Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 304/2020

Nr. 304/2020 2. apríl 2020

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

Á eftir 5. mgr. 54. gr. reglnanna bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:

Um rafræn skil og vistun doktorsritgerða fer eftir ákvæðum 70. gr. reglna þessara.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 70. gr. reglnanna:

  1. Á eftir 3. mgr. töluliðar 2 bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
        Um skil og vistun doktorsritgerða fer eftir verklagsreglum um rafræn skil og vistun doktors­ritgerða frá Háskóla Íslands sem háskólaráð setur.
  2. Í stað núverandi 4. og 5. mgr. töluliðar 2 kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
        Ritgerð skal vera aðgengileg á skrifstofu deildar og á Landsbókasafni Íslands – Háskóla­bókasafni í fjórar vikur áður en vörn fer fram. Ef stafrænt eintak lokaritgerðar er vistað lokað á Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni skal útprentað eintak ritgerðar liggja frammi á skrifstofu deildar og á Landsbókasafni Íslands – Háskóla­bókasafni fjórum vikum fyrir vörn. Doktorsefni skal síðan verja ritgerðina í háskólanum í heyranda hljóði á þeim degi sem deildin ákveður.

 

3. gr.

Við reglurnar bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, II, svohljóðandi:

Kennslusviði er heimilt að taka við og afgreiða umsóknir nemenda sem staðist hafa námskeið á vormisseri 2020 (hlotið lágmarks­einkunn) en vilja breyta lokaeinkunn í „Staðið án einkunnar“ eftir að hún hefur verið gefin í tölum. Kennslusvið mun í samráði við fræðasvið og deildir skólans skilgreina hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt til að slíkar umsóknir verði samþykktar.

Ákvæði 1. mgr. 57. gr. þessara reglna um að nemanda sé einungis heimilt að þreyta próf í hverju námskeiði tvisvar gildir ekki á vormisseri 2020.

Sérreglur einstakra deilda um að nemendur þurfi að ná lágmarkseinkunn í lokaprófi námskeiðs þar sem lokapróf er einn af matsþáttum (á móti hlutaprófum, ritgerðum o.s.frv.) gilda ekki á vor­misseri 2020. Vegið meðaltal allra námsmatsþátta gildir þá sem lokaeinkunn.

 

4. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar í samræmi við lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast þegar gildi.

 

Háskóla Íslands, 2. apríl 2020.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 3. apríl 2020