Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 128/2021

Nr. 128/2021 21. desember 2021

AUGLÝSING
um breytingu á viðauka I við tollalög nr. 88/2005, með síðari breytingum.

1. gr.

Á tollskránni eru gerðar þessar breytingar:

      A
%
A1
kr./kg
 
E
%
1. Á 2. kafla:        
  Á eftir a-lið athugasemdar við 2. kafla kemur nýr stafliður, er verður b-liður og breytist röð annarra stafliða samkvæmt því, svohljóðandi:        
  b. Æt, dauð skordýr (nr. 04.10);        
             
2. Á 3. kafla:        
a. Við 3. kafla bætist ný athugasemd, er verður 3. athugasemd, svo­hljóð­andi:        
  3. Nr. 0305 til 0308 tekur ekki til mjöls, fín- eða grófmalaðs mjöls, og köggla, sem hæft er til manneldis.        
b. Undirliður 0302.3 orðast svo:        
    Túnfiskur (af ættkvíslinni Thunnus), randatúnfiskur (randmagi) (Katsuwonus pelamis), þó ekki ætur fiskúrgangur í undirliðum 0302.91 til 0302.99:        
c. Tollskrárnúmer 0302.3300 orðast svo:        
  0302.3300 – – Randatúnfiskur (randmagi) (Katsuwonus pelamis)   0    
d. Tollskrárnúmer 0302.5500 orðast svo:        
  0302.5500 – – Alaskaufsi (Theragra chalcogramma)   0    
e. Undirliður 0303.4 orðast svo:        
    Túnfiskur (af ættkvíslinni Thunnus), randatúnfiskur (randmagi) (Katsuwonus pelamis), þó ekki ætur fiskúrgangur í undirliðum 0303.91 til 0303.99:        
f. Tollskrárnúmer 0303.4300 orðast svo:        
  0303.4300 – – Randatúnfiskur (randmagi) (Katsuwonus pelamis)   0    
g. Tollskrárnúmer 0303.6700 orðast svo:        
  0303.6700 – – Alaskaufsi (Theragra chalcogramma)   0    
h. Tollskrárnúmer 0304.7500 orðast svo:        
  0304.7500 – – Alaskaufsi (Theragra chalcogramma)   0    
i. Undirliður 0304.87 orðast svo:        
    – – Túnfiskur (af ættkvíslinni Thunnus), randa­túnfiskur (randmagi) (Katsuwonus pelamis):        
j. Tollskrárnúmer 0304.9400 orðast svo:        
  0304.9400 – – Alaskaufsi (Theragra chalcogramma)   0    
k. Undirliður 0304.95 orðast svo:        
    – – Fiskitegundir af ættunum Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, þó ekki Alaskaufsi (Theragra chalcogramma):        
l. Vöruliður 0305 orðast svo:        
0305   Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; reyktur fiskur, einnig soðinn á undan eða jafnhliða reyk­ingu:        
m. Tollskrárnúmer 0305.1000 fellur brott.        
n. Vöruliður 0306 orðast svo:        
0306   Krabbadýr, einnig í skel, lifandi, ný, kæld, fryst, þurrk­uð, söltuð eða í saltlegi; reykt krabbadýr, í skel eða skelflett, hvort sem þau eru soðin fyrir eða við reykingu; krabbadýr, í skel, soðin í gufu eða vatni, einnig kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi:        
o. Undirliður 0306.19 orðast svo:        
    – – Annað:        
ó. Tollskrárnúmer 0306.3900 orðast svo:        
  0306.3900 – – Annað   0    
p. Undirliður 0306.99 orðast svo:        
    – – Annað:        
q. Vöruliður 0307 orðast svo:        
0307   Lindýr, einnig í skel, lifandi, fersk, kæld, fryst, þurrk­uð, söltuð eða í saltlegi; reykt lindýr, einnig í skel eða skelflett hvort sem þau eru soðin fyrir eða við reykingu:        
r. Undirliður 0307.2 og tollskrárnúmerin 0307.2100, 0307.2200 og 0307.2902 orðast svo:        
    Diskur og önnur lindýr af ættkvíslinni Pectinidae:        
  0307.2100 – – Lifandi, fersk eða kæld   0    
  0307.2200 – – Fryst   0    
  0307.2902 – – – Reykt, í skel eða skelflett, hvort sem þau eru soðin fyrir eða við reykingu, en ekki unnin á annan hátt   10   0
s. Undirliður 0307.9 orðast svo:        
    Annað:        
t. Vöruliður 0308 orðast svo:        
0308   Vatna- og sjávarhryggleysingjar aðrir en krabbadýr og lindýr, lifandi, ferskir, kældir, frystir, þurrkaðir, saltaðir eða í saltlegi; reyktir vatna- og sjávar­hrygg­leysingjar aðrir en krabbadýr og lindýr hvort sem þeir eru soðnir fyrir eða við reykingu:        
u. Við 3. kafla bætist nýr vöruliður, 0309, ásamt undirlið 0309.90 og fjögur tollskrárnúmer, 0309.1000, 0309.9010, 0309.9020 og 0309.9090, og orðast svo:        
0309   Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar úr fiski, krabba­dýrum, lindýrum og öðrum vatna- og sjávar­hryggleysingjum, hæft til manneldis:        
  0309.1000 Úr fiski   0    
    Annað:        
  0309.9010 – – Úr krabbadýrum   0    
  0309.9020 – – Úr lindýrum   0    
  0309.9090 – – Annars   0    
               
3. Á 4. kafla:        
a. Við 4. kafla bætist ný athugasemd, er verður 2. athugasemd og breytast númer annarra athugasemda í samræmi við það, svohljóðandi:        
  2. Jógúrt í nr. 0403 má vera kjörnuð eða bragðbætt og innihalda viðbættan sykur eða önnur sætiefni, ávexti, kakaó, súkkulaði, krydd, kaffi eða kaffikjarna, jurtir, jurtahluta, korn eða bakara­vörur, að því tilskildu að viðbætt efni séu ekki notuð í þeim tilgangi að koma að hluta eða öllu leyti í stað efnisþátta mjólkur og framleiðsluvaran halda að verulegu leyti einkennum jógúrtar.        
b. Við 5. athugasemd við 4. kafla kemur nýr stafliður, er verður a-liður og breytist röð annarra stafliða samkvæmt því, svohljóðandi:        
    Dauð skordýr, óhæf til manneldis (nr. 0511).        
c. Við 4. kafla bætist ný athugasemd, er verður 6. athugasemd, svo­hljóðandi:        
  6. Með skordýrum í nr. 0410 er átt við æt dauð skordýr, heil eða í hlutum, ný, kæld, fryst, þurrkuð, reykt, söltuð eða í saltlegi, svo og skordýramjöl, fín- eða grófmalað, hæft til manneldis. Nr. 0410 tekur þó ekki til dauðra skordýra sem hafa verið unn­in eða varin skemmdum á annan hátt (almennt flokkur IV).        
d. Vöruliður 0403 orðast svo:        
0403   Jógúrt; áfir, hleypt mjólk og rjómi, kefír og önnur gerjuð eða sýrð mjólk og rjómi, einnig kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni eða bragð­bætt eða með viðbættum ávöxtum, hnetum eða kakaói:        
e. Tollskrárnúmerin 0403.1011 til 0403.1029, ásamt undirliðnum 0403.10, falla brott.        
f. Við vörulið 0403 bætist nýr undirliður, 0403.2, ásamt átta nýjum tollskrárnúmerum, 0403.2011, 0403.2012, 0403.2013, 0403.2019, 0403.2021, 0403.2022, 0403.2023 og 0403.2029, og orðast svo:        
    Jógúrt:        
  0403.2011 – – Kakaóblönduð   30 61 0
  0403.2012 – – Blönduð með ávöxtum eða hnetum   30 61 0
  0403.2013 – – Bragðbætt, ót.a.   30 61  
  0403.2019 – – Önnur   30 61  
    – – Drykkjarjógúrt:        
  0403.2021 – – – Kakaóblönduð   30 61 0
  0403.2022 – – – Blönduð með ávöxtum eða hnetum   30 61 0
  0403.2023 – – – Bragðbætt, ót.a.   30 61  
  0403.2029 – – – Önnur   30 61  
g. Orðalagsbreyting verður á vörulið 0410 ásamt því að tollskrárnúmer 0410.0000 fellur brott og í staðinn bætast við tvö ný tollskrárnúmer, 0410.1000 og 0410.9000, og orðast svo:        
0410   Skordýr og aðrar ætar vörur úr dýraríkinu, ót.a.:        
  0410.1000 Skordýr   0    
  0410.9000 Annað   0    
           
4. Á 7. kafla:        
a. Við 7. kafla bætist ný athugasemd, er verður 5. athugasemd, svo­hljóðandi:        
  5. Til nr. 07.11 teljast matjurtir sem eingöngu hafa verið varðar skemmdum til bráðabirgða vegna flutnings eða geymslu fyrir notkun (t.d. með brennisteinsdíoxíði, í saltlegi, í brennisteins­sýrlingi eða í öðrum verndandi upplausnum), enda séu þær áfram óhæfar í því ástandi til manneldis.        
b. Tollskrárnúmer 0704.1000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 0704.1, og þrjú ný tollskrárnúmer, 0704.1010, 0704.1021 og 0704.1029, og orðast svo:        
    Blómkál og spergilkál:        
  0704.1010 – – Blómkál   30 176  
    – – Spergilkál:        
  0704.1021 – – – Hnappað spergilkál   30 176  
  0704.1029 – – – Annað   30 282  
c. Tollskrárnúmer 0704.9004 fellur brott.        
d. Við undirlið 0709.5 bætast fimm ný tollskrárnúmer, 0709.5200, 0709.5300, 0709.5400, 0709.5500 og 0709.5600, og orðast svo:        
  0709.5200 – – Sveppir af ættinni Boletus   30 400  
  0709.5300 – – Sveppir af ættinni Cantharellus   30 400  
  0709.5400 – – Svartsveppir (shiitake) (Lentinus edodes)   30 400  
  0709.5500 – – Furusveppir (matsutake) (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum)   30 400  
  0709.5600 – – Tröflur (Tuber spp.)   30    
e. Í undirlið 0709.59 falla tollskrárnúmerin 0709.5901 og 0709.5909 brott og sameinast í nýtt tollskrárnúmer, 0709.5900, og orðast svo:        
  0709.5900 – – Aðrir   30 400  
f. Vöruliður nr. 0711 orðast svo:        
0711   Matjurtir varðar skemmdum til bráðabirgða, en óhæfar í því ástandi til manneldis:        
g. Við vörulið 0712 bætist nýtt tollskrárnúmer, 0712.3400, og orðast svo:        
  0712.3400 – – Svartsveppir (shiitake) (Lentinus edodes)   30    
           
5. Á 8. kafla:        
a. Við 8. kafla bætist ný athugasemd, er verður 4. athugasemd, svo­hljóðandi:        
  4. Til nr. 08.12 teljast ávextir og hnetur sem eingöngu hafa verið varðar skemmdum til bráðabirgða vegna flutnings eða geymslu fyrir notkun (t.d. með brennisteinsdíoxíði, í saltlegi, í brenni­steinssýrlingi eða í öðrum verndandi upplausnum), enda séu þær óhæfar í því ástandi til manneldis.        
b. Tollskrárnúmerið 0802.9000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 0802.9, og þrjú ný tollskrárnúmer, 0802.9100, 0802.9200 og 0802.9900, og orðast svo:        
    Aðrar:        
  0802.9100 – – Furuhnetur, í hýði   0    
  0802.9200 – – Furuhnetur, afhýddar   0    
  0802.9900 – – Annars   0    
c. Tollskrárnúmer 0805.4000 orðast svo:        
  0805.4000 Greipaldin og pómeló   0    
d. Vöruliður 0812 orðast svo:        
0812   Ávextir og hnetur, varið skemmdum til bráðabirgða, en óhæfar í því ástandi til manneldis:        
           
6. Á 10. kafla:        
  B-liður 1. athugasemdar við 10. kafla orðast svo:        
  B. Til þess kafla telst ekki korn sem hefur verið afhýtt eða unnið á annan hátt. Í nr. 1006 flokkast þó rís, afhýddur, slípaður, fægður, gljáhúðaður, forsoðinn eða brotinn. Á hliðstæðan hátt flokkast í nr. 1008 korn frumbyggjanjóla (quinoa) sem hefur verið afhýtt að öllu leyti eða að hluta til þess að skilja frá spanónínið (spanonin).        
           
7. Á 12. kafla:        
  Við vörulið 1211 bætist nýtt tollskránúmer og orðast svo:        
  1211.6000 Börkur af afríkukirsuberjatré (Prunus africana)   0    
           
8. Á flokki III og 15. kafla:        
a. Titill flokks III orðast svo:        
    Dýra-, jurta- og örverufeiti og -olíur og klofningsefni þeirra; unnin matarfeiti; dýra- eða jurtavax        
b. Titill 15. kafla orðast svo:        
    Dýra-, jurta- og örverufeiti og -olíur og klofningsefni þeirra; unnin matarfeiti; dýra- eða jurtavax        
c. Í stað fyrirsagnarinnar „Athugasemd við undirlið“ í 15. kafla kemur „Athugasemdir við undirliði“ auk þess sem ný athugasemd bætist við athugasemdir við undirliði er verður 1. athugasemd og breytist númer annarrar athugasemdar í samræmi við það, svohljóðandi:        
  1. Sem jómfrúarólífuolía í undirlið 1509.30 telst olía sem er án sýruinnihalds, sem nefnd er olíusýra, sem ekki er meira en 2,0 g/100 g og hægt er aðgreina frá öðrum jómfrúarólífu­olíuteg­undum samkvæmt þeim eiginleikum sem gefnir eru upp í Codex Alimentarius Standard 33-1981.        
d. Undirliður 1509.10 ásamt tollskrárnúmerum 1509.1001 og 1509.1009 falla brott en í staðinn kemur nýr undirliður, 1509.20, ásamt sex nýjum tollskrárnúmerum, 1509.2001, 1509.2009, 1509.3001, 1509.3009, 1509.4001 og 1509.4009, og orðast svo:        
    Hágæðajómfrúarólífuolía:        
  1509.2001 – – Til matvælaframleiðslu   0    
  1509.2009 – – Önnur   0    
    Jómfrúarólífuolía:        
  1509.3001 – – Til matvælaframleiðslu   0    
  1509.3009 – – Önnur   0    
    Önnur jómfrúarólífuolía:        
  1509.4001 – – Til matvælaframleiðslu   0    
  1509.4009 – – Annars   0    
e. Í vörulið 1510 falla niður tvö tollskrárnúmer, 1510.0001 og 1510.0009, en í staðinn bætast við tveir nýir undirliðir, 1510.10 og 1510.90, ásamt fjórum nýjum tollskrárnúmerum, 1510.1001, 1510.1009, 1510.9001 og 1510.9009, og orðast svo:        
    Ólífuhratsolía:        
  1510.1001 – – Til matvælaframleiðslu   0    
  1510.1009 – – Önnur   0    
    Annað:        
  1510.9001 – – Til matvælaframleiðslu   0    
  1510.9009 – – Annars   0    
f. Vöruliður 1515 orðast svo:        
1515   Önnur dýra-, jurta- og örverufeiti og -olía (þar með talin jójóbaolía) og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt:        
g. Við vörulið nr. 1515 bætist nýtt tollskrárnúmer og orðast svo:        
  1515.6000 – – Örverufeiti og -olía og þættir hennar   0    
h. Vöruliður 1516 orðast svo:        
1516   Dýra-, jurta- og örverufeiti og -olíur og klofningsefni þeirra, hert að fullu eða að hluta, víxlesterað, endur­esterað eða elaídínerað, einnig hreinsað en ekki frekar unnið:        
i. Við vörulið nr. 1516 bætist nýtt tollskránúmer og orðast svo:        
  1516.3000 – – Örverufeiti og -olía og þættir hennar   0    
j. Orðalagsbreyting, vöruliður 1517 orðast svo:        
1517   Smjörlíki; ætar blöndur eða framleiðsla úr dýra-, jurta- eða örverufeiti eða -olíum eða þáttum úr mismunandi feiti eða olíum í þessum kafla, þó ekki æt feiti og olíur eða þættir þeirra í nr. 1516:        
k. Tollskrárnúmer 1518.0000 orðast svo:        
1518 1518.0000 Dýra-, jurta- og örverufeiti og -olíur og klofningsefni þeirra, soðið, oxað, vatnssneytt, brennisteinsborið, blásið, fjölliðað með hita í lofttómi eða í eðalgasi eða efnafræðilega umbreytt með öðrum hætti, þó ekki það sem er í nr. 1516; óætar blöndur eða framleiðsla úr dýra-, jurta- eða örverufeiti eða -olíum eða úr þáttum úr mismunandi feiti eða olíum þessa kafla, ót.a   0    
               
9. Titill flokks IV orðast svo:        
  Unnin matvæli; drykkjarvörur, áfengir vökvar og edik; tóbak og framleitt tóbakslíki; vörur, með eða án nikótíninnihalds, til innöndunar án íkveikju; aðrar vöru með nikótíninnihaldi til inntöku í líkamann        
           
10. Á 16. kafla:        
a. Titill 16. kafla orðast svo:        
  Framleiðsla úr kjöti, fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, eða úr skordýrum        
b. 1. athugasemd við 16. kafla orðast svo:        
  1. Til þessa kafla telst ekki kjöt, hlutar af dýrum, fiskur, krabbadýr, lindýr eða aðrir vatnahryggleysingjar eða skordýr sem hefur verið unnið eða varið skemmdum á þann hátt er um getur í 2. eða 3. kafla. 6. athugasemd við 4. kafla eða í nr. 0504.        
c. 2. athugasemd við 16. kafla orðast svo:        
  2. Matvæli teljast til þessa kafla ef þau innihalda meira en 20%, miðað við þyngd, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, skordýrum, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatna­hryggleys­ingjum, eða hverskonar samsetningu þeirra. Þegar í lögun eru tvær eða fleiri framangreindra vara skal flokka hana í þann vörulið 16. kafla sem svarar til þess efnisþáttar eða efnis­þátta sem mest er af miðað við þyngd. Þessar reglur gilda ekki um fylltar vörur í nr. 1902 eða framleiðslu í nr. 2103 eða 2104.        
d. 1. athugasemd við undirliði 16. kafla orðast svo:        
  1. Sem jafnblönduð matvæli í nr. 1602.10 telst framleiðsla úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði eða skordýrum, fínlega jafn­blandað, umbúið til smásölu til nota sem fæða fyrir hvítvoðunga eða ung börn eða sem sjúkrafæða, í umbúðum með innihaldi að nettóþyngd ekki meira en 250 g. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal ekkert tillit taka til efnisþátta sem kunna að hafa verið settir í litlu magni í blönd­una til bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í matvælum þessum mega vera sýnilegar agnir í litlu mæli af kjöti, hlutum af dýrum eða skordýrum. Undirliður þessi gengur fyrir öllum öðrum undirliðum í nr. 1602.        
e. Vöruliður 1601 orðast svo:        
1601   Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti, hlutum af dýrum, blóði eða skordýrum; matvæli gerð aðallega úr þessum vörum:        
ee. Tollskrárnúmerið 1601.0029 fellur brott en í staðinn bætast við tvö ný tollskrárnúmer, 1601.0091 og 1601.0099, auk fyrirsagnar, og orðast svo:        
    – – Annað:        
  1601.0091 – – – Úr skordýrum   0    
  1601.0099 – – – Annars   30 883  
f. Vöruliður 1602 orðast svo:        
1602   Annað kjöt, hlutar af dýrum, blóð eða skordýr, unnið eða varið skemmdum:        
ff. Tollskrárnúmerin 1602.1001 og 1602.1009 falla brott en í staðinn bætast við þrjú ný tollskrárnúmer, 1602.1011, 1602.1012 og 1602.1019, og orðast svo:        
  1602.1011 – – Sem innihalda meira en 60% af kjöti, hlutum af dýrum eða blóði   30 883  
  1602.1012 – – Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, af kjöti, hlutum af dýrum eða blóði   30 530  
  1602.1019 – – Úr skordýrum   0    
fff. Nýtt tollskrárnúmer bætist við, 1602.9023, og orðast svo:        
  1602.9023 – – – Úr skordýrum   0    
g. Undirliður 1604.14 orðast svo:        
    – – Túnfiskur, randatúnfiskur og rákungur (Sarda spp.):        
           
11. Á 18. kafla:        
  1. athugasemd við 18. kafla orðast svo:        
  1. Til þessa kafla telst ekki:        
    a. Framleiðsla sem í er meira en 20%, miðað við þyngd, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, skordýrum, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahrygg­leysingjum, eða hvers konar samsetningu þeirra (16. kafli).        
    b. Framleiðsla í nr. 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eða 3004.        
           
12. Á 19. kafla:        
  A-liður 1. athugasemdar við 19. kafla orðast svo:        
  1. a. Framleiðsla, nema um sé að ræða vöru í 1902, sem fyllt er með meiru en 20% miðað við þyngd af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, skordýrum, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahrygg­leysingjum, eða hvers konar samsetn­ingu þeirra (16. kafli).        
               
13. Á 20. kafla:        
a. Á eftir a-lið 1. athugasemdar við 20. kafla kemur nýr stafliður, er verður b-liður, og breytist röð annarra stafliða í samræmi við það, svohljóðandi:        
  b. Jurtafeiti og olíur (15. kafli).        
b. C-liður 1. athugasemdar 20. kafla orðast svo:        
  c. Matvæli sem innihalda meira en 20%, miðað við þyngd, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, skordýrum, fiski eða krabba­dýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða hvers konar samsetningu þeirra (16. kafli).        
c. Undirliður 2008.93 orðast svo:        
    – – Trönuber (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); týtuber (Vaccinium vitis-idaea):        
d. Vöruliður 2009 orðast svo:        
2009   Ávaxta- eða hnetusafi (þar með talið þrúguþykkni og kókoshnetusafi) og matjurta­safi, ógerjaður og án viðbætts áfengis, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni:        
e. Undirliður 2009.2 orðast svo:        
    Greipaldinsafi; pómelónusafi:        
f. Undirliður 2009.8 orðast svo:        
    Safi úr hvers konar öðrum ávöxtum, hnetum eða matjurtum:        
g. Undirliður 2009.81 orðast svo:        
    – – Trönuberjasafi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); týtuberjasafi (Vaccinium vitis-idaea):        
           
14. Á 21. kafla:        
a. Í stað orðanna „blóði, fiski“ í e-lið 1. athugasemdar við 21. kafla kemur: „blóði, skordýrum, fiski“        
b. Á eftir e-lið 1. athugasemdar við 21. kafla kemur nýr stafliður, er verður f-liður, og breytist röð annarra stafliða samkvæmt því, svo­hljóðandi:        
  f. Vörur í nr. 2404.        
c. Tollskrárnúmerið 2106.9069 fellur brott.        
           
15. Á 22. kafla:        
  Vöruliður 2202 orðast svo:        
2202   Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragð­bætt, og aðrar óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxta-, hnetu- eða matjurtasafar í nr. 2009:        
           
16. Á 23. kafla:        
  Vöruliður 2306 orðast svo:        
2306   Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í kögglum, frá kjörnun jurta- eða örverufeiti eða jurta- eða örveruolíu, þó ekki í nr. 2304 eða 2305:        
           
17. Á 24. kafla:        
a. Titill 24. kafla orðast svo:        
  Tóbak og framleitt tóbakslíki; vörur, með eða án nikótín­innihalds, til innöndunar án íkveikju; aðrar vörur með nikótín­innihaldi til inntöku í líkamann        
b. Í stað orðsins „Athugasemd:“ á eftir fyrirsögn 2. kafla komi: Athuga­semdir:        
c. Við 24. kafla bætast 2 nýjar athugasemdir, er verða 2. og 3. athuga­semd við 24. kafla og orðast svo:        
  2. Vörur sem flokkanlegar eru í nr. 2404 og einhvern annan vörulið kaflans skulu flokkaðar í 2404.        
  3. Orðasambandið til innöndunar án íkveikju þýðir innöndun með hitaðri inntöku eða á annan hátt, án íkveikju.        
d. Við 24. kafla bætist nýr vöruliður, 2404, ásamt undirliðum, neðan­máls­greinum og átta tollskrárnúmerum, 2404.1101, 2404.1109, 2404.1200, 2404.1900, 2404.9101, 2404.9109, 2404.9200 og 2404.9900, og orðast svo:        
2404   Framleiðsla sem inniheldur tóbak, endurunnið tóbak, nikótín, eða tóbaks- eða nikótínlíki til innönd­unar án íkveikju; önnur framleiðsla með nikótín­innihaldi til inntöku nikótíns í líkamann:        
    Framleiðsla til innöndunar án íkveikju:        
    – – Með tóbaksinnihaldi eða endurunnið tóbak:        
  2404.1101 – – – Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða   0    
  2404.1109 – – – Annað   0    
  2404.1200 – – Önnur með nikótíninnihaldi1   0    
  2404.1900 – – Önnur2   0    
    Önnur:        
    – – Til inntöku um munn:        
  2404.9101 – – – Nikótínpúðar   0    
  2404.9109 – – – Annað, þ.m.t. tyggjó og önnur matvæli   0    
  2404.9200 – – Til inntöku gegnum húð3   0    
  2404.9900 – – Önnur4   0    
           
18. Á 25. kafla:        
a. Á eftir d-lið 2. athugasemdar við 25. kafla bætist nýr stafliður, er verður e-liður, og breytist röðun annarra stafliða samkvæmt því, svo­hljóðandi:        
  e. Dólómítrammablanda (ramming mix) (nr. 3816).        
b. Vöruliður 2518 orðast svo:        
2518   Dólómít, einnig brennt eða glætt, þar með talið dólómít grófhöggvið eða einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir eða hellur:        
c. Tollskrárnúmer 2518.3000 fellur brott.        
           
19. Á 26. kafla:        
  Í stað tilvitnunarinnar „(nr. 7112)“ í f-lið 1. athugasemdar við 26. kafla kemur: „(nr. 7112 eða 8549.)“        
           
20. Á 27. kafla:        
  5. athugasemd við undirliði í 27. kafla orðast svo:        
  5. Sem lífdísilolía (biodiesel) í undirliðum nr. 2710 teljast monoalkylesterar úr fitusýrum sem notuð er sem eldsneyti, unnin úr dýra-, jurta eða örverufitu eða -ólíum, einnig notuðum.        
           
21. Á flokki VI:        
a. Við athugasemdir við flokk VI bætist ný athugasemd, er verður 4. athugasemd, svohljóðandi:        
  4. Svari vara til lýsingar eins eða fleiri vöruliða í flokki VI, vegna þess að henni sé lýst með nafni eða virkni, og einnig í nr. 3827, flokkast varna undir þann vörulið sem höfðar til heitis vörunnar eða virkni en ekki undir nr. 3827.        
           
22. Á 28. kafla:        
a. Tollskrárnúmerið 2844.4000 fellur brott og í staðinn bætist við undirliður, 2844.4, og fjögur ný tollskrárnúmer, 2844.4100, 2844.4200, 2844.4300 og 2844.4400, og orðast svo:        
    Geislavirk frumefni, samsætur og sambönd, þó ekki sambönd í nr. 2844.10, 2844.20 eða 2840.30; málm­blendi, dreifur (þar með talið keramíkmelmi), leir­vörur og blöndur sem innihalda þessi frumefni, samsætur eða sambönd; geislavirkar leifa:        
  2844.4100 – – Þrívetni (tritium) og sambönd þess; málmblendi, dreifur (þar með talið keramíkmelmi), leirvörur og blöndur sem innihalda frumefni eða sambönd þess   0    
  2844.4200 – – Aktín-225, aktín-227, kalifornín-253, kúrín-240, kúrín-241, kúrín-242, kúrín-243, kúrín-244, ein­steinín-253, einsteinín-254, gadólín-148, pólon-208, pólon-209, pólon-210, radín-223, úran-230 eða úran-232, og sambönd þeirra; málmblendi, dreifur (þar með talið keramíkmelmi), leirvörur og blöndur sem innihalda frumefni eða sambönd þeirra   0    
  2844.4300 – – Önnur geislavirk frumefni, samsætur og sambönd; önnur málmblendi, dreifur (þar með talið keramík­melmi), leirvörur og blöndur sem innihalda frum­efni eða sambönd þeirra   0    
  2844.4400 – – Geislavirkar leifar   0    
b. Við vörulið 2845 bætast þrjú ný tollskrárnúmer, 2845.2000, 2845.3000 og 2845.4000, og orðast svo:        
  2845.2000 Bór auðgað af bór-10 og samböndum þess   0    
  2845.3000 Liþín (lithium) auðgað af liþíni-6 og samböndum þess   0    
  2845.4000 Helín-3   0    
           
23. Á 29. kafla:        
a. G-liður 1. athugasemdar við 29. kafla orðast svo:        
  g. Efni sem nefnd eru í a-, b-, c-, d-, e- eða f-lið hér að ofan og blönduð hafa verið rykvarnar-, litar- eða ilmefni eða uppsölulyfi til auðkennis eða af öryggisástæðum, enda verði efnin sjálf við þá blöndun ekki hæfari til notkunar í sérstöku skyni en hinna almennu nota.        
b. Síðasta málsgrein 4. athugasemdar við 29. kafla orðast svo:        
  Í nr. 2911, 2912, 2914, 2918 og 2922, takmarkast súrefnis­virkni, einkennandi lífrænir hópar með súrefni í viðkomandi vöruliðum, við þá virkni sem getið er í nr. 2905-2920        
c. Undirliðir 2903.31 og 2903.39 ásamt tollskrárnúmerum 2903.3100 til 2903.3980 falla brott en í staðinn bætast við fjórtán nýir undirliðir, 2903.41 til 2903.69, ásamt 31 nýju tollskrárnúmeri og orðast svo:        
    Mettaðar flúoraðar afleiður raðtengdra vetniskolefna:        
  2903.4100 – – Tríflúorómetan (HFC-23)   0    
  2903.4200 – – Díflúorómetan (HFC-32)   0    
    – – Flúorómetan (HFC-41), 1,2-díflúoróetan (HFC-152) og 1,1-díflúoróetan (HFC-152a):        
  2903.4311 – – – HFC-152   0    
  2903.4312 – – – HFC-152a   0    
  2903.4313 – – – HFC-41   0    
    – – Pentaflúoróetan (HFC-125), 1,1,1-tríflúoróetan (HFC-143a) og 1,1,2- tríflúoróetan (HFC-143):        
  2903.4411 – – – HFC-125   0    
  2903.4412 – – – HFC-143   0    
  2903.4413 – – – HFC-143a   0    
    – – 1,1,1,2- tetraflúoróetan (HFC-134a) og 1,1,2,2- tetraflúoróetan (HFC-134):        
  2903.4511 – – – HFC-134   0    
  2903.4512 – – – HFC-134a   0    
    – – 1,1,1,2,3,3,3-heptaflúoróprópan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexaflúoróprópan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexaflúoróprópan (HFC-236ea) og 1,1,1,3,3,3-hexaflúoróprópan (HFC-236fa):        
  2903.4611 – – – HFC-227ea   0    
  2903.4612 – – – HFC-236cb   0    
  2903.4613 – – – HFC-236ea   0    
  2903.4614 – – – HFC-236fa   0    
    – – 1,1,1,3,3-pentaflúoróprópan (HFC-245fa) og 1,1,2,2,3- pentaflúoróprópan (HFC-245ca):        
  2903.4711 – – – HFC-245ca   0    
  2903.4712 – – – HFC-245fa   0    
    – – 1,1,1,3,3-pentaflúoróbútan (HFC-365mfc) og 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafúoróprópan (HFC-43-10mee):        
  2903.4811 – – – HFC-365mfc   0    
  2903.4812 – – – HFC-43-10mee   0    
    – – Aðrar:        
  2903.4911 – – – HFC-161   0    
  2903.4912 – – – PFC-116   0    
  2903.4913 – – – PFC-14   0    
  2903.4914 – – – PFC-218   0    
  2903.4915 – – – PFC-3-1-10 (R-31-10)   0    
  2903.4916 – – – PFC-4-1-12 (R-41-12)   0    
  2903.4917 – – – PFC-5-1-14 (R-51-14)   0    
  2903.4918 – – – Aðrar mettaðar flúorafleiður   0    
    Ómettaðar flúoraðar afleiður raðtengdra vetnis­kolefna:        
  2903.5100 – – 2,3,3,3-tetraflúoróprópan (HFO-1234yf), 1,3,3,3- tetraflúoróprópan (HFO-1234ze) og (Z)-1,1,1,4,4,4-hexaflúoró-2-bútan (HFO-1336mzz)   0    
  2903.5900 – – Aðrar   0    
    Brómaðar eða joðaðar afleiður raðtengdra vetnis­kolefna:        
  2903.6100 – – Metýlbrómíð (brómómetan)   0    
  2903.6200 – – Etýlendíbrómíð (ISO) (1,2-díbrómómetan)   0    
  2903.6900 – – Aðrar   0    
d. Tollskrárnúmerin 2903.7100 til 2903.7500 ásamt undirlið nr. 2903.76 orðast svo:        
  2903.7100 – – Klóródíflúorómetan (HCFC-22)   0    
  2903.7200 – – Díklóróþríflúoretan (HCFC-123)   0    
  2903.7300 – – Díklóróflúoróetan (HCFC-141, 141b)   0    
  2903.7400 – – Klóródíflúoróetan (HCFC-142, 142b)   0    
  2903.7500 – – Díklórpentaflúoróprópan (HCFC-225, 225ca, 225cb)   0    
    – – Brómóklóródíflúorómetan (Halon-1211), brómó­trí­flúoró­metan (Halon-1301) og dí­bróm­ótetra­flúoróetan (Halon-2402):        
e. Í stað orðsins „eterperoxíð“ í millifyrirsögn flokks IV, vörulið nr. 2909 og tollskrárnúmeri 2909.6000, kemur:        
  „eterperoxíð, asetal- og hemiaseta­per­oxíð“        
f. Við vörulið 2930 bætist nýtt tollskrárnúmer, 2930.1000, og orðast svo:        
  2930.1000 2-(N,N- dímetýlamínó) etantíól   0    
g. Vöruliður 2931 ásamt undirliðum og tollskrárnúmerum orðast svo:        
2931   Önnur lífræn-ólífræn sambönd:        
  2931.1000 Tetrametýlblý og tetraetýlblý   0    
  2931.2000 Tríbútýltinsambönd   0    
    Óhalógenaðar lífrænar fosfórafleiður:        
  2931.4100 – – Dímetýl metýlfosfónat   0    
  2931.4200 – – Dímetýl própýlfosfónat   0    
  2931.4300 – – Dímetýl etýlfosfónat   0    
  2931.4400 – – Metýlfosfónsýra   0    
  2931.4500 – – Sölt metýlfosfónsýra og (aminóíminó­metýl(þvag­efni) (1:1)   0    
  2931.4600 – – 2,4,6-tríprópýl-1,3,5,2,4,6-tríoxatrífosfínan 2,4,6-tríoxíð   0    
  2931.4700 – – (5-Etýl-2-metýl-2-oxídó-1,3,2-díoxafosfínan-5-ýl)metýl metýl metýlfosfónat   0    
  2931.4800 – – 3,9-dímetýl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-dífosfaspíró[5.5] undecane 3,9-díoxíð   0    
  2931.4900 – – Aðrar   0    
    Halógenaðar lífrænar fosfórafleiður:        
  2931.5100 – – Metýlfosfóndíklóríð   0    
  2931.5200 – – Própýlfosfóndíklóríð   0    
  2931.5300 – – O-(3-klóróprópýl) O-[4-nítró-3-(tríflúoró­metýl)fenýl] metýlfosfón trifluoromethyl)­phenyl] metýlfosfónóþíanat   0    
  2931.5400 – – Tríklórfón (ISO)   0    
  2931.5900 – – Aðrar   0    
  2931.9000 Annars   0    
h. Við vörulið 2932 bætist nýtt tollskrárnúmer, 2932.9600, og orðast svo:        
  2932.9600 – – Karbófúran (ISO)   0    
i. Tollskrárnúmer 2933.3300 orðast svo:        
  2933.3300 – – Alfentaníl (INN), anileridín (INN), besitramíð (INN), brómasepam (INN), karfentaníl (INN), dífenoxín (INN), dífenoxýla (INN), dípipanón (INN), fentanýl (INN), ketóbemidón (INN), metylfenidat (INN), pentasósín (INN), peþidín (INN), peþidín (INN) milligerð A, fensyklidín (INN) (PCP), fenóperidín (INN), pipradról (INN), píritramíð (INN), própiram (INN), remífentaníl (INN) og trímeperidín (INN); sölt þeirra   0    
í. Við vörulið 2933 bætast fjögur ný tollskrárnúmer, 2933.3400, 2933.3500, 2933.3600 og 2933.3700, og orðast svo:        
  2933.3400 – – Önnur fentanyl og afleiður þeirra   0    
  2933.3500 – – 3-Quinuclidinol   0    
  2933.3600 – – 4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)   0    
  2933.3700 – – N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)   0    
j. Við vörulið 2934 bætist nýtt tollskrárnúmer, 2934.9200, og orðast svo:        
  2934.9200 – – Önnur fentanyl og afleiður þeirra   0    
k. Tollskrárnúmer 2936.2400 orðast svo:        
  2936.2400 – – D- eða DL-pantóþensýra (vítamín B5) og afleiður hennar   0    
l. Orðalagsbreyting verður á fyrirsögn undirliðar 2939.4 og á tollskrár­númerum 2939.4200 og 2903.4400 ásamt því að nýtt tollskrárnúmer, 2939.4500, bætist við og orðast undirliðurinn svo:        
    Efedraalkalóíð og afleiður þeirra; sölt þeirra:        
  2939.4100 – – Efedrín og salt þess   0    
  2939.4200 – – Pseudóefedrín (sýndarefedrín) (INN) og salt þess   0    
  2939.4300 – – Kaþín (INN) og salt þess   0    
  2939.4400 – – Norefedrín og salt þess   0    
  2939.4500 – – Levómetamfetamín, metamfetamine (INN), met­amfeta­mín racemate og sölt þeirra   0    
  2939.4900 – – Önnur   0    
m. Tollskrárnúmerið 2939.7100 fellur brott en í staðinn kemur nýtt tollskrárnúmer, 2939.7200, og orðast svo:        
  2939.7200 – – Kókaín, ekgonín; sölt, esterar og aðrar afleiður þeirra   0    
           
24. Á 30. kafla:        
a. B-liður 1. athugasemdar við 30. kafla orðast svo:        
  b. Framleiðsla eins og töflur, tyggigúmmí eða plástrar (fyrir gegn­flæði um húð), sem inniheldur nikótín og ætlað er til að aðstoða við að hætta tóbaksnotkun (vöruliður 2404).        
b. Á eftir h-lið 1. athugasemdar við 30. kafla kemur nýr stafliður, er verður ij-liður, svohljóðandi:        
  ij. Prófefni í vörulið 38.22.        
c. E-liður 4. athugasemdar við 30. kafla orðast svo:        
  e. Lyfleysa og búnaður til nota við viðurkennd klínisk blindpróf (eða tvöföld blindpróf), í mældum skömmtum, jafnvel þótt þau gætu innihaldið virk lyf.        
d. Í stað orðanna „áþekkar vörur:“ í vörulið 3002 kemur:        
  „áþekkar vörur; frumurækt, einnig umbreytt“:        
e. Tollskrárnúmerin 3002.1100 og 3002.1900 falla brott.        
f. Tollskrárnúmerin 3002.2000 og 3002.3000 falla brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 3002.4 auk þriggja nýrra tollskrárnúmera, 3002.4100, 3002.4200 og 3002.4900, og orðast svo:        
    Bóluefni, toxín, ræktaðar örverur (þó ekki ger) og áþekkar vörur:        
  3002.4100 – – Bóluefni í mannalyf   0    
  3002.4200 – – Bóluefni í dýralyf   0    
  3002.4900 – – Annað   0    
g. Við vörulið 3002 bætist nýr undirliður, 3002.5, ásamt tveimur nýjum tollskrárnúmerum, 3002.5100 og 3002.5900, og orðast svo:        
    Frumurækt, einnig umbreytt:        
  3002.5100 – – Frumulyf (cell therapy products)   0    
  3002.5900 – – Annað   0    
h. Tollskrárnúmerið 3006.2000 fellur brott.        
i. Við vörulið 3006 bætist nýtt tollskrárnúmer, 3006.9300, og orðast svo:        
  3006.9300 – – Lyfleysa og búnaður til nota við viðurkennd klínísk blindpróf (eða tvöföld blindpróf), í mældum skömmtum   0    
           
25. Á 32. kafla:        
  Við vörulið 3204 bætist nýtt tollskrárnúmer, 3204.1800, og orðast svo:        
  3204.1800 – – Karótenóíð litunarefni og framleiðsla að megin­stofni úr þeim   0    
           
26. Á 34. kafla:        
a. A-liður 1. athugasemdar við 34. kafla orðast svo:        
  a. Ætar blöndur eða framleiðsla úr dýra-, jurta- eða örverufeiti og -olíum til nota sem losunarefni fyrir mót (nr. 1517).        
b. Undirliðir 3402.1 og 3402.2 auk tollskrárnúmera 3402.1101 til 3402.2090 falla brott en í staðinn koma þrír nýir undirliðir, 3402.3, 3402.4 og 3402.5, auk nítján nýrra tollskrárnúmera og orðast svo:        
    Mínusjónuð (anionic) lífræn yfirborðsvirk efni, einnig í smásöluumbúðum:        
    – – Línulaga alkylbensensúlfónsýrur og sölt þeirra:        
  3402.3101 – – – Í 25 kg umbúðum eða stærri   0    
  3402.3109 – – – Önnur   0    
    – – Annað:        
  3402.3901 – – – Í 25 kg umbúðum eða stærri   0    
  3402.3909 – – – Annars   0    
    Önnur lífræn yfirborðsvirk efni, einnig í smásölu­umbúðum:        
    – – Plúsjónuð (cationic):        
  3402.4101 – – – Í 25 kg umbúðum eða stærri   0    
  3402.4109 – – – Önnur   0    
    – – Ójónuð:        
  3402.4201 – – – Í 25 kg umbúðum eða stærri   0    
  3402.4209 – – – Önnur   0    
    – – Önnur:        
  3402.4901 – – – Í 25 kg umbúðum eða stærri   0    
  3402.4909 – – – Annars   0    
    Framleiðsla í smásöluumbúðum:        
    – – Þvottaduft í allt að 25 kg umbúðum:        
  3402.5011 – – – Þvottaduft fyrir spunavörur sem inniheldur fosfat   0    
  3402.5012 – – – Þvottaduft fyrir spunavörur sem ekki inniheldur fosfat   0    
  3402.5013 – – – Uppþvottaduft   0    
  3402.5019 – – – Annað   0    
    – – Þvottalögur í allt að 25 kg umbúðum:        
  3402.5021 – – – Þvottalögur fyrir spunavörur   0    
  3402.5023 – – – Uppþvottalögur   0    
  3402.5024 – – – Þvottalögur fyrir yfirborðsfleti   0    
  3402.5029 – – – Annar   0    
  3402.5090 – – Önnur   0    
           
27. Á 36. kafla:        
  Orðalagsbreyting verður á vörulið 3603 auk þess sem tollskrárnúmer 3603.0000 fellur brott en í staðinn koma sex ný tollskrárnúmer, 3603.1000, 3603.2000, 3603.3000, 3603.4000, 3603.5000 og 3603.6000, og orðast svo:        
3603   Kveikiþráður; sprengiþráður; hvell- eða sprengi­hettur; kveikibúnaður; rafmagnshvellhettur:        
  3603.1000 Kveikiþráður   0    
  3603.2000 Sprengiþráður   0    
  3603.3000 Hvellhettur   0    
  3603.4000 Sprengihettur   0    
  3603.5000 Kveikibúnaður   0    
  3603.6000 Rafmagnshvell­hettur   0    
           
28. Á 37. kafla:        
  2. athugasemd við 37. kafla orðast svo:        
  2. Í þessum kafla tekur hugtakið ljósmynda- til aðferðar beint eða óbeint fyrir áhrif ljóss eða annarrar geislunar á ljósnæmt, einnig hitanæmt, yfirborð.        
           
29. Á 38. kafla:        
a. Á eftir b-lið 1. athugasemdar við 38. kafla bætist nýr stafliður, er verður c-liður og breytist röðun annarra stafliða samkvæmt því, svohljóðandi:        
  c. Vörur í nr. 2404.        
b. A-liður 4. athugasemdar við 38. kafla orðast svo:        
  a. Einstakra efna eða hluta sem aðgreindir eru frá sorpinu, t.d úrgangur úr plasti, gúmmíi, timbri, pappír, spunavöru, gleri eða málmar, rafmagns- og rafeindaúrgangur og -rusl (einnig notaðar rafhlöður) sem flokkast í viðeigandi vöruliði tollskrárinnar.        
c. 7. athugasemd við 38. kafla orðast svo:        
  7. Sem lífdísilolía (biodiesel) í vörulið 3826 teljast mono-alkyl­esterar úr fitusýrum sem notað er sem eldsneyti, fengið úr dýra-, jurta- eða örverufeiti eða -olíum, einnig notuðum.        
d. 1. athugasemd við undirliði 38. kafla orðast svo:        
  1. Undirliðir 3808.52 og 3808.59 taka aðeins til vara í nr. 3808 sem innihalda eitt eða fleiri eftirfarandi efna: alaklór (ISO); aldíkarb (ISO); aldrín (ISO); asínfos-metýl (ISO); binapacrýl (ISO); camfeklór (ISO) (toxafen); kaptafól (ISO); karbófúran (ISO; klórdan (ISO); klórdímeform (ISO); klóróbensílat (ISO); DDT (ISO) (klófenótan (INN), 1,1,1-tríklóró-2,2-bis(p-klóró­fenýl)etan); díeldrín (ISO, INN); 4,6-dínítró-o-kresól (DNOC (ISO)) eða sölt þess; dínóseb (ISO), sölt þess eða esterar þess; endósúlfan (ISO); etýlendíbrómíð (ISO) (1,2-díbrómetan); etýlendíklóríð (ISO) (1,2-díkóróetan); flúoróasetamíð (ISO); hepta­klór (ISO); heptaklóróbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklóró­sýklóhexan (HCH (ISO)), einnig lindan (ISO, INN); kvika­silfurs­sambönd; metamídófos (ISO); mónókrótófos (ISO); oxarian (etýlenoxíð); paraþíón (ISO); paraþíon-metýl (ISO) (metýl-paraþíon); pentaklórófenól (ISO), sölt þess eða esterar þess; perflúoró­oktansúlfónsýra og sölt hennar; perflúoró­oktansúlfónamíð; perflúoróoktan­súfónýlflúoríð; fosfamídón (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-tríklórófenoxýediksýra), söld hennar eða esterar hennar; tríbútýltinsambönd; tríklórfón (ISO).        
e. 3. athugasemd við undirliði 38. kafla orðast svo:        
  3. Undirliðir 3824.81 til 3824.89 taka aðeins til blandna og fram­leiðslu sem inniheldur eitt eða fleiri eftirtalinna efna: oxíran (etylenoxíð); fjölbrómuð bífenýl (PBB); fjölklóruð bífenýl (PCB); fjölklóruð terfenýl (PCT); tris(2,3-díbrómprópýl) fosfat; aldrín (ISO); kamfeklór (ISO) (toxafen); klórdan (ISO); klórdekón (ISO); DDT (ISO) (klófenótan (INN); 1,1,1-tríklóró-2,2-bis(p-klórfenýl)etan); díeldrín (ISO, INN); eldósúlfan (ISO); endrín (ISO); heptaklór (ISO), mírex (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklórósýklóhexan (HCH (ISO)), þ.m.t. lindan (ISO, INN); pentaklóróbensen (ISO); hexaklóróbensen (ISO); perflúoró­oktan­súlfónsýra, sölt hennar; perflúoróoktansúlfónamíð; perflúoróoktansúlfónýlflúoríð; tetra-, penta-, hexa-, hepta- eða oktabrómódífenýleterar; keðjustutt klóruð paraffín.        
    Keðjustutt klóruð paraffín eru blöndur úr efnum með hærra klórstigi en 48% miðað við þyngd með eftirfarandi sameindar­formúlu: CxH(2x-y+2)Cly, þar sem x=10 - 13 og y = 1 - 13.        
f. Tollskrárnúmerið 3816.0000 orðast svo:        
  3816.0000 Eldfast lím, steinlím, steinsteypa og áþekkar sam­settar vörur, einnig dólómítrammablanda (ramming mix), þó ekki vörur í nr. 3801   0    
g. Orðalagsbreyting verður á vörulið 3822 auk þess sem tollskrárnúmer 3822.0000 fellur brott en við bætast tveir nýir undirliðir, 3822.1 og 3822.9, auk fimm nýrra tollskrárnúmera, 3822.1100, 3822.1200, 3822.1300, 3822.1900 og 3822.9000, og orðast svo:        
3822   Prófefni á grunni til greininga eða fyrir rannsókna­stofur, unnin prófefni til greininga eða fyrir rann­sóknastofur, einnig á grunni, einnig útbúin sem sett, þó ekki þau sem eru í nr. 3006; staðfest viðmiðunar­efni:        
    Prófefni á grunni til greininga eða fyrir rannsókna-stofur, unnin prófefni til greininga eða fyrir rann-sóknastofur, einnig á grunni, einnig útbúin sem sett:        
  3822.1100 – – Fyrir malaríu   0    
  3822.1200 – – Fyrir Zika- og aðra sjúkdóma sem smitast með moskítóflugum af tegundinni Aedes   0    
  3822.1300 – – Til blóðflokkunar   0    
  3822.1900 – – Annað   0    
  3822.9000 Annað   0    
h. Undirliður 3824.7 ásamt tollskrárnúmerunum 3824.7100 til 3824.7900 falla brott.        
i. Við vörulið 3824 falla brott þrjú tollskrárnúmer, 3824.9913, 3824.9914 og 3824.9915, og við bætast tvö ný tollskrárnúmer, 3824.8900 og 3824.9200, og orðast svo:        
  3824.8900 – – Sem innihalda keðjustutt klóruð paraffín   0    
  3824.9200 – – Fjölglýkólester metýlfosfónsýru   0    
í. Við 38. kafla bætist nýr vöruliður 3827 ásamt sjö nýjum undirliðum og 34 nýjum tollskrár­númerum og orðast svo:        
3827   Blöndur sem innihalda halógenafleiður metans, etans eða própans, ót.a.:        
    Sem innihalda klóróflúorókolefni (CFC), með eða án vetnisklóróflúorókolefnisinnihalds (HCFC), per­flúoró­kolefna (PFC) eða vetnisflúorókolefna (HFC); sem innihalda vetnisbrómóflúorókolefni (HBFC); sem innihalda koltetraklóríð; sem innihalda 1,1,1-tríklóróetan (metýlklóróform):        
  3827.1100 – – Sem innihalda klóróflúorókolefni (CFC), með eða án vetnisklóróflúorkolefnisinnihalds (HCFC), per­flúoró­kolefna (PFC) eða vetnisflúorókolefna (HFC)   0    
  3827.1200 – – Sem innihalda vetnisbrómóflúorókolefni (HBFC)   0    
  3827.1300 – – Sem innihalda koltetraklóríð   0    
  3827.1400 – – Sem innihalda 1,1,1-tríklóróetan (metýlklóróform)   0    
  3827.2000 Sem innihalda brómóklóródíflúorómetan (halón-1211), brómótríflúorómetan (halón-1301) eða díbrómótetra­flúoró­etan (halón -2402)   0    
    Sem innihalda vetnisklóróflúorókolefni, með eða án per­flúoró­kolefna (PFC) eða vetnisflúorókolefna (HFC), en innihalda ekki klóróflúorókolefni (CFC):        
  3827.3100 – – Sem innihalda efni í undirliðum 2903.41 til 2903.48   0    
  3827.3200 – – Aðrar, sem innihalda efni í undirliðum 2903.71 til 2903.75   0    
  3827.3900 – – Aðrar   0    
  3827.4000 Sem innihalda metýlbrómíð (brómómetan) eða brómóklórómetan   0    
    Sem innihalda tríflúorómetan (HFC-23) eða per­flúoró­kolefni (PFCs) en innihalda ekki klóróflúoró­kolefni (CFC) eða vetnisklóróflúoró­kolefni (HCFC):        
    – – Sem innihalda tríflúorómetan (HFC-23):        
  3827.5110 – – – Blanda R508B   0    
  3827.5190 – – – Aðrar   0    
  3827.5900 – – Aðrar   0    
    Sem innihalda önnur vetnisflúorókolefni (HFC) en innihalda ekki klóróflúorókolefni (CFC) eða vetnis­klóró­flúorókolefni (HCFC):        
    – – Sem inniheldur 15% eða meira miðað við massa af 1,1,1-tríflúoróetan (HFC-143a):        
  3827.6110 – – – Blanda R404A   0    
  3827.6120 – – – Blanda R428A   0    
  3827.6130 – – – Blanda R434A   0    
  3827.6140 – – – Blanda R507   0    
  3827.6190 – – – Aðrar   0    
    – – Aðrar, sem ekki falla undir undirliðinn hér að framan og innihalda 55% eða meira miðað við massa af pentaflúoróetan (HFC-125) en innihalda ekki ómettaðar flúoraðar afleiður raðtengdra vetnis­kolefna (HFO):        
  3827.6210 – – – Blanda R422A   0    
  3827.6220 – – – Blanda R422D   0    
  3827.6290 – – – Aðrar   0    
    – – Aðrar, sem ekki falla undir undirliðina hér að framan og innihalda 40% eða meira miðað við massa af pentaflúoróetan (HFC-125):        
  3827.6310 – – – Blanda R410A   0    
  3827.6320 – – – Blanda R438A   0    
  3827.6330 – – – Blanda R452A   0    
  3827.6390 – – – Aðrar   0    
    – – Aðrar, sem ekki falla undir undirliðina hér að framan og innihalda 30% eða meira miðað við massa af 1,1,1,2-tetraflúoróetan (HFC-134a) en innihalda ekki ómettaðar flúoraðar afleiður rað­tengdra vetniskolefna (HFO):        
  3827.6410 – – – Blanda R407C   0    
  3827.6420 – – – Blanda R407F   0    
  3827.6430 – – – Blanda R437A   0    
  3827.6490 – – – Aðrar   0    
    – – Aðrar sem ekki falla undir undirliðina hér að framan og innihalda 20% eða meira miða við massa af díflúorómetan (HFC-32) og 20% eða meira miðað við massa af pentaflúoróetan (HFC-125):        
  3827.6510 – – – Blanda R448A   0    
  3827.6520 – – – Blanda R449A   0    
  3827.6590 – – – Aðrar   0    
  3827.6800 – – Aðrar sem ekki falla undir undirliðina hér að framan og innihalda efni í undirliðum 2903.41 til 2903.48   0    
  3827.6900 – – Annars   0    
  3827.9000 Aðrar   0    
           
30. Á 39. kafla:        
a. Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður“ í x-lið 2. athugasemdar við 39. kafla kemur: „ljós og ljósabúnaður“        
b. Undirliður 3907.20 ásamt tollskrárnúmerunum 3907.2001 og 3907.2009 falla brott en í staðinn bætast við tveir nýir undirliðir, 3907.21 og 3907.29, og fjögur ný tollskrárnúmer, 3907.2101, 3907.2109, 3907.2901 og 3907.2909, og orðast svo:        
    Aðrir pólýeterar:        
    – – Bis(pólýoxýetýlen) metýlfosfónat:        
  3907.2101 – – – Upplausnir, þeytur og deig   0    
  3907.2109 – – – Annað   0    
    – – Annars:        
  3907.2901 – – – Upplausnir, þeytur og deig   0    
  3907.2909 – – – Annað   0    
c. Við vörulið 3911 bætist nýr undirliður ásamt tveimur nýjum tollskrár­númerum, 3911.2001 og 3911.2009, og orðast svo:        
    Pólý(1,3-fenýl metýlfosfónat):        
  3911.2001 – – Upplausnir, þeytur og deig   0    
  3911.2009 – – Annað   0    
           
31. Á 40. kafla:        
a. Tollskrárnúmerið 4015.1100 fellur brott.        
b. Við vörulið 4015 bætist nýtt tollskrárnúmer, 4015.1200, og orðast svo:        
  4015.1200 Notaðar til lyf-, skurð-, tann- eða dýralækninga   0    
           
32. Á 42. kafla:        
  Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður“ í k-lið 2. athugasemdar við 42. kafla kemur: „ljós og ljósabúnaður.“        
           
33. Á 44. kafla:        
a. Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður“ í o-lið 1. athugasemdar við 44. kafla kemur: „ljós og ljósabúnaður“        
b. Í stað fyrirsagnarinnar „Athugasemd við undirliði:“ í 44. kafla kemur: „Athugasemdir við undirliði“:        
c. Við 44. kafla bætist þrjár nýjar athugasemdir við undirliði, er verða 2., 3. og 4. athugasemd við undirliði, og orðast svo:        
  2. Sem viðarkubbar í undirlið 4401.32 teljast aukaafurðir svo sem afklippur, sag eða spænir frá vélrænni viðarframleiðslu, hús­gagna­iðnaði eða annarri viðarúrvinnslu, sem hefur verið kögglað annað hvort beint með þjöppun eða blöndun bindiefnis sem að magni er ekki meira en 3% miðað við þyngd. Slíkir kubbar eru teningslaga, margflata eða sívalir, að minnsta þver­máli meira en 25 mm.        
  3. Með S-P-F í undirlið 4407.13 er átt við við sem búinn er til úr blöndu af greni, furu og þini þar sem hlutfall hverrar tegundar er breytilegt og óþekkt.        
  4. Með Hem-þin í undirlið 4407.14 er átt við við sem búinn er til úr blöndu af vesturríkjaþöll (Western hemlock) og þini þar sem hlutfall hvorrar tegundar er breytilegt og óþekkt.        
d. Við vörulið 4401 bætist nýtt tollskrárnúmer, 4401.3200, og orðast svo:        
  4401.3200 Viðarkubbar   0    
e. Tollskrárnúmer 4401.4000 fellur brott og í staðinn kemur nýr undirliður, 4401.4, og tvö ný tollskrárnúmer, 4401.4100 og 4401.4900, og orðast svo:        
    Sag og viðarúrgangur og viðarrusl, ómótað:        
  4401.4100 – – Sag   0    
  4401.4900 – – Annað   0    
f. Við vörulið 4402 bætist nýtt tollskrárnúmer, 4402.2000, og orðast svo:        
  4402.2000 Úr skurn eða hnetum   0    
g. Tollskrárnúmerin 4403.2100, 4403.2300 og 4403.2500 orðast svo:        
  4403.2100 – – Úr furu (Pinus spp.), sem er minnst 15 cm í þvermál eða meira   0    
  4403.2300 – – Úr þini (Abies spp.) og greini (Picea spp.), sem er minnst 15 cm í þvermál eða meira   0    
  4403.2500 – – Annars, sem er minnst 15 cm í þvermál eða meira   0    
h. Við vörulið 4403 bætist nýtt tollskrárnúmer, 4403.4200, og orðast svo:        
  4403.4200 – – Tekk   0    
i. Tollskrárnúmerin 4403.9300 og 4403.9500 orðast svo:        
  4403.9300 – – Úr beyki (Fagus spp.), sem er minnst 15 cm í þvermál eða meira   0    
  4403.9500 – – Úr birki (Betula spp.), sem er minnst 15 cm í þvermál eða meira   0    
í. Við vörulið 4407 bætast tveir nýir undirliðir, 4407.13 og 4407.14, ásamt fjórum nýjum tollskrárnúmerum, 4407.1301, 4407.1309, 4407.1401 og 4407.1409, og orðast svo:        
    – – Úr S-P-F (greni (Picea spp.), furu (Pinus spp.) og þini (Abies spp.)):        
  4407.1301 – – – Gólfklæðning   0    
  4407.1309 – – – Annað   0    
    – – Úr Hem-þin (Western hemlock (Tsuga heterophylla) og þin (Abies spp.)):        
  4407.1401 – – – Gólfklæðning   0    
  4407.1409 – – – Annað   0    
j. Við vörulið 4407 bætist nýr undirliður, 4407.23, ásamt tveimur nýjum tollskrárnúmerum, 4407.2301 og 4407.2309, og orðast svo:        
    – – Tekk:        
  4407.2301 – – – Gólfklæðning   0    
  4407.2309 – – – Annað   0    
k. Við vörulið 4412 bætast tveir nýir undirliðir, 4412.4 og 4412.5, ásamt 24 nýjum tollskrárnúmerum og orðast svo:        
    Lagskiptur spónlagðar viður (lumber) (LVL):        
    – – Með að minnsta kosti einu ytra lagi úr hitabeltisviði:        
  4412.4101 – – – Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni   0    
  4412.4102 – – – Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni   0    
  4412.4103 – – – Listar hvers konar   0    
  4412.4109 – – – Annars   0    
    – – Annar, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðrum viði en barrviði:        
  4412.4201 – – – Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni   0    
  4412.4202 – – – Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni   0    
  4412.4203 – – – Listar hvers konar   0    
  4412.4209 – – – Annars   0    
    – – Annar, með báðum ytri lögum úr barrviði:        
  4412.4901 – – – Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni   0    
  4412.4902 – – – Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni   0    
  4412.4903 – – – Listar hvers konar   0    
  4412.4909 – – – Annars   0    
    Blokkplötur (blockboard), lagskipaðar plötur (lamin­board) og battingsplötur (battenboard):        
    – – Með að minnsta kosti einu ytra lagi úr hitabeltisviði:        
  4412.5101 – – – Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni   0    
  4412.5102 – – – Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni   0    
  4412.5103 – – – Listar hvers konar   0    
  4412.5109 – – – Aðrar   0    
    – – Aðrar, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðrum viði en barrviði:        
  4412.5201 – – – Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni   0    
  4412.5202 – – – Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni   0    
  4412.5203 – – – Listar hvers konar   0    
  4412.5209 – – – Annars   0    
    – – Aðrar, með báðum ytri lögum úr barrviði:        
  4412.5901 – – – Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni   0    
  4412.5902 – – – Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni   0    
  4412.5903 – – – Listar hvers konar   0    
  4412.5909 – – – Annars   0    
l. Undirliður 4412.94 ásamt tollskrárnúmerunum 4412.9401 til 4412.9409 falla brott en í staðinn koma tveir nýir undirliðir, 4412.91 og 4412.92, ásamt átta nýjum tollskrárnúmerum auk þess sem orðalagsbreyting verður á fyrirsögn undirliðar 4412.99 og tollskrár­númer 4412.9901 til 4412.9909 falla brott en í staðinn koma fjögur ný tollskrárnúmer, 4412.9911, 4412.9912, 4412.9913 og 4412.9919, og orðast svo:        
    Annar:        
    – – Með að minnsta kosti einu ytra lagi úr hitabeltisviði:        
  4412.9101 – – – Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni   0    
  4412.9102 – – – Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni   0    
  4412.9103 – – – Listar hvers konar   0    
  4412.9109 – – – Annar   0    
    – – Aðrar, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðrum viði en barrviði:        
  4412.9201 – – – Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni   0    
  4412.9202 – – – Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni   0    
  4412.9203 – – – Listar hvers konar   0    
  4412.9209 – – – Annars   0    
    – – Aðrar, með báðum ytri lögum úr barrviði:        
  4412.9911 – – – Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni   0    
  4412.9912 – – – Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni   0    
  4412.9913 – – – Listar hvers konar   0    
  4412.9919 – – – Annars   0    
m. Tollskrárnúmerið 4414.0000 í vörulið 4414 fellur brott og í staðinn bætast við tvö ný tollskrárnúmer, 4414.1000 og 4414.9000, og orðast vöruliðurinn og tollskrárnúmerin svo:        
4414   Viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka hluti:        
  4414.1000 Úr hitabeltisviði   0    
  4414.9000 Aðrir   0    
n. Undirliður 4418.10 ásamt tollskrárnúmerunum 4418.1001 og 4418.1009 falla brott en í staðinn koma tveir nýir undirliðir, 4418.11 og 4418.19, ásamt fjórum nýjum tollskrárnúmerum, 4418.1101, 4418.1109, 4418.1901 og 4418.1909, og orðast svo:        
    Gluggar, dyragluggar og karmar til þeirra:        
    – – Úr hitabeltisviði:        
  4418.1101 – – – Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum   0    
  4418.1109 – – – Annars   0    
    – – Annað:        
  4418.1901 – – – Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum   0    
  4418.1909 – – – Annars   0    
o. Undirliður 4418.20 ásamt tollskrárnúmerunum 4418.2011 til 4418.2090 fellur brott en í staðinn koma tveir nýir undirliðir, 4418.21 og 4418.29, ásamt tíu nýjum tollskrárnúmerum og orðast svo:        
    Hurðir, karmar og þröskuldar til þeirra:        
    – – Úr hitabeltisviði:        
    – – – Innihurðir:        
  4418.2111 – – – – Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum   0    
  4418.2119 – – – – Aðrar   0    
    – – – Útihurðir:        
  4418.2121 – – – – Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum   0    
  4418.2129 – – – – Aðrar   0    
  4418.2190 – – – Annað   0    
    – – Annars:        
    – – – Innihurðir:        
  4418.2911 – – – – Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum   0    
  4418.2919 – – – – Aðrar   0    
    – – – Útihurðir:        
  4418.2921 – – – – Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum   0    
  4418.2929 – – – – Aðrar   0    
  4418.2990 – – – Annars   0    
ó. Við vörulið 4418 bætist nýtt tollskrárnúmer, 4418.3000, og orðast svo:        
  4418.3000 Stólpar og bitar, þó ekki vörur í undirliðum nr. 4418.81 til 4418.89   0    
p. Tollskrárnúmer 4418.6000 fellur brott.        
q. Við vörulið 4418 bætist nýr undirliður, 4418.8, ásamt fjórum nýjum tollskrárnúmerum, 4418.8100, 4418.8200, 4418.8300 og 4418.8900, og orðast svo:        
    Tilbúinn burðarvirkisviður (engineered structural timber):        
  4418.8100 – – Límtré (glulam)   0    
  4418.8200 – – Krosslagskipaður viður (CLT eða X-lam)   0    
  4418.8300 – – I bitar   0    
  4418.8900 – – Annar   0    
r. Tollskrárnúmer 4418.9902 fellur brott og færist í nýjan undirlið, 4418.92, ásamt því að í undirlið 4418.92 bætist nýtt tollskrárnúmer, 4418.9200, og orðast svo:        
  4418.9200 – – Holviðarplötur (cellular panels)   0    
s. Við vörulið 4419 bætist nýtt tollskrárnúmer, 4419.2000, og orðast svo:        
  4419.2000 Úr hitabeltisviði   0    
t. Tollskrárnúmerið 4420.1000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 4420.1, og tvö ný tollskrárnúmer, 4420.1100 og 4420.1900, svohljóðandi:        
    Styttur og annað skraut, úr viði:        
  4420.1100 – – Úr hitabeltisviði   0    
  4420.1900 – – Annað   0    
u. Við vörulið 4421 bætist nýtt tollskrárnúmer, 4421.2000, og orðast svo:        
  4421.2000 Líkkistur   0    
           
34. Á 46. kafla:        
  Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður“ í e-lið 2. athugasemdar við 46. kafla kemur: „ljós og ljósabúnaður“        
           
35. Á 48. kafla:        
a. Q-liður 2. athugasemdar við 48. kafla orðast svo:        
  q. Vörur í 96. kafla (t.d. hnappar, dömubindi og tíðatappar, bleiur og bleiufóður        
b. Í 5. athugasemd við 48. kafla kemur bókstafurinn A fyrir framan málsgreinina sem hefst á setningunni: „Að því er varðar pappír eða pappa sem ekki er meira en 150 g/m2 að þyngd:“, en bókstafurinn B fyrir framan málsgreinina sem hefst á setningunni: „Að því er varðar pappír eða pappa sem er meira en 150 g/m2 að þyngd:“        
           
36. Á 49. kafla:        
  Undirliðir 4905.10, 4905.91 og 4905.99 ásamt tollskrárnúmerunum 4905.1000 og 4905.9101 til 4905.9909 falla brott en í staðinn koma tveir nýir undirliðir, 4905.20 og 4905.90, ásamt fjórum nýjum tollskrárnúmerum, 4905.2001, 4905.2009, 4905.9001 og 4905.9009, og orðast svo:        
    Í bókarformi:        
  4905.2001 – – Kortabækur af Íslandi og landgrunninu   0    
  4905.2009 – – Annað   0    
    Annað:        
  4905.9001 – – Landabréf, sjókort og önnur þess konar kort af Íslandi og landgrunninu, einnig veggkort   0    
  4905.9009 – – Annars   0    
           
37. Á flokki XI:        
a. Í stað orðsins „síudúkur“ í b-lið 1. athugasemdar við flokk XI kemur: „síudúkur, fínn eða grófur“        
b. Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður“ í s-lið 1. athugasemdar við flokk XI kemur: „ljós og ljósabúnaður“        
c. U-liður 1. athugasemdar við flokk XI orðast svo:        
  u. Vörur í 96. kafla (t.d. burstar, saumasett til nota á ferðalögum, rennilásar, ritvélaborðar, dömubindi og tíðatappar, bleiur og bleiufóður.        
d. Við flokk XI bætist ný athugasemd, er verður 15. athugasemd við flokk XI, og orðast svo:        
  15. Leiði ekki annað af 1. athugasemd við flokk XI skal flokka spunafatnað og aðrar spunavörur, sem í eru kemískir, vélrænir eða rafrænir hlutir til aukinnar virkni, einnig sem settir hafa verið í sem innbyggðir hlutir eða inn í trefjar eða dúk, í viðkomandi vöruliði í flokki XI, enda haldi þeir að verulegu leyti einkennum vara í þessum flokki.        
           
38. Á 55. kafla:        
  Tollskrárnúmerið 5501.1000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 5501.1, og tvö ný tollskrárnúmer, 5501.1100 og 5501.1900, og orðast svo:        
    Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum:        
  5501.1100 – – Úr aramíðum   0    
  5501.1900 – – Aðrir   0    
           
39. Á 56. kafla:        
  F-liður 1. athugasemdar við 56. kafla orðast svo:        
  f. Dömubindi og tíðatappar, bleiur og bleiufóður og sambærilegar vörur í vörulið 9619.        
           
40. Á 57. kafla:        
  Orðalagsbreyting verður á vörulið 5703 ásamt því að undirliðir 5703.20 og 5703.30 ásamt tollskrárnúmerum falla brott en í staðinn koma fjórir nýir undirliðir, 5703.21, 5703.29, 5703.31 og 5703.39, ásamt tollskrárnúmerunum og orðast vöruliðurinn svo:        
5703   Gólfteppi og aðrar gólfábreiður (einnig gervigras (turf), límbundin einnig fullgerð:        
    Úr ull eða fíngerðu dýrahári:        
  5703.1001 – – Úr flóka   0    
  5703.1009 – – Annað   0    
    Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum:        
  5703.2100 – – Gervigras   0    
    – – Annað:        
  5703.2901 – – – Úr flóka   0    
  5703.2909 – – – Annars   0    
    Úr öðrum tilbúnum spunatrefjum:        
  5703.3100 – – Gervigras   0    
    – – Annað:        
  5703.3901 – – – Úr flóka   0    
  5703.3909 – – – Annars   0    
    Úr öðrum spunaefnum:        
  5703.9001 – – Úr flóka   0    
  5703.9009 – – Annað   0    
           
41. Á 58. kafla:        
  Undirliður 5802.1 og tollskrárnúmer 5802.1100 og 5802.1900 falla brott og í staðinn kemur nýtt tollskrárnúmer, 5802.1000, og orðast svo:        
  5802.1000 Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur, úr baðmull   0    
           
42. Á 59. kafla:        
a. Á eftir 2. athugasemd við 59. kafla kemur ný athugasemd, er verður 3. athugasemd við 59. kafla og breytast númer annarra athugasemda í samræmi við það, svohljóðandi:        
  3. Sem spunadúkur lagskipaður með plasti í nr. 5903 teljast vörur gerðar eru úr einu eða fleiri lögum úr dúk með einni eða fleiri þynnum eða filmum úr plasti sem settar eru saman með hvers konar aðferð sem bindur lögin saman, einnig þótt þynn­urnar eða filmurnar séu í þverskurði sýnilegar berum augum.        
b. 3. töluliður a-liðar 8. athugasemdar við 59. kafla orðast svo:        
  3. Síudúkur, fínn eða grófur, til nota í olíupressur eða þess háttar, úr spunaefni eða mannshári.        
c. Í stað orðanna „7. athugasemd“ í heiti vöruliðar 5911 kemur: „8. athugasemd“        
d. Tollskrárnúmer 5911.4000 orðast svo:        
  5911.4000 Síudúkur, fínn eða grófur, til nota í olíupressur eða þess háttar, úr spunaefni eða mannshár   0    
           
43. Á 61. kafla:        
a. 4. athugasemd við 61. kafla orðast svo:        
  4. Til nr. 6105 og 6106 teljast flíkur með vösum fyrir neðan mitti, með stroffi eða öðrum búnaði til að þrengja flíkina að neðan, eða flíkur sem hafa að meðaltali færri en 10 spor á lengdarsentimetra í hverja átt þegar talið er á fleti sem mælist a.m.k. 10 cm x 10 cm. Til nr. 6105 teljast ekki ermalausar flíkur.        
    Skyrtur og skyrtublússur teljast flíkur sem hannaðar eru til að hylja efri hluta líkamans, með löngum eða stuttum ermum og opnar að hluta í hálsmálið. Blússur eru víðar flíkur sem einnig eru hannaðar til þess að hylja efri hluta líkamans en geta verið ermalausar og með eða án opins hálsmáls. Skyrtur, skyrtu­blússur og blússur geta einnig verið með kraga.        
b. Undirliður 6116.10 orðast svo:        
    Gegndreyptir, húðaðir, hjúpaðir eða lagskipaðir með plasti eða gúmmíi:        
           
44. Á 62. kafla:        
a. Á eftir 3. athugasemd við 62. kafla kemur ný athugasemd, er verður 4. athugasemd, og breytast númer annarra athugasemda í samræmi við það, svohljóðandi:        
  4. Til nr. 6205 og 6206 teljast ekki flíkur með vösum fyrir neðan mitti, með stroffi eða öðrum búnaði til að þrengja flíkina að neðan. Til nr. 6205 teljast ekki ermalausar flíkur.        
    Skyrtur og skyrtublússur teljast flíkur sem hannaðar eru til að hylja efri hluta líkamans, með löngum eða stuttum ermum og opnar að fullu eða að hluta frá hálsmáli. Blússur eru víðar flíkur sem einnig eru hannaðar til þess að hylja efri hluta líkamans en geta verið ermalausar og með eða án opins hálsmáls. Skyrtur, skyrtublússur og blússur geta einnig verið með kraga.        
b. Undirliðir 6201.1 og 6201.9 auk tollskrárnúmera 6201.1100 til 6201.9900 í vörulið 6201 falla brott en í staðinn koma fjögur ný tollskrárnúmer, 6201.2000, 6201.3000, 6201.4000 og 6201.9000, og orðast svo:        
  6201.2000 Úr ull eða fíngerðu dýrahári   0    
  6201.3000 Úr baðmull   0    
  6201.4000 Úr tilbúnum trefjum   0    
  6201.9000 Úr öðrum spunaefnum   0    
c. Undirliðir 6202.1 og 6202.9 auk tollskrárnúmera 6202.1100 til 6202.9900 falla brott en í staðinn koma fjögur ný tollskrárnúmer, 6202.2000, 6202.3000, 6202.4000 og 6202.9000, og orðast svo:        
  6202.2000 Úr ull eða fíngerðu dýrahári   0    
  6202.3000 Úr baðmull   0    
  6202.4000 Úr tilbúnum trefjum   0    
  6202.9000 Úr öðrum spunaefnum   0    
d. Undirliður 6210.20 orðast svo:        
    Annar fatnaður, sem lýst er í nr. 6201:        
e. Undirliður 6210.30 orðast svo:        
    Annar fatnaður, sem lýst er í nr. 6202:        
           
45. Á 63. kafla:        
a. Vöruliður 6306 orðast svo:        
6306   Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld; tjöld (einnig tjaldþök og áþekkar vörur); segl á báta, seglbretti eða landför; viðlegubúnaður:        
b. Undirliður 6306.20 orðast svo:        
    Tjöld (einnig tjaldþök og áþekkar vörur):        
           
46. Á 67. kafla:        
  Í stað orðsins „Síudúkur“ í a-lið 1. athugasemdar við 67. kafla kemur: „Síudúkur, fínn eða grófur“        
           
47. Á 68. kafla:        
a. Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður“ í k-lið 1. athugasemdar við 68. kafla kemur: „ljós og ljósabúnaður“        
b. Tollskrárnúmerin 6812.9200 og 6812.9300 falla brott.        
c. Vöruliður 6815 ásamt undirliðum og tollskrárnúmerum orðast svo:        
6815   Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum (þar með taldar kolefnistrefjar, vörur úr kolefnistrefjum og vörur úr mó), ót.a:        
    Kolefnistrefjar; vörur úr kolefnistrefjum ekki fyrir rafmagn; aðrar vörur úr grafíti eða öðru kolefni, ekki fyrir rafmagn:        
  6815.1100 – – Kolefnistrefjar   0    
  6815.1200 – – Dúkur úr kolefnistrefjum   0    
  6815.1300 – – Aðrar vörur úr kolefnistrefjum   0    
  6815.1900 – – Aðrar   0    
  6815.2000 Vörur úr mó   0    
    Aðrar vörur:        
  6815.9100 – – Sem í er magnesít, magnesía í formi períklas, dólómít einnig sem brennt dólómít (dolime), eða krómít   0    
  6815.9900 – – Annars   0    
           
48. Á 69. kafla:        
a. 1. athugasemd við 69. kafla orðast svo:        
  1. Þessi kafli tekur aðeins til leirvara sem hafa verið brenndar eftir mótun:        
    a. Nr. 6904 til 6914 taka aðeins til slíkra vara, þó ekki þeirra sem hægt er að flokka í nr. 6901 til 6903.        
    b. Vörur sem hitaðar eru í minna en 800 °C til að hraða vötn­unarhvörfum, eða fjarlægja vatn eða önnur rokgjörn efni, eru ekki taldar vera brenndar. Slíkir vörur falla utan 69. kafla.        
    c.  Leirvöru eru búnar til með því að brenna ólífræn, málmlaus efni, sem unnar hafa verið og mótaðar áður, almennt við stofu­hita. Hráefni eru m.a. leir, kísilefni, þ. á m. glæddur kísill, efni með hátt bræðslumark eins og oxíð, karbíð, nítríð, grafít eða önnur kolefni, og í sumum tilvikum bindiefni eins og eldfastur leir eða fosföt.        
b. Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður“ í ij-lið 2. athugasemdar við 69. kafla kemur: „ljós og ljósabúnaður“        
c. Vöruliður 6903 orðast svo:        
6903   Aðrar eldfastar leirvörur (t.d. tilraunaker, deiglur, múffur, stútar, tappar, uppistöður, kúplar, leiðslur, pípur, slíður, stengur og rennilokur (slide gate), þó ekki vörur úr kísilsalla eða þess konar kísilsýru­ríkum:        
d. Tollskrárnúmer 6903.1000 orðast svo:        
  6903.1000 Sem inniheldur miðað við þyngd meira en 50% af óbundnu kolefni (free carbon)   0    
           
49. Á 70. kafla:        
a. Á eftir c-lið 1. athugasemdar við 70. kafla koma tveir nýir stafliðir, er verða d- og e-liður 1. athugasemdar við 70. kafla, og breytist röð ann­arra stafliða samkvæmt því, svohljóðandi:        
  d. Framrúður, afturrúður og aðrar rúður, í ramma, til ökutækja í 86. til 88. kafla.        
  e. Framrúður, afturrúður og aðrar rúður, einnig í ramma, sem í er hitabúnaður eða annar rafmagns- eða rafeindabúnaður, til ökutækja í 86. til 88. kafla.        
b. Í stað orðanna „Lampar og ljósabúnaður“ í g-lið 1. athugasemdar kemur: „Ljós og ljósabúnaður.“        
c. Tollskrárnúmer 7001.0000 orðast svo:        
  7001.0000 Frákast (cullet) og annar úrgangur og rusl, þó ekki gler úr rafeindalömpum eða annað virkt gler (activated glass) í nr. 8549; glermassi   0    
d. Í stað orðanna „rafmagnslampa, rafeindalampa eða þess háttar“ í vörulið 7011 kemur: „rafmagnsljós og -ljósgjafa, rafeindaljós eða þess háttar.“        
e. Vöruliður 7019, ásamt undirliðum og tollskrárnúmerum, orðast svo:        
7019   Glertrefjar (þar með talin glerull) og vörur úr þeim (t.d. garn, vafningar, dúkur):        
    Vöndlar, vafningar, garn og saxaðir þræðir og mottur úr þeim:        
  7019.1100 – – Saxaðir þræðir, ekki meira en 50 mm að lengd   0    
  7019.1200 – – Vafningar   0    
  7019.1300 – – Annað garn, saxaðir þræðir   0    
  7019.1400 – – Vélrænt samsettar mottur   0    
  7019.1500 – – Kemískt samsettar mottur   0    
  7019.1900 – – Annað   0    
    Vélrænt samsettur dúkur:        
  7019.6100 – – Lokaður dúkur úr vafningum   0    
  7019.6200 – – Annar lokaður dúkur úr vafningum   0    
  7019.6300 – – Lokaður dúkur, einfaldur vefnaður, úr garni, hvorki húðaður né lagskipaður   0    
  7019.6400 – – Lokaður dúkur, einfaldur vefnaður, úr garni, húð­aður eða lagskipaður   0    
  7019.6500 – – Opinn dúkur 30 cm að breidd eða minna   0    
  7019.6600 – – Opinn dúkur meira en 30 cm að breidd   0    
  7019.6900 – – Annar   0    
    Kemískt samsettur dúkur:        
  7019.7100 – – Skífur (þynnur)   0    
  7019.7200 – – Annar lokaður dúkur   0    
  7019.7300 – – Annar opinn dúkur   0    
  7019.8000 Glerull og vörur úr glerull   0    
  7019.9000 Annað   0    
           
50. Á 71. kafla:        
a. Tollskrárnúmerið 7104.2000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 7104.2, og tvö ný tollskrárnúmer, 7104.2100 og 7104.2900, og orðast svo:        
    Aðrir, óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir:        
  7104.2100 – – Demantar   0    
  7104.2900 – – Annars   0    
b. Tollskrárnúmerið 7104.9000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 7104.9, og tvö ný tollskrárnúmer, 7104.9100 og 7104.9900, og orðast svo:        
    Aðrir:        
  7104.9100 – – Demantar   0    
  7104.9900 – – Annars   0    
c. Vöruliður 7112 orðast svo:        
7112   Úrgangur og rusl góðmálma eða málms klæddum góðmálmi; annar úrgangur og rusl sem inniheldur góðmálm eða góðmálmssambönd, aðallega notað til endurheimtu góðmálms, þó ekki vörur í nr. 8549:        
           
51. Á flokki XV:        
a. Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður“ í k-lið 1. athugasemdar við flokk XV kemur: „ljós og ljósabúnaður“        
b. A-liður 2. athugasemdar við flokk XV orðast svo:        
  a. Vörur í nr. 7307, 7312, 7315, 7317 eða 7318 og áþekkar vörur úr öðrum ódýrum málmi, þó ekki vörur sem sérstaklega eru hannaðar til nota eingöngu í ígræði (implants) til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga (nr. 9021).        
c. Í stað orðanna „samkvæmt túlkunarreglum tollskrárinnar“ í 7. athuga­semd við flokk XV kemur: „samkvæmt almennum túlkunarreglum“        
d. A-liður 8. athugasemdar XV flokks orðast svo:        
  a. Úrgangur og rusl        
    1. Hvers konar málmúrgangur og málmrusl.        
    2. Vörur úr málmi greinilega ónothæfar sem slíkar vegna niðurrifs, niðurskurðar, slits eða af öðrum ástæðum.        
e. Við flokk XV bætist ný athugasemd, er verður 9. athugasemd við flokk XV, svohljóðandi:        
  9. Í 74. til 76. og 78. til 81. kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merk­ingu sem þeim er hér með gefin:        
    a. Teinar og stengur:        
      Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir rétthyrningar” þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða marghyrndum þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrnd­um“) þverskurði er yfir einn tíundi breidd­ar­innar. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og stærðar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast ein­kenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum.        
      Vírteinar og bútar í 74. kafla með mjókkuðum endum eða unnir á annan hátt eingöngu til að auðvelda innstungu þeirra í vélar sem vinna úr þeim, t.d. dreglar (vírstengur) eða leiðslur, teljast þó vera óunninn kopar í nr. 7403. Ákvæði þetta gildir að breyttu breytanda til vara í 81. kafla.        
    b. Prófílar:        
      Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með sama þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, stöng­um, vír, plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðar­leifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum.        
    c. Vír:        
      Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétt­hyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglu­legur, ávalur marghyrningur (þ.m.t. „flattir hringir“ og „umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagn­stæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með rúnnuðum hornum alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. „umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddar­innar.        
    d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur:        
      Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur), einnig í vafningum, óholar og rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með taldir „umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru:        
    rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddar­innar,        
    annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga, af hvaða stærð sem er, enda hafi þær ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum.        
      Undir vöruliði fyrir plötur, blöð, ræmur og þynnur flokkast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, gárum, ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og þess háttar vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum.        
    e. Leiðslur og pípur:        
      Holar vörur, einnig í vafningum, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrning­ur eða reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu vegg­þykkt. Vörur með rétt rétt­hyrndum (þ.m.t. ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marg­hliða þverskurði, sem geta verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri þver­skurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan þverskurð geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, keilusniðnar eða búnar flönsum, krögum eða hringjum.        
           
52. Á 74. kafla:        
a. d- til h-liðir 1. athugasemdar við 74. kafla falla brott.        
b. Við vörulið 7419 falla brott undirliðir 7419.10, 7419.91 og 7419.99 ásamt tólf tollskrárnúmerunum. Við bætast tveir nýir undirliðir, ásamt tollskrárnúmerum, er orðast svo:        
  7419.2000 Steyptar, mótaðar, hamraðar eða þrykktar, en ekki frekar unnar   0    
  7419.8000 Annað   0    
           
53. Á 75. kafla:        
a. Athugasemd við 75. kafla fellur brott.        
b. Í stað orðanna „c-liðar 1. athugasemdar kaflans“ í 2. athugasemd við undirliði 75. kafla kemur: „c-liðar 9. athugasemdar flokks XV“        
           
54. Á 76. kafla:        
a. Athugasemd við 76. kafla fellur brott.        
b. Í stað orðanna „c-liðar 1. athugasemdar kaflans“ í 2. athugasemd við undirliði 76. kafla kemur: „c-liðar 9. athugasemdar flokks XV“        
           
55. Á 78. kafla:        
  Athugasemd við 78. kafla fellur brott.        
           
56. Á 79. kafla:        
  Athugasemd við 79. kafla fellur brott.        
           
57. Á 80. kafla:        
  Athugasemd við 80. kafla fellur brott.        
           
58. Á 81. kafla:        
a. Athugasemd við undirliði í 81. kafla fellur brott.        
b. Tollskrárnúmerið 8103.9000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 8103.9 ásamt tveimur nýjum tollskrárnúmerunum 8103.9100 og 8103.9900, og orðast svo:        
    Annað:        
  8103.9100 – – Deiglur   0    
  8103.9900 – – Annars   0    
c. Tollskrárnúmerið 8106.0000 fellur brott en vöruliður 8106 helst óbreyttur og tvö ný tollskrárnúmer, 8106.1000 og 8106.9000, bætast við sem orðast svo:        
8106   Bismút og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl:        
  8106.1000 Sem inniheldur meira en 99.99% af bismúti miðað við þyngd   0    
  8106.9000 Annað   0    
d. Vöruliður 8107 ásamt tollskrárnúmerunum 8107.2000, 8107.3000 og 8107.9000 fellur brott.        
e. Tollskrárnúmer 8109.2000, 8109.3000 og 8109.9000 falla brott og í staðinn bætast við þrír nýir undirliðir, 8109.2, 8109.3 og 8109.9, ásamt tveimur nýjum tollskrárnúmerum undir hverjum undirlið, 8109.2100, 8109.2900, 8109.3100, 8109.3900, 8109.9100 og 8109.9900, og orðast svo:        
    Óunnið sirkon; duft:        
  8109.2100 – – Sem í er minna en 1 hlutur af hafníum á móti 500 hlutum af sirkoni miðað við þyngd   0    
  8109.2900 – – Annað   0    
    Úrgangur og rusl:        
  8109.3100 – – Sem í er minna en 1 hlutur af hafníum á móti 500 hlutum af sirkoni miðað við þyngd   0    
  8109.3900 – – Annað   0    
    Annað:        
  8109.9100 – – Sem í er minna en 1 hlutur af hafníum á móti 500 hlutum af sirkoni miðað við þyngd   0    
  8109.9900 – – Annars   0    
f. Vöruliður 8112 orðast svo:        
8112   Beryllíum, króm, hafníum, reníum, tallíum, kadmíum, germaníum, vanadíum, gallíum, indíum og níóbíum (kolumbíum), og vörur úr þessum málmum, þar með talið úrgangur og rusl:        
g. Við vörulið 8112 bætast þrír nýir undirliðir, 8112.3, 8112.4 og 8112.6, ásamt sex nýjum tollskrárnúmerum, 8112.3100, 8112.3900, 8112.4100, 8112.4900, 8112.6100 og 8112.6900, sem orðast svo:        
    Hafníum:        
  8112.3100 – – Óunnið; úrgangur og rusl; duft   0    
  8112.3900 – – Annað   0    
    Reníum:        
  8112.4100 – – Óunnið; úrgangur og rusl; duft   0    
  8112.4900 – – Annað   0    
    Kadmíum:        
  8112.6100 – – Úrgangur og rusl   0    
  8112.6900 – – Annað   0    
           
59. Á flokki XVI:        
a. 2. málsliður b-liðar 2. athugasemdar við flokk XVI orðast svo:        
  Hlutar sem jöfnum höndum má nota í vörur í nr. 8517 og 8525 til 8528 skal flokka í nr. 8517, og hlutar sem eingöngu eða aðallega er hægt að nota í vörur í nr. 8524 skulu flokkaðar í nr. 8529.        
b. Við flokk XVI bætist ný athugasemd, er verður 6. athugasemd við flokk XVI, og orðast svo:        
  6. A. Hvarvetna í tollskránni tekur orðasambandið rafmagns- og rafeindaúrgangur og -rusl til rafmagns- og rafeinda­samsetn­inga, prentrásaplatna og rafmagns- eða rafeinda­vara sem:        
    1 gert hefur verið ónothæft til þess sem það upphaflega var ætlað, með niðurrifi, niðurskurði eða á annan hátt eða svarar ekki kostnaði að gera við, standsetja eða endurnýja til þess að gera það hæft til upphaflegra nota, og        
    2 pakkað er eða flutt með þeim hætti að ekki sé ætlunin að koma í veg fyrir skemmdir á einstökum vörum við lestun og losun.        
    B. Blandaðar sendingar með rafmagns- og rafeindaúrgangi og -rusli og öðrum úrgangi og rusli skal flokkað í nr. 8549.        
    C. Þessi flokkur tekur ekki til sorps bæjar- og sveitarfélaga eins og það er skilgreint í 4. athugasemd við 38. kafla.        
           
60. Á 84. kafla:        
a. 2. athugasemd við 84. kafla orðast svo:        
  2. Leiði ekki annað af 3. athugasemd við flokk XVI og 11. athuga­semd við þennan kafla, skal vél eða tæki sem svarar til lýsingar í einu eða fleiri af nr. 8401 til 8424 eða nr. 8486 og jafnframt lýsingar í einu eða fleiri af nr. 8425 til 8480 teljast eftir því sem við á til númers í fyrr nefndu númeralotunni eða nr. 8486 en ekki til síðarnefndu númeralotunnar.        
    A. Til nr. 8419 telst þó ekki:        
    a. Spírunartæki, útungunartæki eða ungamæður (nr. 8436);        
    b. kornrakavélar (nr. 8437):        
    c. flæðitæki (diffusing apparatus) til sykursafaframleiðslu (nr. 8438);        
    d. vélbúnaður til hitameðferðar á spunagarni, dúk eða tilbún­um spunavörum (nr. 8451); eða        
    e. vélbúnaður, vélakostur eða búnaður fyrir rannsóknar­stofur, hannað til vélrænnar vinnslu, þar sem hita­breyt­ingar gegna aukahlutverki, jafnvel þótt nauðsyn­legar séu.        
    B. Til nr. 8422 telst ekki:        
    a. Saumavélar til lokunar á pokum eða áþekkum ílátum (nr. 8452).        
    b. Skrifstofuvélar í nr. 8472.        
    C. Til nr. 8424 teljast ekki:        
    a. Bleksprautuprentvélar (nr. 8443).        
    b. Vatnsþrýstiskurðarvélar (8456).        
b. Við 84. kafla bætist ný athugasemd, er verður 5. athugasemd við 84. kafla, og breytist númeraröð annarra athugasemda samkvæmt því, svohljóðandi:        
  5. Sem skurðarsamstæða í nr. 8462 fyrir flatar vörur telst vinnslu­samstæða sem saman stendur af afvindu, vafnings­fletjara, skurðar­vél og ávindu. Lengdarskurðarvél fyrir flatar vörur er vinnslusamstæða sem saman stendur af afvindu, vafningsfletjara og skurðavél.        
c. Í stað tilvitnunarinnar „C-lið 5.“ í D-lið 6. athugasemdar kemur: „C-lið 6.“        
d. Við 84. kafla bætist ný athugasemd, er verður 10. athugasemd við 84. kafla, og breytist röð annarra athugasemda samkvæmt því, svohljóð­andi:        
  10. Sem viðbætandi framleiðsla (einnig nefnd þrívíddarprentun) í nr. 8485 telst gerð hlutar, sem byggður er á stafrænu líkani, með því að bæta við hverju laginu á eftir öðru og binda og bræða saman úr efni (t.d. málmi, plasti eða keramik).        
    Leiði ekki annað af 1. athugasemd við flokk XVI og 1. athuga­semd 84. kafla skulu vélar sem svara til lýsingarinnar í nr. 8485 flokkaðar í þann vörulið en ekki neinn annan vörulið tollskrár­innar.        
e. Í stað tilvitnunarinnar „9, a- og b-liður“ í A-lið 11. athugasemdar við 84. kafla kemur: „12, a- og b-liður,“        
f. Í stað tilvitnunarinnar „C-liðar 5.“ í 2. athugasemd við undirliði við 84. kafla kemur: „C-liðar 6.“        
g. Í stað orðsins „síum:“ í vörulið 8414 kemur: „síum; loftþéttir líftækni­öryggis­skápar, einnig með síum:“        
h. Við vörulið 8414 bætist nýtt tollskrárnúmer, 8414.7000, og orðast svo:        
  8414.7000 Loftþéttir líftækniöryggis­skápar   0    
i. Undirliður 8418.10 orðast svo:        
    Sambyggðir kælar-frystar, með aðskildum ytri hurðum eða skúffum, eða samstæðu úr þeim:        
j. Við vörulið 8419 bætist nýtt tollskrárnúmer, 8419.1200, og orðast svo:        
  8419.1200 – – Sólarvatnshitarar   0    
k. Við vörulið 8419 falla tollskrárnúmer 8419.3100 og 8419.3200 brott en í staðinn bætast við þrjú ný tollskrárnúmer, undir undirlið 8419.3, 8419.3300, 8419.3400 og 8419.3500, auk þess sem orðalagsbreyting verður á tollskrárnúmeri 8419.3900, og orðast svo:        
  8419.3300 – – Frostþurrkunartæki, þurrfrystieiningar og úðaþurrkarar   0    
  8419.3400 – – Aðrir, fyrir landbúnaðarafurðir   0    
  8419.3500 – – Aðrir, fyrir við, pappírsdeig, pappír eða pappa   0    
  8419.3900 – – Annars   0    
l. Við vörulið 8421 bætist nýtt tollskrárnúmer, 8421.3200, og orðast svo:        
  8421.3200 – – Hvarfakútar eða agnasíur, einnig samsett, til hreins­unar eða síunar á útblásturslofti frá bruna­hreyflum   0    
m. Við vörulið 8428 bætist nýtt tollskrárnúmer, 8428.7000, og orðast svo:        
  8428.7000 Iðnaðarvélmenni   0    
n. Vöruliður 8438 orðast svo:        
8438   Vélbúnaður, ót.a. í þessum kafla, til iðnaðarvinnslu eða iðnaðarframleiðslu á matvöru eða drykkjar­vöru, þó ekki vélbúnaður til vinnslu eða aðvinnslu á dýr­olíu eða -feiti eða órokgjörnum jurta- eða örverufeiti eða -olíum:        
o. Vöruliður 8462 ásamt undirliðum og tollskrárnúmerum orðast svo:        
8462   Vélar (þar með taldar pressur) til smíða úr málmi með fallsmíði, hömrun eða stönsun (þó ekki völs­unar­vélar); vélar (þar með taldar pressur, einnig skurðarsamstæður og lengdarskurðarvélar) til að beygja, brjóta saman, rétta, fletja, skera, gata, skora eða naga málm (þó ekki dragbekkir); pressur til smíða úr málmi eða málmkarbíðum, ekki tilgreindar að framan:        
    Hitamótunarvélar til fallsmíði, stönsunar (þar með taldar pressur) og heithamrar:        
  8462.1100 – – Lokaðar stönsunarvélar   0    
  8462.1900 – – Aðrar   0    
    Vélar til að beygja, brjóta saman, rétta eða fletja (einnig beygivélar fyrir flatar vörur:        
  8462.2200 – – Prófílmótunarvélar   0    
  8462.2300 – – Tölustýrðar beygivélar   0    
  8462.2400 – – Tölustýrðar plötubeygivélar   0    
  8462.2500 – – Tölustýrðar völsunarvélar   0    
  8462.2600 – – Aðrar tölustýrðar vélar til að beygja, brjóta saman, rétta eða fletja   0    
    – – Aðrar:        
  8462.2901 – – – Rafknúnar eða rafstýrðar   0    
  8462.2909 – – – Annað   0    
    Skurðarsamstæður og lengdarskurðarsamstæður og aðrar skurðvélar (þó ekki pressur) fyrir flatar vörur, þó ekki sam­byggðar götunar- og skurðarvélar:        
  8462.3200 – – Skurðarsamstæður og lengdarskurðarsamstæður   0    
  8462.3300 – – Tölustýrðar skurðarvélar   0    
    – – Aðrar:        
  8462.3901 – – – Rafknúnar eða rafstýrðar   0    
  8462.3909 – – – Annað   0    
    Vélar til að gata, skora eða naga (þó ekki pressur) fyrir flatar vörur einnig sam­byggðar götunar- og skurðarvélar:        
  8462.4200 – – Tölustýrðar   0    
    – – Aðrar:        
  8462.4901 – – – Rafknúnar eða rafstýrðar   0    
  8462.4909 – – – Annað   0    
    Vélar til vinnslu á leiðslum, pípum, holum stykkjum og stöngum (þó ekki pressur):        
  8462.5100 – – Tölustýrðar   0    
  8462.5900 – – Aðrar   0    
    Kaldmálmsmótunarpressur:        
  8462.6100 – – Vökvapressur   0    
  8462.6200 – – Vélrænar pressur   0    
  8462.6300 – – Servó-pressur (servo-presses)   0    
  8462.6900 – – Aðrar   0    
    Aðrar:        
  8462.9001 – – Rafknúnar eða rafstýrðar   0    
  8462.9009 – – Annars   0    
ó. Tollskrárnúmer 8479.2000 orðast svo:        
  8479.2000 Vélbúnaður til úrvinnslu eða vinnslu á dýrafitu eða -olíu eða órokgjarnri jurta- eða örveirufitu eða -olíu   0    
p. Við vörulið 8479 bætist nýtt tollskrárnúmer 8479.8300 sem orðast svo:        
  8479.8300 – – Kaldjafnþrýstipressur (cold isostatic presses)   0    
q. Tollskrárnúmerin 8482.4000 og 8482.5000 orðast svo:        
  8482.4000 Nálaleg, einnig grindar- (cage) og nállegusett   0    
  8482.5000 Önnur sívöl keflaleg, einnig grindar- og keflalegusett   0    
r. Við 84. kafla bætist nýr vöruliður, 8485, ásamt fimm nýjum tollskrárnúmerum, 8485.1000, 8485.2000, 8485.3000, 8485.8000 og 8485.9000, og orðast svo:        
8485   Vélar til viðbætandi framleiðslu:        
  8485.1000 Með málmmyndun   0    
  8485.2000 Með plast eða gúmmímyndun   0    
  8485.3000 Með gifs-, sement, keramik eða glermyndun   0    
  8485.8000 Aðrar   0    
  8485.9000 Hlutar   0    
s. Í stað tilvitnunarinnar „C-lið 9.“ í vörulið 8486 kemur: C-lið 11.        
t. Í stað tilvitnunarinnar „C-lið 9.“ í tollskrárnúmeri 8486.4000 kemur: C-lið 11.        
           
61. Á 85. kafla:        
a. Á eftir 4. athugasemd við 85. kafla kemur ný athugasemd, er verður 5. athugasemd við 85. kafla, og breytist númer annarra athugasemda samkvæmt því, svohljóðandi:        
  5. Sem snjallsímar í 8517 teljast símar fyrir farsímanet með farsíma­stýrikerfi sem hannað er til að framkvæma aðgerðir sjálfvirkrar gagnavinnsluvélar eins og að hala niður og keyra fjölda forrita samtímis, þ. á m. forrit þriðja aðila, einnig með öðrum búnaði eins og starfrænum myndavélum og leiðsögu­kerfum.        
b. Á eftir 6. athugasemd við 85. kafla kemur ný athugasemd, er verður 7. athugasemd við 85. kafla, og breytist númer annarra athugasemda samkvæmt því, svohljóðandi:        
  7. Sem flatskjáreiningar (flat panel display modules) í 8524 teljast tæki eða búnaður til að birta upplýsingar, útbúnir að minnsta kosti með skjá sem hannaður eru til ísetningar í aðrar vörur í öðrum vöruliðum fyrir notkun. Skjáir fyrir flatskjáreiningar ná til, en eru ekki takmarkaðir við, þeirra sem eru flatir, bognir, sveigjan­legir (flexible), sambrjótanlegir eða teygjanlegir að formi til. Í flatskjáreiningum geta verið viðbótareiningar, þ. á m. þær sem nauðsynlegar eru til móttöku á myndmerkjum og deil­ingu þeirra í díla (pixels) á skjánum. Vöruliður 8524 tekur þó ekki til skjáeininga sem búnar eru íhlutum til að breyta mynd­merkjum (t.d. IC-kvarða (scaler IC), IC-aflóðara (decoder IC) eða forritagjörva (application processer) eða hafa öðlast einkenni vara í öðrum vöruliðum.        
    Við flokkun á flatskjáreiningum, sem skýrgreindar eru í þessari athugasemd, skal nr. 8524 ganga fyrir öllum öðrum vöruliðum tollskrárinnar.        
c. Á eftir 10. athugasemd við 85. kafla kemur ný athugasemd, er verður 11. athugasemd við 85. kafla, og breytist númer annarra athugasemda samkvæmt því, svohljóðandi:        
  11. Sem díóðuljósgjafar (LED) í nr. 8539 teljast:        
    a. Ljósdíóður (LED) sem eru rafljósgjafar búnar til úr ljós­díóðum (LED) og komið er fyrir í rafrásum og í eru fleiri íhlutir eins og raf-, vél-, hita- eða ljóseiningar. Þær eru með frekari stakrænt virkar einingar, stakrænt óvirkar einingar, eða vörur í nr. 8536 eða 8542 til þess að sjá fyrir aflgjafa eða aflstýringu. Ljósdíóðueiningar (LED) eru ekki með hettu (cap) til þess að auðvelda uppsetningu eða endurnýjun í ljósabúnaði og tryggja vélrænt samband eða rafsamband.        
    b. Ljósdíóðuperur (LED) sem eru ljósgjafar með einni eða fleiri LED-einingum auk íhluta eins og raf-, vél-, hita- eða ljóseininga. Munurinn á ljósdíóðueiningum (LED) og ljós­díóðu­perum (LED) er sá að á perum eru hettu (cap) til þess að auðvelda uppsetningu eða endurnýjun í ljósabúnaði og tryggja vélrænt samband eða rafsamband.        
d. A-liður 12. athugasemdar við 85. kafla orðast svo:        
  a. 1. hálfleiðurum er átt við hálfleiðarabúnað sem vinnur samkvæmt breytingum á eðlisviðnámi, vegna áhrifa raf­sviðs eða breyta (transducers) að stofni til úr hálfleið­urum.        
      Hálfleiðarar geta einnig tekið til samstæðna fjöleininga, með eða án virks eða óvirks búnaðarstoðaðgerða.        
               
      Breytar að stofni til úr hálfleiðurum eru, til skýringar, nemar (sensors), vakar (actuators), hermar (resonators) og sveiflugjafar (oscillators) að stofni til úr hálfleiðurum, sem eru tegundir af stakrænum hálfleiðarabúnaði sem fram­kvæma eigin hlutverk, sem geta breytt hvers konar eðlisfræðilegum eða efnafræðilegum fyrirbærum eða virkni í rafmerki eða í hvers konar vélfræðilegt fyrirbæri eða virkni.        
      Allar einingar í breytum (transducers) sem að stofni til eru úr hálfleiðurum eru samtengdar á órjúfanlegan hátt og geta einnig verið með nauðsynlegum efnum órjúfanlega áfestum.        
               
      Með eftirfarandi orðasamböndum er átt við:        
    1. að stofni til úr hálfleiðara þýðir byggður eða fram­leiddur á hálfleiðara­undirlag eða gerður úr hálfleiðara­efni, framleiddur með hálfleiðaratækni, þar sem hálf­leiðara­undir­lag eða -efni gegnir þýðingar­miklu og ómissandi hlutverki í virkni og hæfni breytis, og notkun þeirra er byggð á eiginleikum hálfleiðara, m.a. vélræn­um, rafrænum, kemískum og optískum eigin­leikum;        
    2. eðlisfræðileg eða efnafræðileg fyrirbæri vísar til fyrir­bæra eins og þrýstings, hljóðbylgna, hröðunar, titrings, hreyfingar, röðunar, álags, styrks segulsviðs, styrks rafsviðs, ljóss, geislavirkni, raka, flæðis, efna­styrk, o.s.frv.;        
    3. nemar að stofni til úr hálfleiðurum er tegund hálf­leiðarabúnaðar sem gerður er úr öreindafræðilegri eða vélfræðilegri smíði sem mynduð er í massa eða er á yfirborði hálfleiðara og gegnir því hlutverki að nema eðlisfræðilegar eða efnafræðilegar stærðir og breyta þeim í rafmerki sem stafa af breytum í rafeiginleikum eða færslu vélfræðilegar smíðar;        
    4. vakar að stofni til úr hálfleiðurum er tegund hálf­leiðarabúnaðar sem gerður er úr öreindafræðilegri eða vélfræðilegri smíði sem mynduð er í massa eða er á yfirborði hálfleiðara og gegnir því hlutverki að breyta rafmerkjum í eðlisfræðilega hreyfingu;        
    5. hermar að stofni til úr hálfleiðurum er tegund hálf­leiðarabúnaðar sem gerður er úr öreindafræðilegri eða vélfræðilegri smíði sem mynduð er í massa eða er á yfirborði hálfleiðara og gegnir því hlutverki að fram­leiða vélfræðilegar sveiflur eða rafsveiflur að fyrir fram ákveðinni tíðni sem háð er eðlisrúmfræði þess­arar smíð sem svar við ytri orku;        
    6. sveiflugjafar að stofni til úr hálfleiðurum er tegund hálfleiðarabúnaðar sem gerður er úr öreindafræðilegri eða vélfræðilegri smíði sem mynduð er í massa eða er á yfirborði hálfleiðara og gegnir því hlutverki að fram­leiða vélfræðilegar sveiflur eða rafsveiflur að fyrir fram ákveðinni tíðni sem háð er eðlisrúmfræði þess­arar smíð.        
    2. Ljósdíóður (LED) eru hálfleiðarabúnaður á hálfleiðara­efni sem breyta raforku í sýnilega, innrauða eða útfjólu­bláa geisla, einnig rafrænt tengdar hver annarri og einnig vardíóðu. Í ljósdíóðum (LED) í nr. 8541 eru ekki aflgjafar eða aflstýringar.        
e. 3. liður 4. töluliðs b-liðar 12. athugasemdar við 85. kafla orðast svo:        
  3. a. merkir nemar að stofni til úr silíkon öreinda­fræðilega eða vélfræðilega smíð sem mynduð er í massa eða á yfirborð hálfleiðara og gegna því hlut­verki að nema eðlisfræðilegar eða efna­fræði­legar stærðir og breyta þeim í rafmerki sem stafa af breytum í rafeiginleikum eða færslu vélfræði­legrar smíðar. Eðlisfræðilegar eða efna­fræðilegar stærðir á við eiginleg fyrirbæri, eins og þrýsting, hljóðbylgjur, hröðun, titring, hreyfingu, röðun, álag, styrk segulsviðs, styrk rafsviðs, ljós, geisla­virkni, raka, flæði, efnastyrk, o.s.frv.,        
f. 13. athugasemd við 85. kafla fellur brott.        
g. Í stað fyrirsagnarinnar „Athugasemd við undirlið“ í 85. kafla kemur: Athugasemdir við undirliði:        
h. Við 85. kafla bætast þrjár nýjar athugasemdir við undirliði 85. kafla, er verða 1. – 3. athugasemd við undirliði 85. kafla, og breytist röð ann­arra athugasemda við undirliði samkvæmt því, svohljóðandi:        
  1. Undirliður 8525.81 tekur aðeins til háhraða sjónvarpsmynda­véla, stafrænna myndavéla og myndbandstökuvéla enda sé eitt eða fleira eftirfarandi einkennandi fyrir þær:        
    skráningarhraði sé meiri en 0,5 mm á míkrósekúndu;        
    tímaupplausn 50 nanósekúndur eða minna;        
    rammatíðni meiri en 225.000 rammar á sekúndu.        
  2. Að því er varðar undirlið 8525.82 eru geislavarðar eða geisla­þolnar sjónvarpsmyndavélar, stafrænar myndavélar og mynd­bands­tökuvélar hannaðar eða skermaðar til notkunar í hágeisla­umhverfi. Myndavélarnar eru hannaðar til þess að þola heildar­geisla­skammt sem sé að minnsta kosti 50 × 103 Gy(silicon) (5 × 106 RAD (silicon)) án minnkunar á virkni.        
  3. Undirliður 8525.83 tekur til kvikmyndavéla, stafrænna mynda­véla og myndbands­tökuvéla með nætursjón (night vision), sem nota ljósskaut til þess að breyta tiltæku ljós í rafeindir sem hægt er að magna og breyta til að búa til sýnilega mynd. Þessi undir­liður tekur ekki til hitamyndavéla (almennt undirliður 8525.89).        
i. Á eftir 4. athugasemd við undirliði 85. kafla kemur ný athugasemd við undirliði, er verður. 5. athugasemd við undirliði 85. kafla, svohljóð­andi:        
  5. Sem notuð frumrafhlöð, notaðar frumrafhlöður og notaðir rafgeymar í nr. 8549.11 til 8549.19 telst þessi búnaður ef hann er ónothæfur sökum bilunar, niðurrifs, slits eða af öðrum ástæðum, og ekki endurhleðsluhæfur.        
j. Undirliður 8501.3 orðast svo:        
    Aðrir rakstraumshreyflar (DC); rakstraumsrafalar (DC), þó ekki ljósspennurafalar:        
k. Undirliður 8501.6 orðast svo:        
    Riðstraumsrafalar (DC) (alternators), þó ekki ljós­spennurafalar:        
l. Í vörulið 8501 bætast tveir nýir undirliðir, 8501.7 og 8501.8, ásamt þremur nýjum tollskrárnúmerum, 8501.7100, 8501.7200 og 8501.8000, og orðast svo:        
    Ljósspennurafalar (DC):        
  8501.7100 – – Með 50 W útafli eða minna   0    
  8501.7200 – – Með meira en 50 W útafli   0    
  8501.8000 Ljósspennurafalar (AC)   0    
m. Tollskrárnúmerið 8507.4000 fellur brott.        
n. Tollskrárnúmerið 8514.1000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 8514.1, ásamt tveimur nýjum tollskrárnúmerum, 8514.1100 og 8514.1900, og orðast svo:        
    Viðnámshitaðir bræðslu- og hitunarofnar:        
  8514.1100 – – Heitjafnþrýstipressur (hot isostatic presses)   0    
  8514.1900 – – Aðrir   0    
o. Tollskrárnúmerið 8514.3000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 8514.3, ásamt þremur nýjum tollskrárnúmerum, 8514.3100, 8514.3200 og 8514.3900, og orðast svo:        
    Aðrir bræðslu- og hitunarofnar:        
  8514.3100 – – Rafeindageislaofnar   0    
  8514.3200 – – Ljósbogarafgass- og lofttómsljósbogaofnar   0    
  8514.3900 – – Aðrir   0    
ó. Í stað orðsins „símar“ í vörulið 8517 kemur: „snjallsímar og aðrir símar“        
p. Í stað orðsins „símar“ í undirlið 8517.1 kemur: „snjallsímar og aðrir símar“        
q. Tollskrárnúmerið 8517.1200 fellur brott en í stað þess koma tvö ný tollskrárnúmer, 8517.1300 og 8517.1400, og orðast svo:        
  8517.1300 – – Snjallsímar   0    
  8517.1400 – – Aðrir símar fyrir farsímanet eða önnur þráðlaus net   0    
r. Tollskrárnúmerið 8517.7000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 8517.7, ásamt tveimur nýjum tollskrárnúmerum, 8517.7100 og 8517.7900, og orðast svo:        
    Hlutar:        
  8517.7100 – – Loftnet og loftnetsdiskar hvers konar; hlutar not­hæfir til þeirra   0    
  8517.7900 – – Aðrir   0    
s. Tollskrárnúmerið 8519.5000 fellur brott.        
t. Við 85. kafla bætist nýr vöruliður, 8524, ásamt tveimur nýjum undirliðum, 8524.1 og 8524.9, og sex nýjum tollskrárnúmerum, 8524.1100, 8524.1200, 8524.1900, 8524.9100, 8524.9200 og 8524.9900, og orðast svo:        
8524   Flatskjáreiningar (flat panel display modules), einnig með snertiskjá:        
    Án rekla eða stýrirása:        
  8524.1100 – – Úr vökvakristölum   0    
  8524.1200 – – Úr lífrænum ljósdíóðum (OLED)   0    
  8524.1900 – – Aðrir   0    
    Aðrir:        
  8524.9100 – – Úr vökvakristölum   0    
  8524.9200 – – Úr lífrænum ljósdíóðum (OLED)   0    
  8524.9900 – – Annars   0    
u. Undirliður 8525.80 ásamt tollskrárnúmerum 8525.8010 og 8525.8090 falla brott en í staðinn koma fjórir nýir undirliðir ásamt tollskrár­númerum, 8525.8100, 8525.8200, 8525.8300 og 8525.8900, og orðast svo:        
  8525.8100 – – Háhraðavörur skilgreindar í 1. athugasemd við undirliði þessa kafla   0    
  8525.8200 – – Aðrar, geislavarðar eða geislaþolnar vörur skil­greindar í 2. athugasemd við undirliði þessa kafla   0    
  8525.8300 – – Aðrar vörur fyrir nætursjón skilgreindar í 3. athuga­semd þessa kafla   0    
  8525.8900 – – Annars   0    
ú. Í stað tilvísunarinnar „8525“ í titli vöruliðar 8529 kemur: „8524“. Jafnframt falla tollskrárnúmer 8529.1001 til 8529.9009 niður en í staðinn koma tvö ný tollskrárnúmer, 8529.1000 og 8529.9000, og orðast svo:        
  8529.1000 Loftnet og loftnetsdiskar hvers konar; hlutar nothæfir til þeirra   0    
  8529.9000 Aðrir   0    
v. Í stað orðanna „ljósdíóðulampar (LED)“ í vörulið 8539 kemur: „díóðuljósgjafar (LED)“        
w. Tollskrárnúmerið 8539.5000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður, 8539.5, auk tveggja tollskrárnúmera, 8539.5100 og 8539.5200, og orðast svo:        
    Díóðuljósgjafar (LED:        
  8539.5100 – – Ljósdíóðueiningar (LED)   0    
  8539.5200 – – Ljósdíóðulampar (LED)   0    
x. Vöruliður 8541 orðast svo:        
8541   Hálfleiðarabúnaður (t.d. díóður, smárar, breytar að stofni til úr hálfleiðurum); ljósnæmir hálfleiðarar, þar með taldar ljósrafhlöður, einnig í samsettum einingum eða í töflum; ljósdíóður (LED), einnig sam­settum með öðrum ljósdíóðum; uppsettir þrýsti­rafmagns­kristallar:        
y. Tollskrárnúmerin 8541.4000 og 8541.5000 falla brott og í staðinn koma tveir nýir undirliðir, 8541.4 og 8541.5, ásamt sex tollskrár­númerum og orðast svo:        
    Ljósnæmir hálfleiðarar, þar með taldar ljósrafhlöður, einnig í samsettum einingum eða í töflum; ljósdíóður (LED):        
  8541.4100 – – Ljósdíóður (LED)   0    
  8541.4200 – – Ljósrafhlöður hvorki í samsettum einingum né í töflum   0    
  8541.4300 – – Ljósrafhlöður, einnig í samsettum einingum eða í töflum   0    
  8541.4900 – – Annað   0    
    Aðrir hálfleiðarar:        
  8541.5100 – – Breytar að stofni til úr hálfleiðurum   0    
  8541.5900 – – Annars   0    
z. Við vörulið 8543 fellur tollskrárnúmer 8543.7004 á brott og nýtt tollskrárnúmer, 8543.4000, bætist við sem orðast svo:        
  8543.4000 Rafrettur og áþekkar rafveipur   0    
þ. Orðalagsbreyting verður á vörulið 8548 ásamt því að tollskrárnúmer 8548.1000 og 8548.9000 falla brott en í staðinn kemur nýtt tollskrár­númer, 8548.0000, sem orðast svo:        
8548 8548.0000 Rafmagnshlutar til vélbúnaðar eða tækjabúnaðar, ót.a. í þessum kafla   0    
æ. Við 85. kafla bætist nýr vöruliður, 8549, ásamt undirliðum og ellefu nýjum tollskrárnúmerum sem orðast svo:        
8549   Rafmagns- og rafeindaúr­gang­ur og -rusl:        
    Úrgangur og rusl einhlaða, frumrafhlaða, og raf­geymum; notuð einhlöð, notaðar frumrafhlöður, og notaðir rafgeymar:        
  8549.1100 – – Úrgangur og rusl blýrafgeyma; notaðir blýraf­geymar   0    
  8549.1200 – – Annað, sem í er blý, kadmíum eða kvikasilfur   0    
  8549.1300 – – Flokkað eftir efnagerð og inniheldur ekki blý, kadmíum eða kvikasilfur   0    
  8549.1400 – – Óflokkað og inniheldur ekki blý, kadmíum eða kvikasilfur   0    
  8549.1900 – – Annars   0    
    Notað aðallega til endurheimtu góðmálma:        
  8549.2100 – – Sem í eru einhlöð, frumrafhlöður, og rafgeymar. kvikasilfursrofar, gler úr myndlömpum eða öðru virku gleri, eða rafmagns- eða rafeindaíhlutir sem í er kadmíum, kvikasilfur, blý eða pólyklór bifenyl (PCB)   0    
  8549.2900 – – Annað   0    
    Aðrar rafmagns- eða rafeinda samsettningar og prent­rásir:        
  8549.3100 – – Sem í eru einhlöð, frumrafhlöður, og rafgeymar. kvikasilfursrofar, gler úr myndlömpum eða öðru virku gleri, eða rafmagns- eða rafeindaíhluti sem í er kadmíum, kvikasilfur, blý eða pólyklór bifenyl (PCB)   0    
  8549.3900 – – Annars   0    
    Annað:        
  8549.9100 – – Sem í eru einhlöð, frumrafhlöður, og rafgeymar. kvikasilfursrofar, gler úr myndlömpum eða öðru virku gleri, eða rafmagns- eða rafeindaíhluti sem í er kadmíum, kvikasilfur, blý eða pólyklór bifenyl (PCB)   0    
  8549.9900 – – Annars   0    
62. Á flokki XVII:        
  Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður“ í k-lið 2. athugasemdar við flokk XVII kemur: „ljós og ljósabúnaður“        
           
63. Á 87. kafla:        
a. Við 87. kafla bætist ný athugasemd við undirlið ásamt fyrirsögn og orðast svo:        
  Athugasemd við undirlið:        
  Í undirlið 8708.22 flokkast:        
  a. framrúður, afturrúður og aðrar rúður, í ramma; og        
  b. framrúður, afturrúður og aðrar rúður, í eða án ramma, sem í er hitabúnaður eða annar rafmagns- eða rafeindabúnaður, ef þær eru eingöngu eða aðallega nothæfar í ökutæki í nr. 8701 til 8705.        
b. Tollskrárnúmer 8701.2011 til 8701.2029 falla brott en í staðinn koma tuttugu ný tollskrárnúmer ásamt undirliðum og orðast svo:        
    Dráttarbifreiðar fyrir festivagna:        
    – – Eingöngu með stimpilbrunahreyfli með þrýsti­kveikju (dísil eða hálf-dísil):        
    – – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:        
  8701.2111 – – – – Nýjar   0    
  8701.2119 – – – – Notaðar   0    
    – – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:        
  8701.2121 – – – – Nýjar   0    
  8701.2129 – – – – Notaðar   0    
    – – Bæði með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil) og rafhreyfli sem knúningsvél:        
    – – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:        
  8701.2211 – – – – Nýjar   0    
  8701.2219 – – – – Notaðar   0    
    – – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:        
  8701.2221 – – – – Nýjar   0    
  8701.2229 – – – – Notaðar   0    
    – – Bæði með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju og rafhreyfli sem knúningsvél:        
    – – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:        
  8701.2311 – – – – Nýjar   0    
  8701.2319 – – – – Notaðar   0    
    – – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:        
  8701.2321 – – – – Nýjar   0    
  8701.2329 – – – – Notaðar   0    
    – – Aðeins með rafhreyfli sem knúningsvél:        
    – – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:        
  8701.2411 – – – – Nýjar   0    
  8701.2419 – – – – Notaðar   0    
    – – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:        
  8701.2421 – – – – Nýjar   0    
  8701.2429 – – – – Notaðar   0    
    – – Aðrar:        
    – – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:        
  8701.2911 – – – – Nýjar   0    
  8701.2919 – – – – Notaðar   0    
    – – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:        
  8701.2921 – – – – Nýjar   0    
  8701.2929 – – – – Notaðar   0    
c. Undirliður 8704.2 orðast svo:        
    Önnur, eingöngu með stimpilbrunahreyfli með þrýsti­kveikju (dísil eða hálf-dísil):        
d. Undirliður 8704.3 orðast svo:        
    Önnur, eingöngu með stimpilbrunahreyfli með neista­kveikju:        
e. Við vörulið 8704 bætast þrír nýir undirliðir, 8704.4, 8704.5 og 8704.6, ásamt 51 nýju tollskrárnúmeri og orðast svo:        
    Önnur, bæði með stimpilbrunahreyfli með þrýsti­kveikju (dísil eða hálf-dísil) og rafhreyfli sem knún­ingsvél:        
    – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:        
    – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, án vöru­rýmis:        
  8704.4111 – – – – Nýjar   0    
  8704.4119 – – – – Notaðar   0    
    – – – Með vörupalli:        
  8704.4120 – – – – Fjórhjól, sexhjól, fjórhjólabílar (buggy) og áþekk ökutæki   0    
  8704.4150 – – – – Önnur, ný   0    
  8704.4155 – – – – Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf   0    
  8704.4160 – – – – Önnur, notuð   0    
    – – – Með vörurými:        
  8704.4191 – – – –   0    
  8704.4195 – – – – Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf   0    
  8704.4199 – – – – Önnur, notuð   0    
    – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 20 tonn:        
  8704.4210 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög   0    
    – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, án vörurýmis:        
  8704.4211 – – – – Nýjar   0    
  8704.4219 – – – – Notaðar   0    
    – – – Með vörupalli:        
  8704.4221 – – – –   0    
  8704.4225 – – – – Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf   0    
  8704.4229 – – – – Önnur, notuð   0    
    – – – Með vörurými:        
  8704.4291 – – – –   0    
  8704.4295 – – – – Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf   0    
  8704.4299 – – – – Önnur, notuð   0    
    – – Að heildarþyngd yfir 20 tonn:        
  8704.4310 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög   0    
    – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, án vöru­rýmis:        
  8704.4311 – – – – Nýjar   0    
  8704.4319 – – – – Notaðar   0    
    – – – Með vörupalli:        
  8704.4321 – – – –   0    
  8704.4325 – – – – Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf   0    
  8704.4329 – – – – Önnur, notuð   0    
    – – – Með vörurými:        
  8704.4391 – – – –   0    
  8704.4395 – – – – Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf   0    
  8704.4399 – – – – Önnur, notuð   0    
    Önnur, bæði með stimpilbrunahreyfli með neista­kveikju og rafhreyfli sem knúningsvél:        
    – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:        
    – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, án vöru­rýmis:        
  8704.5111 – – – – Nýjar   0    
  8704.5119 – – – – Notaðar   0    
    – – – Með vörupalli:        
  8704.5120 – – – – Fjórhjól, sexhjól, fjórhjólabílar (buggy) og áþekk ökutæki   0    
  8704.5130 – – – – Önnur, ný   0    
  8704.5150 – – – – Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf   0    
  8704.5160 – – – – Önnur, notuð   0    
    – – – Með vörurými:        
  8704.5191 – – – –   0    
  8704.5195 – – – –  Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf   0    
  8704.5199 – – – – Önnur, notuð   0    
    – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:        
  8704.5210 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög   0    
    – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, án vöru­rýmis:        
  8704.5211 – – – – Nýjar   0    
  8704.5219 – – – – Notaðar   0    
    – – – Með vörupalli:        
  8704.5221 – – – –   0    
  8704.5225 – – – – Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf   0    
  8704.5229 – – – – Önnur, notuð   0    
    – – – Með vörurými:        
  8704.5291 – – – –   0    
  8704.5295 – – – – Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf   0    
  8704.5299 – – – – Önnur, notuð   0    
    Önnur, eingöngu rafknúin:        
    – – Ný:        
  8704.6011 – – – Golfkerrur   0    
  8704.6012 – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, með eða án vörurýmis   0    
  8704.6019 – – – Önnur   0    
    – – Notuð:        
  8704.6021 – – – Golfkerrur   0    
  8704.6022 – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, með eða án vörurýmis   0    
  8704.6029 – – – Önnur   0    
f. Við vörulið 8704 falla tollskrárnúmerin 8704.9012 til 8704.9018 brott ásamt því að uppröðun undirliðarins, 8704.90, breytist samkvæmt því, og orðast undirliðurinn ásamt tollskrárnúmerum svo:        
    Önnur:        
  8704.9020 – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög   0    
    – – Önnur að heildarþyngd 5 tonn eða minna:        
    – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, án vöru­rýmis:        
  8704.9031 – – – – Nýjar   0    
  8704.9039 – – – – Notaðar   0    
    – – – Með vörupalli:        
  8704.9040 – – – –   0    
  8704.9060 – – – – Notuð   0    
    – – – Með vörurými:        
  8704.9061 – – – –   0    
  8704.9069 – – – – Notuð   0    
    – – Önnur að heildarþyngd yfir 5 tonn:        
    – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi, án vöru­rýmis:        
  8704.9071 – – – – Nýjar   0    
  8704.9079 – – – – Notaðar   0    
    – – – Með vörupalli:        
  8704.9081 – – – –   0    
  8704.9089 – – – – Notuð   0    
    – – – Með vörurými:        
  8704.9091 – – – –   0    
  8704.9099 – – – – Notuð   0    
g. Við vörulið 8708 bætist nýtt tollskrárnúmer, 8708.2200, og orðast svo:        
  8708.2200 – – Framrúður, afturrúður og aðrar rúður skilgreindar í athugasemd við undirliði þessa kafla   0    
           
64. Á 88. kafla:        
a. Við 88. kafla bætist ný athugasemd sem orðast svo:        
  Athugasemd:        
  Sem ómönnuð loftför í þessum kafla teljast öll loftför, þó ekki þau sem flokkast í nr. 8801, sem hönnuð eru til flugs án flug­manns um borð. Þau geta verið hönnuð til að flytja farm eða búin föstum innbyggðum stafrænum myndvélum eða öðrum búnaði sem mundi gera þeim kleift að framkvæma mikilvægar aðgerðir á flugi.        
  Orðasambandið ómönnuð loftför tekur þó ekki til fljúgandi leikfanga sem eingöngu eru hönnuð til skemmtunar (nr. 9503).        
b. Í stað orðanna „Athugasemd við undirlið“ kemur: „Athugasemdir við undirliði“:        
  Jafnframt verður núverandi athugasemd við undirliði 88. kafla 1. athugasemd við undirliði.        
c. Við 88. kafla bætist ný athugasemd við undirliði, er verður 2. athuga­semd við undirliði 88. kafla, og orðast svo:        
  2. Með hámarksflugtaksþyngd í undirliðum 8806.21 til 8806.24 og 8806.91 til 8806.94 er átt við hámarksþyngd við venjulega tilhögun flugs, flugtak, þ.m.t. þyngd farms, búnaðar og elds­neytis.        
d. Í stað orðanna „Önnur loftför (t.d. þyrlur, flugvélar)“ í vörulið 8802 kemur: „Önnur flugför (t.d. þyrlur, flugvélar), þó ekki ómönnuð flugför í nr. 8806“        
e. Undirliður 8802.11 ásamt tollskrárnúmerunum 8802.1110 og 8802.1190 fellur brott en í staðinn kemur nýtt tollskrárnúmer, 8802.1100, og orðast svo:        
  8802.1100 – – Að eigin þyngd 2000 kg eða minna   0    
f. Vöruliður 8803 ásamt tollskrárnúmerunum 8803.1000, 8803.2000, 8803.3000 og 8803.9000 fellur brott.        
g. Við 88. kafla bætist nýr vöruliður, 8806, ásamt undirliðum og ellefu tollskrárnúmerum og orðast svo:        
8806   Ómönnuð flugför:        
  8806.1000 Hönnuð til flutnings á farþegum   0    
    Önnur, eingöngu til flugs með fjarstýringu:        
  8806.2100 – – Með hámarksflugtaksþyngd 250 g eða minni   0    
  8806.2200 – – Með hámarksflugtaksþyngd meiri en 250 g en ekki meiri en 7 kg   0    
  8806.2300 – – Með hámarksflugtaksþyngd meiri en 7 kg en ekki meiri en 25 kg   0    
  8806.2400 – – Með hámarksflugtaksþyngd meiri en 25 kg en ekki meiri en 150 kg   0    
  8806.2900 – – Önnur   0    
    Önnur:        
  8806.9100 – – Með hámarksflugtaksþyngd 250 g eða minni   0    
  8806.9200 – – Með hámarksflugtaksþyngd meiri en 250 g en ekki meiri en 7 kg   0    
  8806.9300 – – Með hámarksflugtaksþyngd meiri en 7 kg en ekki meiri en 25 kg   0    
  8806.9400 – – Með hámarksflugtaksþyngd meiri en 25 kg en ekki meiri en 150 kg   0    
  8806.9900 – – Annars   0    
h. Við 88. kafla bætist nýr vöruliður, 8807, ásamt fjórum nýjum toll­skrárnúmerum, 8807.1000, 8807.2000, 8807.3000 og 8807.9000, og orðast svo:        
8807   Hlutar til vara í nr. 8801, 8802 eða 8806:        
  8807.1000 Skrúfur og þyrlar og hlutar til þeirra   0    
  8807.2000 Hjólabúnaður og hlutar til hans   0    
  8807.3000 Aðrir hlutar í flugvélar, þyrlur eða ómönnuð flugför   0    
  8807.9000 Aðrir   0    
           
65. Á 89. kafla:        
  Undirliðir 8903.1 og 8903.9 ásamt tollskrárnúmerum 8903.1001, 8903.1009, 8903.9100, 8903.9200, 8903.9901 og 8903.9909 falla brott en í staðinn koma fjórir nýir undirliðir, 8903.1, 8903.2, 8903.3 og 8903.9, ásamt fimmtán nýjum tollskrárnúmerum og orðast svo:        
    Uppblásið (Slöngubátar) (þ.m.t. harðbotna slöngu­bátar):        
  8903.1100 – – Með eða hannaður fyrir aflvél, óhlaðinn að nettó­þyngd (án aflvélar) 100 kg eða minna   0    
    – – Ekki hannaður fyrir aflvél og óhlaðinn að nettó­þyngd (án aflvélar) 100 kg eða minna:        
  8903.1201 – – – Rónir björgunarbátar, háðir samþykki samgöngu­stofu   0    
  8903.1209 – – – Aðrir   0    
    – – Aðrir:        
  8903.1901 – – – Rónir björgunarbátar, háðir samþykki samgöngu­stofu   0    
  8903.1909 – – – Annars   0    
    Seglbátar, með eða án hjálparvélar, þó ekki uppblásið (slöngubátar):        
  8903.2100 – – 7,5 m að lengd eða minna   0    
  8903.2200 – – Meira en 7,5 m að lengd en ekki meira en 24 m   0    
  8903.2300 – – Meira en 24 m að lengd   0    
    Vélbátar, aðrir en uppblásið (slöngubátar), þó ekki fyrir utanborðsvél:        
  8903.3100 – – 7,5 m að lengd eða minna   0    
  8903.3200 – – Meira en 7,5 m að lengd en ekki meira en 24 m   0    
  8903.3300 – – Meira en 24 m að lengd   0    
    Aðrir:        
    – – 7,5 m að lengd eða minna:        
  8903.9301 – – – Rónir björgunarbátar, háðir samþykki samgöngu­stofu   0    
  8903.9309 – – – Annars   0    
    – – Aðrir:        
  8903.9901 – – – Rónir björgunarbátar, háðir samþykki samgöngu­stofu   0    
  8903.9909 – – – Annars   0    
           
66. Á 90. kafla:        
a. F-liður 1. athugasemdar við 90. kafla orðast svo:        
  f. Hlutar til almennra nota eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athuga­semd við flokk XV, úr ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). Þó skulu vörur, sem sérstak­lega eru hannaðar eingöngu til nota sem ígræði (implants) til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, flokkaðar í nr. 9021.        
b. Tollskrárnúmerin 9006.5100 og 9006.5200 falla brott.        
c. Tollskrárnúmerið 9006.5300 orðast svo:        
  9006.5300 – – Fyrir filmur í rúllum 35 mm að breidd   0    
d. Vöruliður 9013 orðast svo:        
9013   Leysar, þó ekki leysidíóður; önnur optísk tæki og áhöld, ót.a. í þessum kafla:        
e. Í stað orðanna „eða gammageisla“ í vörulið 9022 kemur: „, gamma- eða annarri jónandi geislun“        
f. Í stað orðanna „eða gammageisla“ í undirlið 9022.2 kemur: „, gamma- eða annarri jónandi geislun“        
g. Tollskrárnúmerið 9027.8000 fellur brott og í staðinn bætast við tvö ný tollskrárnúmer, 9027.8100 og 9027.8900, og orðast svo:        
    Önnur áhöld og tækjabúnaður:        
  9027.8100 – – Massagreinar   0    
  9027.8900 – – Annað   0    
h. Í stað orðsins „afl:“ í undirlið 9030.3 kemur: „afl (þó ekki til að mæla eða prófa hálfleiðaraþynnur eða -búnað:“:        
i. Tollskrárnúmerið 9030.8200 orðast svo:        
  9030.8200 – – Til að mæla eða prófa hálfleiðaraþynnur eða -búnað (þ.m.t. samrásir)   0    
j. Tollskrárnúmerið 9031.4100 orðast svo:        
  9031.4100 – – Til skoðunar á hálfleiðaraþynnum eða -búnaði (þ.m.t. samrásir) eða til skoðunar á myndmöskum eða þráðum til fram­leiðslu á hálfleiðarabúnaði (þ.m.t. samrásir)   0    
           
67. Á 91. kafla:        
  Tollskrárnúmerið 9114.1000 fellur brott.        
           
68. Á 94. kafla:        
a. Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður í titli 94. kafla kemur: „ljós og ljósabúnaður“        
b. Í stað orðanna „Lampar eða ljósbúnaður“ í f-lið 1. athugasemdar við 94. kafla kemur: „Ljós eða ljósgjafar og hlutar til þeirra“        
c. Í stað orðanna „leikfangalampar eða leikfangaljósabúnaður“ í l-lið 1. athugasemdar við 94. kafla kemur: „leikfangaljós eða leikfanga­ljós­gjafar.“ Jafnframt kemur í stað orðsins „rafmagnsljósasveigar“ í l-lið: „ljósastrengir“        
d. 4. athugasemd 94. kafla orðast svo:        
  Forsmíðaðar byggingar taka til byggingareininga, sem venju­lega eru afhentar að stærð og lögun staðlaðra skipagáma, en að mestu eða að öllu leyti frágengnar að innan. Slíkar húseiningar eru venjulega hannaðar til samsetningar sem varanlegar byggingar.        
e. Tollskrárnúmerið 9401.3000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður og tvö ný tollskrárnúmer, 9401.3100 og 9401.3900, og orðast svo:        
    Snúningsstólar með hæðarstillingu:        
  9401.3100 – – Úr viði   0    
  9401.3900 – – Aðrir   0    
f. Tollskrárnúmerið 9401.4000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður og tvö ný tollskrárnúmer, 9401.4100 og 9401.4900, og orðast svo:        
    Sæti sem hægt er að breyta í rúm, þó ekki garðsæti eða viðlegubúnaður:        
  9401.4100 – – Úr viði   0    
  9401.4900 – – Önnur   0    
g. Tollskrárnúmerið 9401.9000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður og tvö ný tollskrárnúmer, 9401.9100 og 9401.9900, og orðast svo:        
    Hlutar:        
  9401.9100 – – Úr viði   0    
  9401.9900 – – Aðrir   0    
h. Tollskrárnúmerið 9403.9000 fellur brott og í staðinn bætist við nýr undirliður og tvö ný tollskrárnúmer, 9403.9100 og 9403.9900, og orðast svo        
    Hlutar:        
  9403.9100 – – Úr viði   0    
  9403.9900 – – Aðrir   0    
i. Tollskrárnúmer 9404.9010 og 9404.9090 falla brott en í staðinn bætast við undirliður, 9404.4, ásamt tveimur nýjum tollskrárnúmerum 9404.4010 og 9404.4090, og tollskrárnúmerið 9404.9000, og orðast svo:        
    Stungnar ábreiður, rúmteppi æðardúnssængur og aðrar sængur (comforters):        
  9404.4010 – – Æðardúnssængur   0    
  9404.4090 – – Annað   0    
  9404.9000 Annað   0    
í. Í stað orðanna „Lampar og ljósabúnaður“ í vörulið 9405 kemur: „Ljós og ljósabúnaður“        
j. Við vörulið 9405 falla brott undirliðir 9405.10 til 9405.60 ásamt tollskrárnúmerum 9405.1001 til 9405.6009 en í staðinn koma sex nýir undirliðir, 9405.1, 9505.2, 9505.3, 9505.4, 9505.5 og 9505.6, ásamt sextán nýjum tollskrárnúmerum og orðast svo:        
    Ljósakrónur og annar rafmagnsljósabúnaður, í loft eða á veggi, þó ekki til að lýsa upp opin almennings­svæði eða umferðaræðar:        
  9405.1100 – – Eingöngu hannað fyrir díóðuljósgjafa (LED)   0    
    – – Annað:        
  9405.1901 – – – Flúrskinsljós   0    
  9405.1909 – – – Annars   0    
    Borðlampar, skrifborðslampar, náttborðslampar eða standlampar fyrir rafmagn:        
  9405.2100 – – Eingöngu hannaðir fyrir díóðuljósgjafa (LED)   0    
    – – Aðrir:        
  9405.2901 – – – Flúrskinsljós   0    
  9405.2909 – – – Annars   0    
    Ljósstrengir fyrir jólatré:        
  9405.3100 – – Eingöngu hannaðir fyrir díóðuljósgjafa (LED)   0    
  9405.3900 – – Aðrir   0    
    Önnur rafmagnsljós og -ljósabúnaður:        
  9405.4100 – – Fyrir ljósspennu (photovoltaic), eingöngu hannað fyrir ljósdíóðuljósgjafa (LED)   0    
  9405.4200 – – Annars, eingöngu hannað fyrir díóðuljósgjafa (LED)   0    
    – – Annar:        
  9405.4901 – – – Flúrskinsljós   0    
  9405.4909 – – – Annars   0    
  9405.5000 Ljós og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn   0    
    Ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar:        
  9405.6100 – – Eingöngu hannað fyrir díóðuljósgjafa (LED)   0    
    – – Annað:        
  9405.6901 – – – Flúrskinsljós   0    
  9405.6909 – – – Annars   0    
k. Við vörulið 9406 falla brott tollskrárnúmer 9406.9001 og 9406.9009 og ný tollskrárnúmer, 9406.2000 og 9406.9000, bætast við, og orðast svo:        
  9406.2000 Byggingareiningar, úr stáli   0    
  9406.9000 Aðrar   0    
           
69. Á 95. kafla:        
a. Á eftir o-lið 1. athugasemd 95. kafla kemur nýr stafliður, er verður p-liður og breytist röð annarra stafliða samkvæmt því, svohljóðandi:        
  p. Ómönnuð loftför (nr. 8806).        
b. Í stað orðsins „Rafmagnsljósasveigar“ í u-lið 1. athugasemdar 95. kafla kemur: „Ljósastrengir“        
c. Á eftir 5. athugasemd við 95. kafla kemur ný athugasemd, er verður 6. athugasemd, svohljóðandi:        
  6. Hvað vörulið 9508 varðar gildir eftirfarandi:        
    a. Með leiktækjum fyrir skemmtigarða er átt við tæki, tækja­samstæðu eða -búnað sem flytur, lyftir eða beinir manni eða mönnum í gegnum ákveðna eða takmarkaða rás, þ.m.t. vatnsrás, eða innan skilgreinds svæðis aðallega til skemmt­unar eða dægradvalar. Slík tæki geta verið hluti af skemmti­garð, þemagarð, vatnsgarð eða tívolí. Til leiktækja fyrir skemmti­garða telst ekki búnaður sem almennt er settur upp á heimilum eða leikvöllum;        
    b. Með skemmtitækjum fyrir vatnsgarða er átt við tæki eða tækjasamstæðu eða -búnað sem einkennist af skilgreindu svæði þar sem vatn kemur við sögu, án sérstaklega útbúins farvegs. Til skemmtitækja fyrir vatnsgarða teljast aðeins tæki sem sérstaklega eru hönnuð fyrir vatnsgarða; og        
    c. Með leiktækjum fyrir tívolí er átt við leiki sem byggja á heppni, styrk eða hæfni sem almennt hefur stjórnanda eða starfsmann og getur verið komið fyrir í varanlegum bygg­ingum eða söluskálum (concession stalls). Til leiktækja fyrir tívolí teljast ekki tæki sem flokkast í nr. 9504.        
               
    Þessi vöruliður tekur ekki til tækja sem sérstaklega flokkast annars staðar í tollskránni.        
d. Vöruliður 9504 orðast svo:        
9504   Leikjatölvur (video game consoles) og -tæki, borð- eða spilastofuleik­tæki, þar með talin pinnaborð, biljarðborð, sérstök borð fyrir fjárhættuspil og sjálfvirkur búnaður fyrir keilubrautir, leiktæki sem ganga fyrir mynt, peningaseðlum, greiðslu­kortum, spilapeningum eða öðrum greiðslu­miðlum:        
e. Orðalagsbreyting verður á vörulið 9508 ásamt því að tollskrárnúmer 9508.9000 fellur brott en í staðinn koma þrír nýir undirliðir, 9508.2, 9508.3 og 9508.4, ásamt níu nýjum tollskrárnúmerum og orðast vöruliðurinn svo:        
9508   Farandhringleikahús og faranddýrasöfn; leiktæki fyrir skemmti­garða og skemmtitæki fyrir vatns­garða; búnaður fyrir tívolí, þar með taldir skotbakkar; farandleikhús:        
  9508.1000 Farandhringleikahús og faranddýrasöfn   0    
    Skemmtitæki fyrir skemmtigarða og vatnsgarða:        
  9508.2100 – – Rússíbanar   0    
  9508.2200 – – Karussellur, rólur og hringekjur   0    
  9508.2300 – – Klessubílar   0    
  9508.2400 – – Hreyfihermar og hreyfi-sýningarhús (moving theaters)   0    
  9508.2500 – – Vatnsrennibrautir   0    
  9508.2600 – – Skemmtitæki fyrir vatnsgarða   0    
  9508.2900 – – Annað   0    
  9508.3000 Búnaður fyrir tívolí   0    
  9508.4000 Farandleikhús   0    
           
70. Á 96. kafla:        
a. Í stað orðanna „lampar og ljósabúnaður“ í k-lið 1. athugasemdar við 96. kafla kemur: „ljós og ljósabúnaður“        
b. Tollskrárnúmerið 9609.1000 orðast svo:        
  9609.1000 Blýantar og vaxlitir með blý í slíðri   0    
c. Tollskrárnúmerið 9617.1000 orðast svo:        
9617 9617.0000 Hitaflöskur og aðrir hitageymar, fullbúið; hlutar til þeirra, þó ekki glergeymar   0    
d. Vöruliður 9619 orðast svo:        
9619   Dömubindi og tíðatappar, bleiur, bleiufóður og svipaðar vörur úr hvers konar efni:        
           
71. Á 97. kafla:        
a. Á eftir 1. athugasemd við 97. kafla kemur ný athugasemd, er verður 2. athuga­semd, og breytast númer annarra athugasemda samkvæmt því, svohljóðandi:        
  2. Nr. 9701 tekur ekki til fjöldaframleiddra endurgerða af mosaíki, afsteypum eða venjulegum handiðnaðarvörum sem hafa ein­kenni verslunarvöru, jafnvel þótt vörur þessar séu hannaðar eða búnar til af listamönnum.        
b. Í stað tilvitnunarinnar „1. til 3. athugasemd“ í A-lið 5. athugasemdar við 97. kafla kemur: „1. til 4. athugasemd“        
c. Vöruliður 9701, ásamt undirliðum og tollskrárnúmerum orðast svo:        
9701   Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndum að öllu leyti, þó ekki teikningar í nr. 4906 og hand­málaðir eða handskreyttir framleiddir hlutir; klippimyndir, mosaík og áþekk veggskreytispjöld:        
    Eldri en 100 ára:        
  9701.2100 – – Málverk, teikningar og pastelmyndir   0    
  9701.2200 – – Mosaík   0    
  9701.2900 – – Annað   0    
    Annað:        
    – – Málverk, teikningar og pastelmyndir:        
  9701.9110 – – – 50 ára eða eldri en yngri en 100 ára   0    
  9701.9120 – – – Yngri en 50 ára   0    
    – – Mosaík:        
  9701.9210 – – – 50 ára eða eldri en yngri en 100 ára   0    
  9701.9220 – – – Yngri en 50 ára   0    
    – – Annað:        
  9701.9910 – – – 50 ára eða eldri en yngri en 100 ára   0    
  9701.9920 – – – Yngri en 50 ára   0    
d. Tollskrárnúmer 9702.0000 fellur brott en heiti vöruliðarins 9702 helst óbreytt og við bætast tvö ný tollskrárnúmer, 9702.1000 og 9702.9000, og orðast vöruliðurinn svo:        
9702   Frumverk af stungum, þrykki og steinprenti:        
  9702.1000 Eldri en 100 ára   0    
  9702.9000 Önnur   0    
e. Tollskrárnúmer 9703.0000 fellur brott en heiti vöruliðarins 9703 helst óbreytt og við bætast tvö ný tollskrárnúmer, 9703.1000 og 9703.9000, og orðast vöruliðurinn svo:        
9703   Frumverk af höggmyndum og myndastyttum, úr hvers konar efni:        
  9703.1000 Eldri en 100 ára   0    
  9703.9000 Önnur   0    
f. Vöruliður 9705 ásamt undirliðum og tollskrárnúmerum orðast svo:        
9705   Fornfræðileg, þjóðfræðileg, söguleg, dýrafræðileg, grasa­fræðileg, bergfræðileg, líffæra­fræði­leg, stein­gervi­nga­fræði­leg eða myntfræðileg söfn og safn­munir:        
    Fornfræðileg, þjóðfræðileg eða söguleg söfn og safnmunir:        
  9705.1010 – – Bækur   0    
  9705.1020 – – Vopn   0    
  9705.1030 – – Ökutæki   0    
  9705.1040 – – Húsgögn   0    
  9705.1090 – – Annað   0    
    Dýrafræðileg, grasafræðileg, bergfræðileg, líffæra­fræði­leg eða steingervinga­fræði­leg söfn og safn­munir:        
  9705.2100 – – Mannslíkamar og hlutar af þeim   0    
  9705.2200 – – Útdauðar tegundir eða tegundir í útrýmingarhættu og hlutar af þeim   0    
    – – Annað:        
  9705.2910 – – – Uppstoppuð dýr   0    
  9705.2990 – – – Annað   0    
    Myntfræðileg söfn og safnmunir:        
  9705.3100 – – Eldra en 100 ára   0    
  9705.3900 – – Annað   0    
g. Tollskrárnúmer 9706.0010 til 9706.0090 falla brott en í staðinn koma tveir nýir undirliðir, 9706.10 og 9706.90, ásamt tólf nýjum tollskrár­númerum og orðast svo:        
    Eldri en 250 ára:        
  9706.1010 – – Bækur   0    
  9706.1020 – – Vopn   0    
  9706.1030 – – Ökutæki   0    
  9706.1040 – – Húsgögn   0    
  9706.1050 – – Uppstoppuð dýr   0    
  9706.1090 – – Annars   0    
    Aðrir:        
  9706.9010 – – Bækur   0    
  9706.9020 – – Vopn   0    
  9706.9030 – – Ökutæki   0    
  9706.9040 – – Húsgögn   0    
  9706.9050 – – Uppstoppuð dýr   0    
  9706.9090 – – Annars   0    
                                 

________________

1 Þ.m.t. vökvar fyrir rafrettur
2 Þ.m.t. vökvar fyrir rafrettur án nikótíns
3 Þ.m.t. nikótínplástrar
4 Þ.m.t. nikótínnefúðar

 

2. gr.

Auglýsing þessi, sem er sett samkvæmt heimild í 189. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2022 og tekur til allra vara sem ótollafgreiddar eru við gildis­töku hennar.

 

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 21. desember 2021.

F. h. fjármála- og efnahagsráðherra,

Helga Jónsdóttir.

Steinar Örn Steinarsson.


A deild - Útgáfud.: 29. desember 2021