Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1542/2022

Nr. 1542/2022 14. desember 2022

GJALDSKRÁ
fyrir hundahald í Akraneskaupstað.

1. gr.

Af hundum á Akranesi skal bæjarsjóður innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætlað að standa undir kostnaði við framkvæmd samþykktar um hundahald á Akranesi, nr. 782/2010, sbr. 11. gr. hennar.

 

2. gr.

Við umsókn um skráningu hunds skal innheimta gjald sem hér segir:

a) Skráning kr. 18.500
b) Skráning eftir útrunninn frest, sbr. 1. mgr. og 2. mgr. 3. gr. sam­þykktar um hundahald á Akranesi nr. 782/2010 kr. 23.000

 

3. gr.

Af skráðum hundum skal innheimta árlegt eftirlitsgjald sem hér segir:

a) Fyrir hvern hund kr. 23.000
b) Fyrir hvern hund þegar eigandi hefur lokið námskeiði, sbr. 7. gr. þessarar gjaldskrár kr. 11.500

 

4. gr.

Greiðsla fyrir ábyrgðartryggingu er innifalin í gjaldi samkvæmt a-lið 2. gr. og 3. gr. svo og árleg ormahreinsun.

 

5. gr.

Við afhendingu handsamaðs hunds skal innheimta handsömunargjald sem hér segir:

a) Fyrsta afhending hunds kr. 23.000
b) Önnur afhending hunds, ef hún er innan tveggja mánaða kr. 30.700
c) Þriðja afhending hunds, ef hún er innan tveggja mánaða kr. 38.360

Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna dvalar eða geymslu viðkomandi hunds. Óskráða hunda má ekki afhenda fyrr en að lokinni skráningu og greiðslu skráningargjalds og annars áfallins kostnaðar.

 

6. gr.

Gjalddagi skv. 3. gr. er 1. febrúar og eindagi er 1. mars. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga.

Um innheimtu gjalda fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum. Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi.

Við afskráningu hunds ber að endurgreiða árlegt gjald í réttu hlutfalli við þá mánuði sem eftir eru af árinu.

 

7. gr.

Hafi leyfishafi lokið grunnnámskeiði í hundauppeldi, viðurkenndu af skipulags- og umhverfis­sviði Akraneskaupstaðar lækka gjöld skv. 3. gr. gjaldskrár þessarar um 50%.

Eigendur blindra-, leitar- og björgunarhunda eiga rétt á niðurfellingu gjalda samkvæmt 2. og 3. gr., enda leggi þeir fram skilríki um að hundarnir séu notaðir í þeim tilgangi.

 

8. gr.

Ofangreind gjaldskrá bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar staðfestist hér með samkvæmt 59. gr. laga nr. 7/1998, með síðari breytingum, um hollustuhætti og mengunarvarnir, samanber samþykkt um hundahald á Akranesi nr. 782/2010, til að öðlast gildi þegar við birtingu.

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir hundahald í Akraneskaupstað nr. 1659/2021.

Gjaldskráin var samþykkt af bæjarstjórn Akraneskaupstaðar 13. desember 2022.

Gjaldskráin öðlast þegar gildi.

 

Akranesi, 14. desember 2022.

 

Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 29. desember 2022