Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1359/2020

Nr. 1359/2020 7. desember 2020

GJALDSKRÁ
Kjósarveitna ehf.

1. gr.

Kjósarveitur ehf. selja afnot af heitu vatni úr hitaveitukerfum sem gerð hafa verið og verða gerð á veitusvæði hitaveitunnar og þær hafa umráðarétt yfir eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari, sbr. reglugerð fyrir Kjósarveitur ehf.

 

2. gr.

Viðmiðunarhitastig Kjósarveitna er 70°C, miðað við stöðugt fullt rennsli, a.m.k. 4 rúmmetra á sólarhring.

Greiða skal í ríkissjóð sérstakan skatt af heitu vatni, 2% af smásöluverði. Heimilt er að miða inn­heimtu skattsins við áætlaða sölu.

Virðisaukaskattur bætist við öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, 11% af vatni til húshitunar og laugarvatns en 24% til annarra nota.

Gjöld fyrir afnot af heita vatninu eru sem hér segir:

Heitt vatn um rennslismæli:

  Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
Fyrir hvern rúmmetra vatns 198,85 3,98 225,14 kr./m³
Magnafsláttur, 6.000 m³/ári 1) 159,08 3,18 180,11 kr./m³
Magnafsláttur, 12.000 m³/ári 2) 139,20 2,78 157,60 kr./m³
   
1)  Notendur þar sem notkun er að lágmarki 6.000 rúmmetrar á ári geta sótt um að kaupa heitt vatn á 20% afslætti.
2) Notendur þar sem notkun er að lágmarki 12.000 rúmmetrar á ári geta sótt um að kaupa heitt vatn á 30% afslætti.

 

Afsláttarkjörin eiga við þar sem nægilegt vatn er til staðar og fullnægjandi flutningsgeta í veitu­kerfinu að mati Kjósarveitna ehf.

Fast gjald er háð afköstum rennslismælis, en óháð töxtum að öðru leyti. Því er skipt í fjóra flokka:

Stærð mælis Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
A: 15 mm   42,03 0,84   47,58 kr./dag
B: 20–25 mm   87,13 1,74   98,64 kr./dag
C: 32–50 mm 176,30 3,53 199,61 kr./dag
D: 65 mm og stærri 236,78 4,74 268,08 kr./dag

 

Heitt vatn um hemil:

  Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
Grunnverð, 3 mínútulítrar 1) 369,00 7,38 417,78 kr./dag
2 l/m, lágmark 2) 295,20 5,90 334,23 kr./dag
Hver lítri umfram 3 l/m 2)   73,80 1,48   83,56 kr./dag
   
1)  Mínútulítri (l/m) táknar það rennsli sem gefur 1 lítra af vatni á mínútu.
Innifalið í grunnverði eru 3 mínútulítrar.
2) Sækja þarf um sérstaklega ef óskað er eftir minna eða meira magni en 3 mínútulítrum.

 

  Kr. Með 11% vsk Grunnur
Lágmarksgjald vegna ónotaðrar heimæðar, sbr. 3. mgr. 16. gr. reglugerðar fyrir Kjósar­veitur, nr. 27/2017, með síðari breytingum 4.000 4.440 kr./mán

 

Fast gjald fyrir hemil er óháð töxtum.

  Kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
Hemill, fast gjald 29,73 0,59 33,65 kr./dag

 

3. gr.

Heimæðargjald Kjósarveitna ehf., er sem hér segir:

Virðisaukaskattur er 11% á heimæðargjöld. Ekki er hleypt á nema heimæðargjald sé að fullu greitt.

  Kr. Með 11% vsk Grunnur
Heimæðargjald með mæli 1.525.000 1.692.750 kr.
Heimæðargjald með hemli 960.000 1.065.000 kr.

 

Þar sem lengd heimæðar er 50 metrar eða minna, gildir ofangreind verðskrá. Kostnaður vegna lengri heimæða en 50 metra verður metinn í hverju tilviki fyrir sig.

Virðisaukaskattur er 11% á heimæðargjöld. Ekki er hleypt á nema heimæðargjald sé að fullu greitt.

 

4. gr.

Þjónustugjöld Kjósarveitna ehf., eru sem hér segir:

  Kr. Með 11% vsk
Seðilgjald       250      278
Tilkynningar- og greiðslugjald       100      111
Aukaálestur    3.000   3.330
Innheimtuviðvörun 1)       854  
Lokunargjald    7.026   7.799
Uppsetning aukamælis  45.000  49.950
Útkall v/búnaðar notanda 2)  15.000  16.650
Gjald fyrir innheimtuaðgerð,
þar sem nauðsynlegt er að grafa niður á heimæð

300.000 

333.000 
   
1)  Innheimtuviðvörun er send 5 dögum eftir eindaga.
2) Gjald fyrir útkall vegna tilkynningar notanda um bilun, sem reynist vera í búnaði húseig­anda.

 

5. gr.

Öll gjöld skv. gjaldskrá þessari má taka fjárnámi á kostnað gjaldanda skv. 79. gr. laga nr. 58/1967, með síðari breytingum.

 

6. gr.

Kjósarveitur hafa rétt til að loka fyrir aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með a.m.k. fimm daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og opnun greiðir sá sem vanskilum veldur hverju sinni.

Eftirlitsmanni Kjósarveitna skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerð á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu.

 

7. gr.

Gjaldskrá þessi, sem er samin og samþykkt af stjórn Kjósarveitna ehf. og sett samkvæmt orku­lögum nr. 58/1967, með síðari breytingum, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 2021. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 642/2020.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 7. desember 2020.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Kristján Skarphéðinsson.

Hreinn Hrafnkelsson.


B deild - Útgáfud.: 28. desember 2020