald 25.000

 

3. gr.

Byggingarfulltrúi áætlar fjölda stöðuúttekta skv. D-lið 2. gr. áður en byggingarleyfi er gefið út.

 

4. gr.

Fyrir yfirferð aðal-, sér- og byggingaruppdrátta auk greinargerða skal innheimta gjöld sem hér segir, sbr. 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010:

    kr.   
A) Vegna einbýlishúsa:  
  A1) aðaluppdrættir 73.700
  A2) séruppdrættir 73.700
B) Vegna par- og raðhúsa, pr. íbúð:  
  B1) aðaluppdrættir 42.700
  B2) séruppdrættir 42.700
C) Vegna fjölbýlishúsa:  
  C1) aðaluppdrættir fyrir fyrstu 5 íbúðirnar, pr. íbúð 19.800
  C2) séruppdrættir fyrir fyrstu 5 íbúðirnar, pr. íbúð 19.800
  C3) aðaluppdrættir fyrir 6. – 19. íbúð, pr. íbúð 8.600
  C4) séruppdrættir fyrir 6. – 19. íbúð, pr. íbúð 8.600
  C5) aðaluppdrættir fyrir 20 íbúðir og fleiri, pr. íbúð 5.000
  C6) séruppdrættir fyrir 20 íbúðir og fleiri, pr. íbúð 5.000
D) Vegna annars húsnæðis eftir stærð, þ.m.t. atvinnu- og gripahús:  
  D1) aðaluppdrættir fyrir húsnæði allt að 2.000 m² brúttó 136.500
  D2) séruppdrættir fyrir húsnæði allt að 2.000 m² brúttó 136.500
  D3) aðaluppdrættir fyrir húsnæði milli 2.000 – 10.000 m² brúttó 149.500
  D4) séruppdrættir fyrir húsnæði milli 2.000 – 10.000 m² brúttó 149.500
  D5) aðaluppdrættir fyrir húsnæði stærra en 10.000 m² brúttó 188.600
  D6) séruppdrættir fyrir húsnæði stærra en 10.000 m² brúttó 188.600
E) Minni byggingar, s.s. viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa. o.fl., aðal-/séruppdrættir 32.500
F) Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis, aðal-/séruppdrættir 51.100
G) Breyting á innra skipulagi íbúðarhúsnæðis, útlitsbreyting, svalaskýli, lóð o.fl., aðal-/séruppdrættir 19.700
H) Aðkeypt skoðun og yfirferð á uppdráttum og greinargerðum skv. samningi/
reikningi

 

5. gr.

Fyrir neðangreind vottorð, skjalagerð og yfirlestur ýmiss konar skal innheimta gjöld sem hér segir, sbr. 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010:

    kr.   
A) Lokaúttektarvottorð, sbr. 36. gr. 15.800
B) Fokheldisvottorð, sbr. 55. gr. 15.800
C) Stöðuvottorð, sbr. 55. gr. 15.800
D) Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í dreifbýli 45.600
E) Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í þéttbýli 26.100
F) Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, stór 46.100
G) Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, lítil 23.100
H) Samrunaskjalagerð (hver lóð) 34.800
I) Útsetning húss og lóðar, með tékkmælingu 138.400
J) Útsetning húss og lóðar, einföld útsetning 83.500
K) Nafnabreyting, lands eða lóðar 23.100
L) Skjalagerð/lóðarleigusamningar (hver lóð) 26.100
M) Stofnun lóðar í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands skv. gjaldskrá HMS
N) Aðkeypt vinna við gerð og breytingar, s.s. lóða og hæðarblöð skv. samningi/
reikningi
O) Skráning viðbótar fastanúmers eða fjölgun á íbúðum, skv. samningi og samþykkt bæjarráðs Mosfellsbæjar.  

 

6. gr.

Fyrir hverja skoðun/skoðunarskýrslu byggingarfulltrúa á þegar byggðum íbúðum skal innheimta skoðunargjald sem hér segir:

    kr.   
A) Skoðunargjald pr. íbúð í fjöleignarhúsi 25.400
B) Skoðunargjald fyrir einbýlis-, par- og raðhús. 37.500

 

7. gr.

Vegna grenndarkynninga skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, framkvæmdaleyfa skv. 13. og 14. gr. og vegna deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 38. gr. sömu laga, skal innheimta gjöld sem hér segir:

Skipulagsnefnd innheimtir einnig afgreiðslu- og fyrirspurnargjald vegna fyrirtöku nýrra eða endurupptöku mála:

    kr.   
  Afgreiðslu- og fyrirspurnargjald skipulagsnefndar 15.800
A) Grenndarkynning:  
  A1) Sbr. 44. gr. á kynningu leyfisumsóknar 51.200
B) Fyrir afhendingu grunn- og landupplýsinga fyrir skipulagsvinnu 15.800
C) Vegna breytingar á aðalskipulagi, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 36. gr.:  
  C1) Gerð tillögu að breytingu skv. samningi/
      reikningi
  C2) Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. 185.200
  C3) Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. 108.900
D) Vegna deiliskipulags, sbr. 40. gr. og 43. gr.  
  D1) Umsýsla og kynning skipulagslýsingar 85.500
  D2) Gerð deiliskipulagstillögu eða breytingar skv. samningi/
reikningi
  D3) Gerð tillögu að einföldum breytingum 134.300
  D4) Umsýslu- og kynningarkostnaður vegna nýs deiliskipulags 185.200
  D5) Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna breytinga skv. 1. mgr. 43. gr. 142.400
  D6) Umsýslu og kynningarkostnaður vegna breytinga skv. 2. mgr. 43. gr. 85.600
  D7) Fyrir afgreiðslu tillögu, sbr. 3. mgr. 44. gr. og 3. mgr. 43. gr. 30.700
E) Vegna framkvæmdaleyfa:  
  E1) Leyfisgjald vegna framkvæmdaleyfis skv. 14. gr. 127.000
  E2) Leyfisgjald vegna annarra framkvæmdaleyfa 85.600
  E3) Eftirlit umfram eina ferð sem er innifalin í E1 og E2; pr. ferð 30.700

 

8. gr.

Vegna beiðni um yfirborðs og umhverfisbreytinga þar sem vikið er frá auglýstu deiliskipulagi, skal kostnaðarþátttaka umsækjanda samsvara framkvæmdakostnaði sem hér segir: 

      kr.   
  A) Sögun malbik/steypa (fyrir hvern metra) 2.700
  B) Endurnýjun steyptrar stéttar 10 cm (fyrir hvern fermetra) 12.000
  C) Steypt stétt fjarlægð og endursteypt 15 cm (fyrir hvern fermetra) 19.900
  D) Malbikun götu (fyrir hvern fermetra) 12.000
  E) Kantur endursteyptur (fyrir hvern metra) 10.700
  F) Færsla á ljósastaur (fyrir hvern staur) 232.200
  G) Færsla á rafmagnskassa (fyrir hvern kassa) 437.600

Innheimtur verður sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni kostnaður vegna hönnunar gatna, gerðar mæli-, lóðar- og hæðarblaða auk aðkeyptrar vinnu og efniskostnaðar við breytingu á lögnum og götusniði.

 

9. gr.

  Tímagjald starfsmanns á umhverfissviði vegna annarra/frekari verka kr. 15.800

 

10. gr.

Mosfellsbær mun annast innheimtu allra gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari skv. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

 

11. gr.

Gjalddagi gjalda skv. 2., 4. og 5. gr. gjaldskrár þessarar er áður en byggingarleyfi er útgefið, sbr. ákvæði 53. gr. laga um mannvirki.

Gjalddagi gjalda skv. 7. gr. gjaldskrárinnar er sem hér segir:

A) Samkvæmt lið A: Fyrir kynningu.
B) Samkvæmt lið B: Eftir afhendingu gagna.
C) Samkvæmt lið C: Við samþykktir og afgreiðslur.
D) Samkvæmt lið D: Við samþykktir og afgreiðslur.
E) Samkvæmt lið E: Við útgáfu leyfis.

 

12. gr.

Gjöld vegna áfangaúttekta skal endurgreiða komi ekki til verkframkvæmda á gildistíma bygg­ingar­leyfis.

 

13. gr.

Virðisaukaskattur leggst ekki á gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

 

14. gr.

Gjöld innheimt samkvæmt gjaldskrá þessari skulu renna til greiðslu sannanlegs kostnaðar við einstaka verkþætti gjaldskrárinnar.

 

15. gr.

Gjaldskrá þessi, sem öðlast þegar gildi, var samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar á 817. fundi þann 7. desember 2022 með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1727/2021.

 

Mosfellsbæ, 8. desember 2022.

 

Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 10. janúar 2023