Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1136/2008

Nr. 1136/2008 15. desember 2008
REGLUR
um breytingu á reglum nr. 279/2003 um hávaðamengun í umhverfinu af völdum tækjabúnaðar til notkunar utanhúss.

1. gr.

Í stað töflu 1 í 9. gr. kemur eftirfarandi tafla, ásamt fyrirsögn:

Tafla 1. Viðmiðunargildi hljóðaflsstigs sem ábyrgð er tekin á.

Tegund tækjabúnaðar

Nettóafl P (í kW)
Raforka Pel (1) í kW
Massi tækisins m í kg
Sláttubreidd L í sm

Leyfilegt hljóðaflsstig
í dB/1 pW

I. áfangi
frá og með
3. janúar 2002

II. áfangi
frá og með
3. janúar 2006

Þjöppunarvélar (titringsvaltarar, titrings­plötur, titringstroðarar)

P ≤ 8

108

105(2)

8 < P ≤ 70

109

106(2)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P(2)

Jarðýtur á beltum, beltaskóflur, traktors­gröfur á beltum

P ≤ 55

106

103(2)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P(2)

Jarðýtur á hjólum, hjólaskóflur, traktors­gröfur á hjólum, námubifreiðar, vegheflar, jarðvegsþjöppur með skóflu, lyftarar með mótvægi, knúnir brunahreyfli, færanlegir lyftikranar, þjöppunarvélar (valtarar sem titra ekki), malbikunarvélar, vökvaaflsvélar

P ≤ 55

104

101 (2) (3)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (2) (3)

Gröfur, lyftur á byggingarsvæðum til vöru­flutninga, vindur á byggingarsvæðum, jarð­tætarar

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Handverkfæri fyrir múrbrot og fleygun

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m (2)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Byggingakranar (turnkranar)

 

98 + lg P

96 + lg P

Rafsuðuvélar og rafstöðvar

Pel ≤ 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

10 > Pel

97 + lg Pel

95 + lg Pel

Loftpressur

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Garðsláttuvélar, rafsláttuorf/kantskerar

L ≤ 50

96

94 (2)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (2)

L > 120

105

103 (2)

(1) Pel fyrir rafsuðuvélar: hefðbundinn málmsuðustraumur margfaldaður með hefðbundinni útgangsspennu fyrir lægsta gildi fyrir sliturstuðulinn sem framleiðandinn gefur upp.
Pel fyrir rafstöðvar: aðalafl samkvæmt lið 13.3.2 í ISO-staðli 8528-1:1993.

(2) Tölurnar fyrir II. áfanga eru einungis leiðbeinandi fyrir eftirtaldar gerðir búnaðar:
     titringsvaltara sem ýtt er á undan sér,
     titringsplötur (> 3kW),
     titringstroðara,
     jarðýtur (á stálbeltum),
     beltaskóflur (á stálbeltum > 55 kW),
     lyftara með mótvægi knúnir brunahreyfli,
     malbikunarvélar með þjöppunarbrettum,
     handverkfæri fyrir múrbrot og fleygun búin brunahreyflum (15 < m < 30),
     garðsláttuvélar, rafsláttuorf/kantskerar.
Endanlegar tölur eru háðar breytingum á reglunum. Ef engar slíkar breytingar eru gerðar munu tölurnar fyrir I. áfanga gilda áfram fyrir II. áfanga.

(3) Tölurnar fyrir I. áfanga skulu gilda fyrir eins hreyfils færanlega lyftikrana til 3. janúar 2008. Eftir það gilda tölurnar fyrir II. áfanga.

Leyfilegt hljóðaflsstig skal námundað upp eða niður að næstu heilu tölu (tölur lægri en 0,5 námundist að næstu tölu fyrir neðan; tölur hærri en 0,5 námundist að næstu tölu fyrir ofan).

2. gr.

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 3. mgr. 3. gr. og 34., 35., 38. og 47. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum, að fenginni umsögn stjórnar Vinnueftirlits ríkisins, til innleiðingar á tilskipun nr. 2005/88/EB, um breytingu á tilskipun nr. 2000/14/EB, um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða hávaðamengun í umhverfinu af völdum búnaðar til nota utanhúss, sem vísað er til í 10. lið a VI. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 40/2007, öðlast þegar gildi.

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu, 15. desember 2008.

Jóhanna Sigurðardóttir.

Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir.

B deild - Útgáfud.: 16. desember 2008