Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 233/2022

Nr. 233/2022 24. febrúar 2022

REGLUR
um umgjörð viðskipta með fjármálagerninga.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um nánari framkvæmd laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga hvað varðar:

 1. Kröfur um viðskiptavaktarsamninga og viðskiptavaktarkerfi, skv. 26. og 84. gr. laganna.
 2. Tímabundna stöðvun viðskipta með fjármálagerninga og töku þeirra úr viðskiptum skv. 57. og 93. gr. laganna.
 3. Snið og tímasetningu tilkynninga og birtingar á tímabundinni stöðvun viðskipta með fjármála­­gerninga og töku þeirra úr viðskiptum, skv. 57. og 93. gr. laganna.
 4. Ákvörðun um mikilvægi markaðar með tilliti til seljanleika í tengslum við tilkynningar um tímabundna stöðvun viðskipta skv. 83. og 93. gr. laganna.
 5. Hlutfall óframkvæmdra tilboða miðað við viðskipti í því skyni að koma í veg fyrir ótilhlýði­legar viðskiptaaðstæður, skv. 85. gr. laganna.
 6. Skylda til að halda skrá um viðeigandi gögn að því er varðar tilboð með fjármálagerninga, skv. 25. gr. MiFIR.
 7. Skýrslugjöf um viðskipti til lögbærra yfirvalda, skv. 26. gr. MiFIR.

 

2. gr.

Tilvísanir.

Áætlun um viðskiptavakt: Tilvísanir í reglum þessum til áætlunar um viðskiptavakt skv. 17. og 48. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til áætlunar um viðskiptavakt skv. 26. og 84. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Beinn rafrænn aðgangur: Tilvísanir í reglum þessum til beins rafræns aðgangs eins og hann er skilgreindur í 41. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til beins raf­ræns aðgangs eins og hann er skilgreindur í 5. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Bindandi skriflegur samningur: Tilvísanir í reglum þessum til bindandi skriflegs samnings eins og um getur í b-lið 3. mgr. 17. gr. og 2. mgr. 48. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til skriflegs samnings skv. 2. tölulið 1. mgr. 26. gr. og 84. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Pöruð miðlaraviðskipti: Tilvísanir í reglum þessum til paraðra miðlaraviðskipta (e. matched principal trading), sbr. 38. tölulið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, skal skilja sem tilvísun til jafnaðra eigin viðskipta skv. 27. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármála­gerninga.

Skylda til að mynda seljanleika: Tilvísanir í reglum þessum til skyldu verðbréfafyrirtækja að mynda seljanleika með reglubundnum og fyrirsjáanlegum hætti eins og mælt er fyrir um í a-lið 3. mgr. 17. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til 1. töluliðar 1. mgr. 26. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Viðskipti fyrir eigin reikning: Tilvísanir í reglum þessum til viðskipta fyrir eigin reikning skv. 6. tölulið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísun til viðskipta fyrir eigin reikning skv. 70. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Viðskipti sem draga úr áhættu: Tilvísanir í reglum þessum til viðskipta sem draga úr áhættu á hátt sem unnt er að mæla hlutlægt í samræmi við 57. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísun til áhættustýringarskv. 100. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Framseljanlegt verðbréf í skilningi a-liðar 44. liðar 1. mgr. 4. gr. MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til framseljanlegra verðbréfa í skilningi a-liðar 44. töluliðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til verðbréfa skv. a-lið 63. töluliðar 1. mgr. 4. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Framseljanlegt verðbréf í skilningi b-liðar 44. liðar 1. mgr. 4. gr. MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til framseljanlegra verðbréfa í skilningi a-liðar 44. töluliðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til verðbréfa skv. b-lið 63. töluliðar 1. mgr. 4. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Verðbréf skv. c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til verðbréfs sam­kvæmt c-lið 44. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til verð­bréfs samkvæmt c-lið 63. töluliðar 1. mgr. 4. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármála­gerninga.

Verðbréfafyrirtæki sem fellur undir 1. mgr. 4. gr. MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til verð­bréfa­fyrirtækis sem fellur undir 1. mgr. 4. gr.tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til verðbréfafyrirtækis með starfsleyfi skv. lögum nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi eftirfarandi reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) sem birtar eru í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 72 frá 11. nóvember 2021, bls. 1-6, 12-15 og 41-46, nr. 78 frá 9. desember 2021 bls. 323-336 og 345-363, og nr. 4. frá 17. janúar 2022 bls. 1-30 og 39-46, með þeim aðlögunum sem leiða af ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 88 frá 31. október 2019, bls. 7-19, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:

 1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/566 frá 18. maí 2016 um við­bætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármála­gerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir hlutfall óframkvæmdra tilboða miðað við viðskipti í því skyni að koma í veg fyrir ótilhlýðilegar viðskiptaaðstæður.
 2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/569 frá 24. maí 2016 um við­bætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlits­staðla fyrir tímabundna stöðvun viðskipta með fjármálagerninga og töku þeirra úr viðskiptum.
 3. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/570 frá 26. maí 2016 um við­bætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármála­gerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að ákvarða um mikilvægi markaðar með tilliti til seljanleika í tengslum við tilkynningar um tímabundna stöðvun viðskipta.
 4. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/578 frá 13. júní 2016 um við­bætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármála­gerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina kröfurnar um viðskipta­vaktarsamninga og viðskiptavaktarkerfi.
 5. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/580 frá 24. júní 2016 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar tækni­lega eftirlitsstaðla til að halda utan um viðeigandi gögn að því er varðar tilboð með fjármála­gerninga.
 6. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/590 frá 28. júlí 2016 um við­bætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar tækni­lega eftirlitsstaðla um skýrslugjöf um viðskipti til lögbærra yfirvalda.
 7. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1005 frá 15. júní 2017 um tækni­lega framkvæmdarstaðla að því er varðar snið og tímasetningu tilkynninga og birtingar á tíma­bundinni stöðvun viðskipta með fjármálagerninga og töku þeirra úr viðskiptum sam­kvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármála­gerninga.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 3. mgr. 26. gr., 6. mgr. 57. gr., 5. mgr. 83. gr., 4. mgr. 84. gr., 3. mgr. 85. gr. og 9. mgr. 93. gr. og 17. og 18. tölulið 2. mgr. 145. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga, taka gildi þegar í stað. Á sama tíma falla úr gildi reglur nr. 1424/2021 um umgjörð viðskipta með fjármálagerninga.

 

Seðlabanka Íslands, 24. febrúar 2022.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 25. febrúar 2022