Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1592/2021

Nr. 1592/2021 22. desember 2021

REGLUR
um takmörkun á stöðutöku viðskiptabanka og sparisjóða.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um viðskiptabanka og sparisjóði samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, sem fjármálastöðugleikanefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að teljist kerfislega mikil­vægir, sbr. d-lið 13. gr. laga um Seðlabanka Íslands, nr. 92/2019.

 

2. gr.

Hlutfall eiginfjárþarfar vegna beinnar og óbeinnar stöðutöku.

Eiginfjárþörf vegna beinnar og óbeinnar stöðutöku, sem hlutfall af eiginfjárgrunni, skal reiknuð á eftirfarandi hátt:

(Eiginfjárþörf vegna hlutabréfa í veltubók)+
(Eiginfjárþörf vegna hlutabréfa í fjárfestingabók)+
(Eiginfjárþörf vegna skuldabréfa í veltubók)+
(Eiginfjárþörf vegna óbeinnar stöðutöku í verðbréfum og hrávörum)

Eiginfjárgrunnur

Með eiginfjárþörf er átt við eiginfjárþörf undir stoð 1 sem reiknuð er út í samræmi við bálka II og IV í III. hluta reglugerðar um varfærniskröfur fjármálafyrirtækja, nr. 233/2017 og eiginfjárþörf undir stoð 2 sem reiknuð er út í samræmi við viðmið Fjármálaeftirlitsins sem birt eru á grundvelli 116. gr. a laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með eftirfarandi hætti:

  1. Eiginfjárþörf vegna hlutabréfa í veltubók er reiknuð út í samræmi við kafla 5.2 og 5.3 í viðauka 2 í viðmiðum Fjármálaeftirlitsins um mat á eiginfjárþörf undir stoð 2 vegna mark­aðs­áhættu (e. Annex 2: Supervisory Benchmarks for the Setting of Pillar 2 Own Funds Requirements for Market Risk).
  2. Eiginfjárþörf vegna hlutabréfa í fjárfestingabók er reiknuð út í samræmi við kafla 6.2 í viðauka 2 í viðmiðum Fjármálaeftirlitsins um mat á eiginfjárþörf undir stoð 2 vegna markaðs­áhættu (e. Annex 2: Supervisory Benchmarks for the Setting of Pillar 2 Own Funds Require­­ments for Market Risk). Eiginfjárþörf vegna hliðarstarfsemi, þ.m.t. vátrygginga­starfsemi, undir stoð 1 og 2 er þó undanskilin matinu.
  3. Eiginfjárþörf vegna skuldabréfa í veltubók er reiknuð út í samræmi við kafla 5.1 í viðauka 2 í viðmiðum Fjármálaeftirlitsins um mat á eiginfjárþörf undir stoð 2 vegna markaðs­áhættu (e. Annex 2: Supervisory Benchmarks for the Setting of Pillar 2 Own Funds Requirements for Market Risk).
  4. Eiginfjárþörf vegna óbeinnar stöðutöku í verðbréfum og hrávörum er  reiknuð út í samræmi við kafla 2.1 og 2.3 í viðauka 1 í viðmiðum Fjármálaeftirlitsins um mat á eiginfjárþörf undir stoð 2 vegna útlána- og samþjöppunaráhættu (e. Annex 1: Supervisory Benchmarks for the Setting of Pillar 2 Additional Own Funds Requirements for Credit and Concentration Risk).

Með eiginfjárgrunni er átt við eiginfjárgrunn samkvæmt 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.

 

3. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 3. mgr. 28. gr. a laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, taka gildi 1. janúar 2022.

 

Seðlabanka Íslands, 22. desember 2021.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 28. desember 2021