Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 941/2019

Nr. 941/2019 29. október 2019

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 877/2018 um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár.

1. gr.

Í stað orðsins „Innlánsstofnun“ í 1. og 2. mgr. 2. gr. reglanna kemur: Lánastofnun.

2. gr.

Eftirfarandi ákvæði til bráðabirgða bætist við reglurnar:

I.

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr., 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 3. gr. er heimilt að haga verðtryggingu sparifjár og lánsfjár á þann hátt sem greinir í 2.-4. mgr. fram til 1. janúar 2021. Ef verðtryggingu er hagað samkvæmt 2.-4. mgr. á neytandi rétt á endurgreiðslu á þeim mismun sem kann að verða á verðbótum miðað við þá reikniaðferð sem gildir samkvæmt 1.-3. gr. sé niðurstaðan honum í óhag.

Verðbætur innstæðna á verðtryggðum innlánsreikningum eru reiknaðar á tvennan hátt, þ.e. lægsta innstæða í almanaksmánuði tekur breytingum samkvæmt vísitölu neysluverðs, en inn- og útborg­anir eru verðbættar innan mánaðarins með sérstökum verðbótum í formi vaxta, sem lána­stofnanir auglýsa. Fyrsta dag hvers mánaðar skal höfuðstóll, sem staðið hefur óhreyfður síðast­liðinn mánuð, hafa tekið sömu hlutfallslegu breytingu og verður þá á vísitölu neysluverðs, hvort sem breytingin er til hækkunar eða lækkunar. Innborgað fé ber sérstakar verðbætur frá innborgunardegi til næstu mánaðamóta, en þá leggjast þær við höfuðstólinn eftir vísitölufærslu. Útborgað fé ber á sama hátt sérstakar verðbætur frá síðustu mánaðamótum að útborgunardegi, sem leggjast við höfuðstól um næstu mánaðamót. Sérstakar verðbætur innan úttektarmánaðar greiðast þó út með höfuðstól og áunnum vöxtum sé reikningurinn eyðilagður.

Sé í samningsskilmálum kveðið á um að innstæða losni að afloknum upphaflegum binditíma, að lág­marki 36 mánuðir í tiltekið tímabil, að hámarki 1 mánuð í senn, er heimilt að verðtryggja inn­stæð­una bindist hún á ný í 6 mánuði eða lengur.

Verðtrygging láns með ákvæði um að höfuðstóll þess miðist við annað hvort vísitölu neysluverðs eða hlutabréfavísitölu, innlenda eða erlenda eða safn slíkra vísitalna sem ekki mæla breytingar á almennu verðlagi, er því aðeins heimil að lánið sé til fimm ára hið minnsta. Höfuðstóll láns breytist í hlutfalli við breytingar á vísitölu neysluverðs frá grunnvísitölu til fyrsta gjalddaga og síðan í hlutfalli við breytingar á vísitölunni milli gjalddaga. Skal höfuðstóll láns breytast á hverjum gjalddaga, áður en vextir og afborgun eru reiknuð út. Grunnvísitala skal vera sú vísitala, sem í gildi er þegar lán er veitt, nema samningur eða aðrar aðstæður leiði til annars. Gjalddagar láns skulu allir vera á sama mánaðardegi, þannig að tímabilið milli gjalddaga teljist í heilum mánuðum. Sé gjalddagi láns á öðrum mánaðardegi en lánveiting á sér stað, skal til leiðréttingar reikna dagvexti með sérstökum verðbótum fyrir frávikið innan þess mánaðar sem lánið er veitt (mest 29 dagar). Við útborgun láns greiðir lántaki dagvextina, ef gjalddagi er síðar í mánuði en lánveiting, en lánveitandi ef gjalddagi er fyrr. Á kvittunum skal gera nákvæma grein fyrir útreikningi greiðslu og áföllnum verðbótum.

3. gr.

Reglur þessar sem settar eru samkvæmt heimild í 1. og 2. mgr. 15. gr. laga nr. 38/2001, og sem hafa verið samþykktar af fjármála- og efnahagsráðherra, sbr. 1. mgr. 15. gr. sömu laga; öðlast gildi 1. nóvember 2019.

Reykjavík, 29. október 2019.

Seðlabanki Íslands,

  Ásgeir Jónsson Sigríður Logadóttir
  seðlabankastjóri. aðallögfræðingur.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 31. október 2019