Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1601/2023

Nr. 1601/2023 19. desember 2023

REGLUGERÐ
um (4.) breytingu á reglugerð um fjárhagslegar viðmiðanir, nr. 162/2021.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað orðanna „og nr. 149/2022 frá 29. apríl 2022“ í inngangsmálslið greinarinnar kemur: nr. 149/2022 frá 29. apríl 2022 og nr. 324/2023 frá 8. desember 2023.
  2. Við greinina bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
    Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/2222 frá 14. júlí 2023 um fram­lengingu á umbreytingartímabilinu sem mælt er fyrir um fyrir viðmiðanir þriðja lands í 5. mgr. 51. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011, sem er birt á bls. 250 í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 92 frá 20. desember 2023.

 

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í p-lið 1. mgr. 13. gr. laga um fjárhagslegar viðmiðanir, nr. 7/2021, öðlast þegar gildi.

 

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 19. desember 2023.

 

F. h. r.

Guðrún Þorleifsdóttir.

Gunnlaugur Helgason.


B deild - Útgáfud.: 29. desember 2023