Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 121/2020

Nr. 121/2020 17. nóvember 2020

LÖG
um breytingu á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging bráðabirgðaheimilda).

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

I. KAFLI

Breyting á lögum um meðferð einkamála, nr. 91/1991.

1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 208. gr. laganna:

  1. Í stað dagsetningarinnar „1. október 2020“ í 1. og 2. mgr. kemur: 31. desember 2021.
  2. Í stað orðanna „aðalmeðferð og önnur þinghöld en þingfesting almennra einkamála“ í 1. mgr. kemur: þingfesting, aðalmeðferð og önnur þinghöld.

 

II. KAFLI

Breyting á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008.

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða X í lögunum:

  1. Í stað dagsetningarinnar „1. október 2020“ í 1., 2. og 3. mgr. kemur: 31. desember 2021.
  2. Á undan orðinu „aðalmeðferð“ í 2. mgr. kemur: þingfesting.

 

III. KAFLI

Breyting á lögum um skipti á dánarbúum o.fl., nr. 20/1991.

3. gr.

    Í stað dagsetningarinnar „1. október 2020“ í 1. og 2. mgr. 158. gr. laganna kemur: 31. desember 2021.

 

IV. KAFLI

Breyting á erfðalögum, nr. 8/1962.

4. gr.

    Í stað dagsetningarinnar „1. október 2020“ í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: 31. desember 2021.

 

5. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

 

Gjört á Bessastöðum, 17. nóvember 2020.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.


A deild - Útgáfud.: 18. nóvember 2020