Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 136/2019

Nr. 136/2019 13. desember 2019

LÖG
um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 (viðurlög o.fl.).

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

1. gr.

    Í stað orðsins „Samgöngustofa“ í 5. mgr. 64. gr. laganna kemur: Útgefandi ökuréttinda.

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 65. gr. laganna:

  1. Í stað orðanna „ökugerða og ökukennara“ í 1. málsl. kemur: og ökugerða.
  2. Á eftir 1. málsl. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Útgefandi ökuréttinda getur afturkallað starfsleyfi ökukennara ef skilyrðum fyrir útgáfu leyfis er ekki lengur fullnægt.

3. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 94. gr. laganna:

  1. Í stað orðanna „2. og 3. mgr. 80. gr.“ kemur: 80. gr.
  2. Í stað orðanna „1. og 2. mgr. 82. gr.“ kemur: 1., 2. og 5. mgr. 82. gr.
  3. Á eftir orðunum „90. gr.“ kemur: 3. og 4. mgr. 91. gr., 92. gr.

4. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 101. gr. laganna:

  1. Á eftir orðinu „fíkniefna“ í 5. mgr. kemur: og/eða lyfja.
  2. Orðin „nema ákvæði 4. og 6. mgr. eigi við um síðara brot ökumanns“ í lokamálslið 7. mgr. falla brott.

5. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört í Reykjavík, 13. desember 2019.

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Sigurður Ingi Jóhannsson.


A deild - Útgáfud.: 23. desember 2019