Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1115/2021

Nr. 1115/2021 30. september 2021

REGLUR
um verklag, framsetningu og sniðmát fyrir skýrslu vátryggingafélaga um gjaldþol og fjárhagslega stöðu.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um starfsemi innlendra vátryggingafélaga og starfsemi erlendra vátrygg­inga­félaga hér á landi, sbr. 2. og 3. gr. laga nr. 100/2016, um vátryggingastarfsemi. Þá gilda reglur þessar um vátryggingasamstæður, sbr. 1. gr. laga nr. 60/2017 um vátryggingasamstæður.

 

2. gr.

Verklag, framsetning og sniðmát fyrir skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu.

Samkvæmt 1. mgr. 54. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi skal vátryggingafélag eigi síðar en 14 vikum eftir lok reikningsárs birta opinberlega skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu. Reglur þessar eru settar til að innleiða tæknilega framkvæmdarstaðla sem mæla fyrir um verklag, framsetningu og sniðmát vegna skýrslugjafarinnar.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. laga nr. 60/2017 um vátryggingasamstæður ber hluteignarfélag, eignar­­halds­félag á vátryggingasviði og blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í vátrygginga­samstæðu ábyrgð á að birta árlega opinberlega skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu á sam­stæðu­­grundvelli.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2452 frá 2. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklag, framsetningu og sniðmát fyrir skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðs­ins 2009/138/EB, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2018 frá 23. mars 2018. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 94 frá 21. nóvember 2019, bls. 1-196.
  2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2190 frá 24. nóvember 2017 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 um tæknilega fram­kvæmdarstaðla að því er varðar verklag, framsetningu og sniðmát fyrir skýrslu um gjald­­þol og fjárhagslega stöðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­­innar nr. 163/2019 frá 14. júní 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 16 frá 12. mars 2020, bls. 53-68.
  3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1843 frá 23. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 að því er varðar umfang sniðmáts vegna upplýsinga um iðgjöld, tjón og rekstrarkostnað eftir löndum, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 164/2019 frá 14. júní 2019. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 16 frá 12. mars 2020, bls. 69-71.
  4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2102 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 með tilliti til birtingar upplýsinga sem notaðar eru við útreikning á leiðréttingu fyrir tapgleypni frestaðs skatts, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2020 frá 12. júní 2020 (óbirt). Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 37 27. maí 2021, bls. 203-209.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 4. mgr. 57. gr. laga nr. 100/2016 um vátrygginga­starfsemi og 5. mgr. 41. gr. laga nr. 60/2017 um vátryggingasamstæður, öðlast þegar gildi. Við gildis­töku þeirra falla úr gildi reglur nr. 1365/2019 og 514/2020.

 

Seðlabanka Íslands, 30. september 2021.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 4. október 2021